Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Ziya TOPRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türk Eğitim Sistemi’nin tarihsel ve düşünsel temellerini kavratmak; yasal temellerini, amaç, yapı ve işleyişini tanıtmak; yönetim bilimi ve örgüt kavramı bağlamında okul yönetimini kuramsal ve uygulamalı yönleriyle kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Türk eğitim sisteminin tarihsel temelleri.,Türk eğitim sisteminin düşünsel temelleri. ,Türk eğitim sisteminin genel yapısı. ,Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler. ,Türk eğitim sisteminde örgüt ve yönetim. ,Yönetim bilimi ve örgüt kavramı. ,Yönetim kuramları. ,Yönetim süreçleri. ,Yönetim süreçleri. ,Okul örgütü, yönetimi ve okul yöneticiliği. ,Okul yönetiminde personel işleri. ,Okul yönetiminde personel işleri. ,Okulda insan kaynakları yönetimi ,Okul, aile, çevre ilişkileri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve sürecini bilir. 1, 10, 2, 3 A
3.Örgütlerdeki insan davranışını anlar. 1, 10, 12, 17, 2, 3 A
4.Okullarda liderlik ve yönetimin rollerini tanımlar. 1, 2 A
5.Okul gelişmesiyle sonuçlanan teknikleri ve ilgili çalışmalara katılım yollarını bilir. 1, 10, 12, 2 A
6.İstenmeyen davranışların çıkış nedenlerini kestirir ve önlemler alır. 1, 10, 12, 17, 19, 2, 3 A
7.Örgüt ve yönetim teorilerinden hareketle; personel yönetimi, öğrenci hizmetleri, okul işletmeciliği, okul-çevre ilişkisi konularında yapılması gerekenleri bilir. 1, 17, 2 A
8.Okul yönetimi ve yöneticiliğine karşı olumlu tutum geliştirir. 1, 10, 12, 3 A
1. Türk eğitim sisteminin tarihsel ve düşünsel temellerini açıklar. 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Türk eğitim sisteminin tarihsel temelleri. Ön hazırlık gerekmez
2 Türk eğitim sisteminin düşünsel temelleri. Ön hazırlık gerekmez
3 Türk eğitim sisteminin genel yapısı. Ön hazırlık gerekmez
4 Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler. Ön hazırlık gerekmez
5 Türk eğitim sisteminde örgüt ve yönetim. Ön hazırlık gerekmez
6 Yönetim bilimi ve örgüt kavramı. Ön hazırlık gerekmez
7 Yönetim kuramları. Ön hazırlık gerekmez
8 Yönetim süreçleri. Ön hazırlık gerekmez
9 Yönetim süreçleri. Ön hazırlık gerekmez
10 Okul örgütü, yönetimi ve okul yöneticiliği. Ön hazırlık gerekmez
11 Okul yönetiminde personel işleri. Ön hazırlık gerekmez
12 Okul yönetiminde personel işleri. Ön hazırlık gerekmez
13 Okulda insan kaynakları yönetimi Ön hazırlık gerekmez
14 Okul, aile, çevre ilişkileri Ön hazırlık gerekmez
Kaynaklar
Kaya, Y.K. (1996). Eğitim yönetimi: Kuram ve Türkiye'deki uygulama. (6. Baskı). Ankara: Bilim. Oktay, A. (2009). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. İstanbul: Kriter Yayınevi
www.mevzuat.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 1 7
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu