Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK HUKUKU 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hatice AKINCI YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk hukukukun temel ilke, kavram ve kurumlarını değerlendirmek
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk kimdir? Tarihte hukuk sistemleri çocuğa nasıl bir yer vermiştir?,Günümüz hukukunda çocuk. ,Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin genel özellikleri,Sözleşmenin Temel İlkeleri,Çocuğun Kişisel Hakları ve Özgürlükleri,Çocuğun Ailesi Tarafından veya Ailesi Dışındaki Bakım Ortamlarında Yetiştirilme ve Korunma Hakkı,Çocuğun Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları,Özel Durumdaki Çocukların Korunma Hakları,Medeni Hukukta Çocuk Hakları,Anayasa Hukukunda Çocuk Hakları,Çocuk Koruma Kanunu'na Göre Çocuğun Korunması,Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi,Türkiye'de Çocuk Adalet Sistemi,Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Sayısal Veriler ve Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuğun hukuk sistemleri içindeki yerini hatırlayabilecektir. Tarih içinde hukuk sistemlerinin çocuğa bakışını hatırlar. Günümüz hukuk.sistemlerinin çocukla ilgili yaklaşım biçimlerini hatırlar. Uluslararası hukukta çocukla ilgili gelişmeleri ve ana düzenlemeleri hatırlar. Çocuk hukuku ile ilgili temel ilke, kavram ve kurumları açıklayabilecektir. Medeni hukukta çocukla ilgili temel ilke, kavram ve kurumları açıklar. Anayasa hukukunda çocukla ilgili temel ilke, kavram ve kurumları açıklar. Uluslararası hukukta çocukla ilgili temel ilke, kavram ve kurumları açıklar. Çocuk hukukundan kaynaklanan hukuki sorunları değerlendirebilecektir. Çocuğun yüksek menfaati temel kavramı çerçevesinde çocuğun korunması sistemlerini değerlendirir. Çocukla ilgili ulusal hukuk sistemi içinde verilen yargı kararlarını değerlendirir. Uluslararası hukukta çocuk hakları düzenlemelerini ve uluslararası koruma mekanizmaları tarafından alınan kararları değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk kimdir? Tarihte hukuk sistemleri çocuğa nasıl bir yer vermiştir?
2 Günümüz hukukunda çocuk.
3 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin genel özellikleri
4 Sözleşmenin Temel İlkeleri
5 Çocuğun Kişisel Hakları ve Özgürlükleri
6 Çocuğun Ailesi Tarafından veya Ailesi Dışındaki Bakım Ortamlarında Yetiştirilme ve Korunma Hakkı
7 Çocuğun Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları
8 Özel Durumdaki Çocukların Korunma Hakları
9 Medeni Hukukta Çocuk Hakları
10 Anayasa Hukukunda Çocuk Hakları
11 Çocuk Koruma Kanunu'na Göre Çocuğun Korunması
12 Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi
13 Türkiye'de Çocuk Adalet Sistemi
14 Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Sayısal Veriler ve Değerlendirme
Kaynaklar
Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, Çocuğun Hakları ve Korunması, Pegem Akademi yayınları, Ankara 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu