Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramları, yöntemini ve bakış açısını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.“Kültür” kavramına giriş,2.Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı,3.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları ,4.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı,5.Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik. ,6.Kültür ve Ekoloji ilişkisi,7.Kültür ve Üretim Biçimleri,8.Kültür ve Ekonomi Bağlamı,9.Toplumsal Cinsiyet ve Evlilik,10.Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri,11.Sosyal Organizasyon ,12.Din Antropolojisi,13.Kültürel Değişme, Küreselleşme ve Antropoloji,14.Küreselleşme ve Uygulamalı Antropoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Antropolojinin alt alanlarını, sosyal ve kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
1.1.Sosyal/Kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, gelişimini, tarihçesini çözümler. 1, 10, 2, 3 A, C
1.2.Kültür kavramını ve kültürün özelliklerini yorumlar. 1, 10, 2, 3 A, C
1.3.Antropolojinin kültür kavramını ve kültürlere bakış açısını sorgular. 1, 10, 2, 3 A, C
2.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin yöntemini formüle edebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
2.1.Sosyal ve Kültürel Antropolojide “alan çalışması” tekniklerini, katılarak gözlem tekniğini ve “etnografya” yöntemini birleştirir. 1, 10, 2, 3 A, C
2.2.Sosyal ve Kültürel Antropolojide etnografya örneklerinden metinler okuyarak tartışır. 1, 10, 2, 3 A, C
2.3.Sosyal ve Kültürel Antropolojide araştırma yöntemlerinin ve katılarak gözlem yönteminin etik sorunlarını tartışır. 1, 10, 2, 3 A, C
3.Kültür analizinin temel konularını kavrayabilecek ve bütüncül bakış açısı geliştirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
3.1.Ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi ilişkilerini çözümler. 1, 10, 2, 3 A, C
3.2.Sosyal organizasyon biçimlerini sınıflar. 1, 10, 2, 3 A, C
3.3.Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirir. 1, 10, 2, 3 A, C
3.4.Din ile ilgili kurumları, işlevlerini, inanç ve ritüelleri, farklı kültürlerdeki görünümlerini karşılaştırır. 1, 10, 2 A, C, F
4.Kültürel değişme kavramını yorumlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
4.1.Toplum içerisindeki kurumların, sembollerin, sosyal yapıların etkileşimini, zaman içerisindeki değişimini, farklı formlar altında görünümlerini karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A, C
4.2.Küreselleşmenin insan toplulukları ve kültür üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1, 10, 2, 3 A, C
4.3.Günümüzde antropolojinin uygulama alanlarını ve dünyadaki örneklerini karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.“Kültür” kavramına giriş Ders Okuması
2 2.Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı Ders Okuması
3 3.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları Ders Okuması
4 4.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı Ders Okuması
5 5.Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik. Ders Okuması
6 6.Kültür ve Ekoloji ilişkisi Ders Okuması
7 7.Kültür ve Üretim Biçimleri Ders Okuması
8 8.Kültür ve Ekonomi Bağlamı Ders Okuması
9 9.Toplumsal Cinsiyet ve Evlilik Ders okuması
10 10.Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri Ders Okuması
11 11.Sosyal Organizasyon Ders Okuması
12 12.Din Antropolojisi Ders Okuması
13 13.Kültürel Değişme, Küreselleşme ve Antropoloji Ders Okuması
14 14.Küreselleşme ve Uygulamalı Antropoloji Ders Okuması
Kaynaklar
Ders notları •Benedict, Ruth. [1934] 2003. Kültür Kalıpları. Çev.Nilgün Şarman. İstanbul: Payel Yayınları. •Chagnon, Napoleon A. [1968] 2004. Yanomamö: Savaşa Doğanlar. Çev. Burcu Bölükbaşı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. •Cook, James. [1893]. 2006. “Birinci Yolculuk (1768-1769) “. Dünyanın Çevresinde Yolculuk Öyküleri. Çev. Aysen Altınel. İstanbul: İthaki Yayınları. S. 33-67. Delaney, C. Tohum ve Toprak: Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji. Çev. Selda Somuncuoğlu- Aksu Bora. İstanbul: İletişim Yayınları. •Douglas, Mary. [1966]. 2007. Saflık ve Tehlike: Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi. Çev. Emine Ayhan. İstanbul: Metis Yayınları. •Güvenç, Bozkurt. 1996. İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. •Haviland, William A. 2008. Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. •Malinowski, B. Büyü, Bilim ve Din. Payel Y. •Özbudun, Sibel ve Şafak, Balkı. 2005. Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış). Ankara: Dipnot Yayınları. •Wulf, Christoph. [2004]. 2009. Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları. s. 109-134.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 4 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu