Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bebeklik döneminden ileri yetişkinlik dönemine kadar davranış ve uyum sorunlarının ve her bir evrede yaşanılan bu sorunlara psikolojik danışmanların nasıl müdahale ettiğinin, tartışma, anlatım ve soru-cevap teknikleri ile öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojik uyum ve uyumu belirleyen faktörler,Uyumla İlişkili Gelişim Kuramları- Bilişsel Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Uyumla ilişkili Gelişim Kuramları- Cinsel Gelişim ve Ahlak Gelişimi,Bebeklik Dönemi Uyum ve Davranış Sorunları,Erken Çocukluk Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri,Orta Çocukluk Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri,Ergenlik Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri,Ergenlikte riskli davranışları önleme müdahaleleri,Beliren Yetişkinlik (Üniversite Dönemi) Uyum ve Davranış Sorunları,Genç Yetişkinlik Uyum ve Davranış Sorunları,Orta Yetişkinlik Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri,Yaşlılık Dönemi Uyum ve Davranış problemleri,Uyum ve Davranış Sorunlarına Genel Bakış,Uyum ve Davranış Sorunlarına Genel Bakış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bebeklik dönemi davranış ve uyum sorunları ve müdahale yöntemlerini açıklar. 2. Erken çocukluk dönemi davranış ve uyum sorunları ve müdahale yöntemleri ni açıklar. 3. Orta çocukluk dönemi davranış ve uyum sorunları ve müdahale yöntemlerini açıklar. 4. Ergenlik dönemi davranış ve uyum sorunları ve müdahale yöntemlerini açıklar. 5. Beliren yetişkinlik dönemi davranış ve uyum sorunları ve müdahale yöntemlerini açıklar. 6. Genç yetişkinlik dönemi davranış ve uyum sorunları ve müdahale yöntemlerini açıklar. 7. Orta yetişkinlik dönemi davranış ve uyum sorunları ve müdahale yöntemlerini açıklar. 8. İleri yetişkinlik dönemi davranış ve uyum sorunları ve müdahale yöntemlerini açıklar. 1, 10, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik uyum ve uyumu belirleyen faktörler Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (1. Bölüm)
2 Uyumla İlişkili Gelişim Kuramları- Bilişsel Gelişim ve Kişilik Gelişimi Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (2. Bölüm)
3 Uyumla ilişkili Gelişim Kuramları- Cinsel Gelişim ve Ahlak Gelişimi Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (2. Bölüm)
4 Bebeklik Dönemi Uyum ve Davranış Sorunları Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (4. Bölüm)
5 Erken Çocukluk Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (5. Bölüm)
6 Orta Çocukluk Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (7. Bölüm)
7 Ergenlik Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (8. Bölüm)
8 Ergenlikte riskli davranışları önleme müdahaleleri Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (9. Bölüm)
9 Beliren Yetişkinlik (Üniversite Dönemi) Uyum ve Davranış Sorunları Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (10. Bölüm)
10 Genç Yetişkinlik Uyum ve Davranış Sorunları Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (10. Bölüm)
11 Orta Yetişkinlik Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (11. Bölüm)
12 Yaşlılık Dönemi Uyum ve Davranış problemleri Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları (12. Bölüm)
13 Uyum ve Davranış Sorunlarına Genel Bakış Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları
14 Uyum ve Davranış Sorunlarına Genel Bakış Baştemur, (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları
Kaynaklar
Baştemur, Ş. (2020). Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 2 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu