Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AİLE DANIŞMANLIĞI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere aile danışmanlığına ilişkin teorileri ve uygulamaları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Aile Danışmanlığına Giriş,Aile Terapisi Tarihi,Psikodinamik Aile Terapisi,Bowen Aile Terapisi,Yaşantısal Aile Terapisi,Davranışçı Aile Terapisi,Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi,Yapısal Aile Terapisi,Stratejik Aile Terapisi,Çözüm Odaklı Aile Terapisi,Öyküsel Aile Terapisi,Feminist Aile Terapisi,Aile Danışmanlığında Psikolojik Danışmada Etik, Yasal ve Mesleki Konular,Aile Danışmanlığında, Psikolojik Danışmada Etik, Yasal ve Mesleki Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenciler aile sisteminin önemli teorilerini yorumlar. 10, 12, 19 A, C
2. Öğrenciler normal ve sağlıksız aile arasındaki farkı bilir. 10, 12, 19 A, C
3. Öğrenciler aile danışmanlığının teorik yaklaşımlarını açıklar. 1, 12, 19, 2, 3 A, C
4. Öğrenciler aile yapısının genel modellerini yorumlar. 1, 10, 12 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Aile Danışmanlığına Giriş Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler. (Giriş bölümü, ss. 25-34)
2 Aile Terapisi Tarihi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (Bölüm 2, ss. 117-133)
3 Psikodinamik Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (9. bölüm, ss. 191-199)
4 Bowen Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (9. bölüm, ss. 201-214); Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler (ss. 145-175)
5 Yaşantısal Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (Bölüm 10, ss. 215-235); Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler (ss. 239-265)
6 Davranışçı Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (11. bölüm, ss. 237-243)
7 Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (11. bölüm, ss. 244-254); Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler (ss. 297-329)
8 Yapısal Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (12. bölüm, ss. 257-272); Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler (ss. 207-237)
9 Stratejik Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (13. bölüm, ss. 273-284); Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler (ss. 177-206)
10 Çözüm Odaklı Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (14. bölüm, ss. 287-295); Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler (ss. 381-411)
11 Öyküsel Aile Terapisi Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (14. bölüm, ss. 297-308); Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler (ss. 413-438)
12 Feminist Aile Terapisi Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler (ss. 330-336).
13 Aile Danışmanlığında Psikolojik Danışmada Etik, Yasal ve Mesleki Konular Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (15. bölüm, ss. 313-338)
14 Aile Danışmanlığında, Psikolojik Danışmada Etik, Yasal ve Mesleki Konular Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (15. bölüm, ss. 313-338)
Kaynaklar
Gladding, S. T. (2012). Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları. Türk Psikolojik Dan. ve Reh. Derneği Yayınları.
Nichols, M. P. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler. Çev. Okhan Gündüz. Kaknüs Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 48
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu