Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ2+023
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Figen BOZKUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğretim İlke ve Yöntemleri 2 saatlik teorik bir ders olup, 2 kredi ve 3 AKTS dir. Ders kapsamında; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi konuları işlenecek olup, öğretmen adaylarının derslere aktif katılımı beklenecektir. Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinin amacı, katılımcılarına çağdaş öğrenme ve öğretim yaklaşımları kapsamında - öğrenme ve öğretim ile ilgili temel kavram ve süreçleri, -öğretimi zaman ve içerik olarak planlamayı -öğretim materyali seçme ve hazırlamayı -sınıf içi etkinlikleri çağdaş değerlendirme yolları ile değerlendirmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar,Öğretim ve öğrenme ilkeleri,Öğretim modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri,Öğretimde hedef ve amaç belirleme
,Öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi,Öğretim materyalleri
,Öğretimin planlanması ve öğretim planları
,Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar
,Okulda etkili öğretim
,Öğrenme ve öğrenmede başarı
,Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi
,Sınıf içi performans değerlendirme yaklaşımları
,Grup çalışması örnekleri 1
, Grup çalışması örnekleri 2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Derse devam eden öğretmen adayları -Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramları bilir -öğretim-öğrenme ilkelerini kavrar, -öğretim modelleri, strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular -öğretimde hedef ve amaç belirleyebilir -öğretim ve öğrenmede içerik seçip düzenleyebilir -öğretim materyalleri geliştirip uygulayabilir, -öğretimin planlayabilir -öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımları bilir ve uygular - sınıf içi öğrenmeleri değerlendirebilir1, 14, 2, 3, 4C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlarÜnite 1. Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar. s.2-19.
2Öğretim ve öğrenme ilkeleriÜnite 1. Program Geliştirme ve Program Değerlendirme Kavramı. s. 20-35.
3Öğretim modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleriÜnite 2. Öğretim hedefleri. s. 38-62.
4Öğretimde hedef ve amaç belirleme
Ünite 2. Öğretim Hedeflerinden Etkin Olarak Faydalanma. s. 61-77.
5Öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesiÜnite 3. Öğretim İçeriğinin Seçimi ve Düzenlenmesi. s.81-90.
6Öğretim materyalleri
Ünite 3. İçerik Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar. s. 92-111.
7Öğretimin planlanması ve öğretim planları
Ünite 4. Öğrenme ve Öğretim İlkeleri. s. 114-138.
8Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar
Ünite 5. Öğretim Kuram ve Modelleri. s. 143-152.
9Okulda etkili öğretim
Ünite 5. Çoklu öğrenme yolları. s.153-170.
10Öğrenme ve öğrenmede başarı
Ünite 6. Öğrenme Stilleri. s. 196-228.
11Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi
Ünite 6. öğrenme stilleri konusunda öneriler. s. 233-258.
12Sınıf içi performans değerlendirme yaklaşımları
Ünite 7. Öğretim yöntem ve teknikleri. s. 263-292.
13Grup çalışması örnekleri 1
Ünite 7. Öğretim yöntem ve teknikleri. s. 293-363.
14 Grup çalışması örnekleri 2Ünite 8. Öğretimin materyalle desteklenmesi. s. 366-407.
Kaynak
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Şeref Tan (Ed), 2016, PegemAkademi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu