Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler 1.Krize Müdahale, 2.Davranış Bozuklukları-1 ve 2, 3.Psikolojik Danışma ilke ve Yöntemleri 4.Psikolojik danışma Becerileri, 5.Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması-1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı DSM-V'e göre tanımlanan klinik travma özellikleri, TSSB ve ASB yanı sıra ilişkisel özellik taşıyan travmatik durumların da yakından incelenerek bu konuyla ilgili müdahaleler hakkında bilgilendirmektir. Bireysel travma müdahalelerinin yanı sıra toplumsal travmalar ve bu durumlarda öngörüldüğü üzere grup müdahaleleri ile ilgili uygulamaya yönelik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Travmayı nasıl anlarız ?,Travmanın genel özellikleri- TSSB-ASB,İlişkisel travmalar ve Karmaşık Travmatik Stres Sendromu (KTSS),Travma'da entegratif terapi-1 Danışanla güven ilişkisi kurma, danışanın değerlendirilmesi,Travmanın Entegratif Terapisi-2 danışanın güvenliğini değerlendirme ve psikoeğitim,TravmanınEntegratif Terapisi-3 Duygulanım düzenleme ve bilişsel işlemleme,Travmanın Entegratif Terapisi-4 tetikleyiciler ile çalışmak,Travma terapisinde danışan-danışman ilişkisinin rolü,Uzamış maruz bırakma terapisi,Somatik Deneyimleme Yaklaşımının Travma Danışmasında Kullanımı,Travma danışmasında somatik tekniklerin kullanımı,Kitlesel travmalarda sahada çalışmak,Kitlesel travmalarda grup müdahaleleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Klinik travmayı ayırt edebilir 1, 12, 14, 18, 2, 3, 4 A, C
TSSB ve ASB sun gözle görülür özelliklerini tanır 1, 2
Duygusal travmanın yaratabileceği depresyon, anksiyete, dissosiyatif özellikler gibi diğer psikolojik bozukları açıklayabilir. 1, 18, 2, 3 A, C
DSM'de tanımlanan travma olgusu ile psikolojik danışma sürecindeki danışanın yaşantısının farklarını anlatabilir. 1, 10, 18, 2 A
Karmaşık travmatik stres sendromunu ayırt edebilir 1, 18, 2, 3, 9 A
Karmaşık travmatik stres sendromunu psikolojik danışman olarak ele almanın aşamalarını tanımlayabilir. 1, 14, 18, 2, 3 A
Travmaya yönelik psiko-eğitim çalımaları hakkında bilgi verebilir. 1, 18, 2, 3 A, C
Gevşeme ve nefes egzersizlerini ve ne amaçla travmada kullanıldığını açıklayabilir 1, 18, 2, 3 A, C
Uzamış maruz bırakma terapisi gibi güncel Bilişsel davranışçı travma müdahalelerini anlatabilir. 1, 18, 2, 9 A, C
Toplumsal travma durumlarında alanda çalıma konusunda bilgi verebilir. 1, 12, 18, 2, 3 A
Toplumsal travmalarda alanda uygulanan grup müdahalelerini anlatabilir. 1, 12, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Travmayı nasıl anlarız ? DSM-V'in Travma ve diğer stresörlere ilişkin bozukluklar kısmının tekrar gözden geçirilmesi
2 Travmanın genel özellikleri- TSSB-ASB DSM-V'e göre TSSB ve ASB kriterlerinin incelenmesi
3 İlişkisel travmalar ve Karmaşık Travmatik Stres Sendromu (KTSS) Kişilik bozuklukları ve KTSS tanımlarının incelenmesi
4 Travma'da entegratif terapi-1 Danışanla güven ilişkisi kurma, danışanın değerlendirilmesi Genel psikolojik danışmaya giriş özellikleri ile ilgili okuma yapmak
5 Travmanın Entegratif Terapisi-2 danışanın güvenliğini değerlendirme ve psikoeğitim TSSB özellikleri ile ilgili danışanı bilgilendirme broşürlerini inceleme
6 TravmanınEntegratif Terapisi-3 Duygulanım düzenleme ve bilişsel işlemleme Gevşeme-nefes egzersizleri özelliklerinin incelenmesi
7 Travmanın Entegratif Terapisi-4 tetikleyiciler ile çalışmak Bilişsel davranışı çalışmalarda kullanılan kayıt tekniğinin incelenmesi
8 Travma terapisinde danışan-danışman ilişkisinin rolü Winnicot'un terapide yeniden ebeveynlik tanımlaması hakkında bilgi edinme
9 Uzamış maruz bırakma terapisi Travmada maruz bırakma özellikler, sistematik duyarsızlaştırma konuları hakkında tekrar yapmak
10 Somatik Deneyimleme Yaklaşımının Travma Danışmasında Kullanımı Travmada SD tekniği ile ilgili okuma yapmak
11 Travma danışmasında somatik tekniklerin kullanımı Travmanın bedensel yansımaları hakkında okuma yapmak
12 Kitlesel travmalarda sahada çalışmak kitlesel travmalarda psikolojik ilk yardım broşürleri araştırma
13 Kitlesel travmalarda grup müdahaleleri kitlesel travmalarda çocuklarla yapılan çalışmaların araştırılması ve geçmiş deprem çalışmalarının raporlarının araştırılması
Kaynaklar
Judith Herman, Travma ve İyileşme, 2019, Literatür yayınları Victoria Folette ve Josef Ruzek (ED), Travmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapiler, 2018, Literatür Yayıncılık John Briere ve Catherine Scott, Travma Terapisinin İlkeleri, 2016, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 2 30
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 97
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu