Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersi Verenler Prof.Dr. Esra AKGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 saatlik teorik bir ders olup, 2 kredi ve 3 AKTS dir. Ders kapsamında; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi konuları işlenecek olup, öğretmen adaylarının derslere aktif katılımı beklenecektir. Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinin amacı, katılımcılarına çağdaş öğrenme ve öğretim yaklaşımları kapsamında - öğrenme ve öğretim ile ilgili temel kavram ve süreçleri, -öğretimi zaman ve içerik olarak planlamayı -öğretim materyali seçme ve hazırlamayı -sınıf içi etkinlikleri çağdaş değerlendirme yolları ile değerlendirmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; , öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; ,öğretimde hedef ve amaç belirleme; , öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; ,öğretim materyalleri; , öğretimin planlanması ve öğretim planları; ,öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; , okulda etkili öğretim, ,öğrenme ve öğrenmede başarı; ,sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi ,performans değerlendirme,sınıf içi performans değerlendirme yaklaşımları,grup çalışması örnekleri 1,grup çalışması örnekleri 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derse devam eden öğretmen adayları -Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramları bilir -öğretim-öğrenme ilkelerini kavrar, -öğretim modelleri, strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular -öğretimde hedef ve amaç belirleyebilir -öğretim ve öğrenmede içerik seçip düzenleyebilir -öğretim materyalleri geliştirip uygulayabilir, -öğretimin planlayabilir -öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımları bilir ve uygular - sınıf içi öğrenmeleri değerlendirebilir 12, 17, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
2 öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
3 öğretimde hedef ve amaç belirleme; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
4 öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
5 öğretim materyalleri; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
6 öğretimin planlanması ve öğretim planları; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
7 öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
8 okulda etkili öğretim, Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
9 öğrenme ve öğrenmede başarı; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
10 sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
11 performans değerlendirme Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
12 sınıf içi performans değerlendirme yaklaşımları Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
13 grup çalışması örnekleri 1 Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
14 grup çalışması örnekleri 2 Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
Kaynaklar
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Şeref Tan (Ed), 2016, PegemAkademi.
-Öğrenme ve Öğretme, kuramdan uygulamaya, Ö. Polat (Ed), 2017 . (Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler'den Çeviri) Nobel Yayınları -Ders öğretim üyesi tarafından paylaşılacak olan okuma paketi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 6 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 4 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 2 8 16
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu