Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİ VE SİNEMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sinema ve psikoloji arasındaki ilişkinin kapsamlı biçimde aktarılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda sinemanın seyirci üzerindeki psikolojik etkisinin yanı sıra, sinemanın psikolojiden nasıl faydalandığı da çeşitli film örnekleri ve makaleler kapsamında incelenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikoloji ve sinemanın birlikte ortaya çıkışı ve ilk temasları,Psikolojinin temel terimleri, Sigmund Freud ve psikanalizin ilk dönemleri,Sigmund Freud ve temel terimleri, Film inceleme,Carl Gustav Jung ve psikoloji yaklaşımı,Film inceleme,Psikanalizde Lacan Etkisi,Lacan ve temel terimleri,Arasınav,Film İzleme ve Lacancı değerlendirme,Psikanalizin politikası,Psikanalitik filmler,Film inceleme,Psikolojik öğelerin modern sinemadaki yeri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikoloji ve sinema ilişkisi 1, 2 C
Psikanalitik ve neopsikanalitik çerçeveden film analizi 1, 2 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikoloji ve sinemanın birlikte ortaya çıkışı ve ilk temasları Gerekli araştırmaların yapılması
2 Psikolojinin temel terimleri, Sigmund Freud ve psikanalizin ilk dönemleri İlgili okumaların yapılması
3 Sigmund Freud ve temel terimleri, Film inceleme İlgili filmi izleme
4 Carl Gustav Jung ve psikoloji yaklaşımı İlgili okumalar
5 Film inceleme Konular bakımından ilgili filmi izleme
6 Psikanalizde Lacan Etkisi İlgili okumalar
7 Lacan ve temel terimleri İlgili okumalar
8 Arasınav
9 Film İzleme ve Lacancı değerlendirme Lacancı perspektiften filmi izleme
10 Psikanalizin politikası İlgili okumalar
11 Psikanalitik filmler İlgili film
12 Film inceleme
13 Psikolojik öğelerin modern sinemadaki yeri İlgili okumalar
Kaynaklar
Saffet Murat Tura, Freud’dan Lacan’a Psikanaliz, Kanat Kitap, İstanbul, 2016 · Özden Terbaş, “Sine-masal Dil ve Psikanaliz Eleştiri”, Sinema ve Psikanaliz: Filmler ve Bilinçdışı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013 · Luke Hockley, Film Çözümlemesinde Jungcu Yaklaşım, Es Yayınları, 2004 · Todd McGowan, Sheila Kunkle, Lacan ve Çağdaş Sinema, Say Yayınları, 2014 · Umut Tümay Arslan, “Aynanın Sırları: Psikanalitik Film Kuramı”, Kültür ve İletişim, 2009 12(1), Kış, s. 9-38

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 2 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 15 2 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu