Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KİŞİLİK KURAMLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere çeşitli kişilik teorilerini, tarihlerini ve uygulamalarını tanıtmaktır. Ayrıca kişilik gelişimi ve bu süreçte yaşanan zorlukları kuramların nasıl ele aldığını aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Ders Planının Gözden Geçirilmesi,Psikanaliz: Freud,Jung: Analitik Psikoloji,M. Klein: Nesne İlişkileri Teorisi,K. Horney: Psikanalitik Sosyal Kuram,E. Fromm: Özgürlükten Kaçış Kuramı,E. Erickson: Psikososyal Kuram,Sullivan: Kişilerarası İlişkiler Kuramı,Rogers & Maslow: İnsancıl Kuram,Rollo May: Varoluşçu Kuram,G. Kelly: Kişisel Yapılar Kuramı,G. Allport, R. Cattell, P.T.Costa& R.R.McCrae: Ayırıcı Özellik Kuramı,H. Eysenck: Biyolojik Kuram,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kişilik teorileri ve yapıları hakkında bilgi verir. 1, 2 B
Davranışta bireysel farklılıkların altında yatan kişilikle ilgili süreçleri açıklar. 1, 2 B, C
Durumsal ve bireysel özelliklerin kişiliğin gelişimi üzerindeki etkileşimini açıklar 1, 12, 2 A, C
Kişilik ve kişilik kuramlarıyla ilgili kavramları tanımlar. 1, 2 B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Ders Planının Gözden Geçirilmesi Çapri, 2020
2 Psikanaliz: Freud Çapri, 2020
3 Jung: Analitik Psikoloji Çapri, 2020
4 M. Klein: Nesne İlişkileri Teorisi Çapri, 2020
5 K. Horney: Psikanalitik Sosyal Kuram Çapri, 2020
6 E. Fromm: Özgürlükten Kaçış Kuramı Çapri, 2020
7 E. Erickson: Psikososyal Kuram Çapri, 2020
8 Sullivan: Kişilerarası İlişkiler Kuramı Çapri, 2020
9 Rogers & Maslow: İnsancıl Kuram Çapri, 2020
10 Rollo May: Varoluşçu Kuram Çapri, 2020
11 G. Kelly: Kişisel Yapılar Kuramı Çapri, 2020
12 G. Allport, R. Cattell, P.T.Costa& R.R.McCrae: Ayırıcı Özellik Kuramı Çapri, 2020
13 H. Eysenck: Biyolojik Kuram Çapri, 2020
14 Genel Değerlendirme Çapri, 2020
Kaynaklar
Çapri, B. (Editör, 2020) Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu