Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ergen ve yetşkin gelişimi hakkındaki temel bilgileri edindirmek ve bunları günlük yaşamda kullanabilme becerisi kazandırmaktır. Bu amaçla, ergenlikten başlayan gelişim süreci ölüme kadar incelenecektir. Bu derste ergen ve yetişkin gelişimi hakkında farklı kuramlar sunularak bu kuramlar karşılaştırılacak ve ergenin ve yetişkinin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi incelenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ergenlikte Fiziksel Gelişim,Ergenlikte Bilişsel Gelişim,Ergenlikte Sosyal ve Duygusal Gelişim,Genç Yetişkinlikte Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Genç Yetişkinlikte Sosyal ve Duygusal Gelişim,Orta Yetişkinlikte Fiziksel Gelişim,Orta Yetişkinlikte Bilişsel Gelişim,Orta Yetişkinlikte Sosyal ve Duygusal Gelişim,Yaşlılıkta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Yaşlılıkta Sosyal Gelişim,Yaşlılıkta Duygusal Gelişim,Yas ve Ölüm,Yasla Başa Çıkma,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ergenlerin temel özelliklerini açıklar.
Ergenlerin sosyal ve duygusal gelişimleri hakkında bilgi verir.
Ergenlik teorilerini açıklar.
Ergenlikte fiziksel gelişim hakkında bilgi verir.
Yetişkinlik teorilerini açıklar.
Genç yetişkinlik ve orta yetişkinlik döneminin fiziksel ve bilişsel özelliklerini açıklar.
Genç yetişkinlik ve orta yetişkinlik döneminin sosyal ve duygusal gelişimlerini açıklar.
Yaşlılık döneminin özelliklerini bilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ergenlikte Fiziksel Gelişim
2 Ergenlikte Bilişsel Gelişim
3 Ergenlikte Sosyal ve Duygusal Gelişim
4 Genç Yetişkinlikte Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
5 Genç Yetişkinlikte Sosyal ve Duygusal Gelişim
6 Orta Yetişkinlikte Fiziksel Gelişim
7 Orta Yetişkinlikte Bilişsel Gelişim
8 Orta Yetişkinlikte Sosyal ve Duygusal Gelişim
9 Yaşlılıkta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
10 Yaşlılıkta Sosyal Gelişim
11 Yaşlılıkta Duygusal Gelişim
12 Yas ve Ölüm
13 Yasla Başa Çıkma
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Feldman, R.S. (2017). Development Across the Life Span. 8th Edition. Pearson Education Limited.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 20 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu