Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Şaban BERK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretmen adaylarını ölçme ve değerlendirme temel kavramları, ölçme araçlarının çeşitleri, ölçme aracı geliştirme/değerlendirme, güvenirlik ve geçerlilik, bazı istatistiksel hesaplamalar yapma ve kazanımlar doğrultusunda öğrenmenin değerlendirilmesi konularında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriği ve kaynakların Tanıtımı,Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi ve Temel Kavramlar,Ölçülebilir Öğrenme Kazanımlarının Oluşturulması,Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin planlanması. Belirtke Tablosu,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Geçerlilik,Güvenilirlik,Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri,Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri,Not verme ve Sınıf İçi Değerlendirme,Test ve Madde Analizi,Proje Sonuçları Paylaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yerini ve önemini açıklar 1, 2 C
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir, 1, 2 A, C
Ders kazanımlarını ve öğrenme çıktılarını belirler. 2 A, C
İyi bir ölçme aracında bulunması istenen psikometrik özellikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) açıklar. 1, 2, 3 A, C, D
Ölçme ve değerlendirme için yapılması gereken istatistiksel analizleri yapar 2 C, D
Değerlendirme ve ölçme yapabilmek için uygun yöntemleri belirler. 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ve kaynakların Tanıtımı Karip (2015)
2 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi ve Temel Kavramlar Karip (2015)
3 Ölçülebilir Öğrenme Kazanımlarının Oluşturulması Karip (2015)
4 Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin planlanması. Belirtke Tablosu Karip (2015)
5 Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler Karip (2015)
6 Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler Karip (2015)
7 Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler Karip (2015)
8 Geçerlilik Karip (2015)
9 Güvenilirlik Karip (2015)
10 Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri Karip (2015)
11 Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri Karip (2015)
12 Not verme ve Sınıf İçi Değerlendirme Karip (2015)
13 Test ve Madde Analizi Karip (2015)
14 Proje Sonuçları Paylaşımı Karip (2015)
Kaynaklar
Ölçme ve değerlendirme. Editör: Emin Karip. Pegem Akademi Yayınevi. 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu