Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİK TESTLER 1+223
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Servet BAYRAM
Dersi VerenlerProf.Dr. Servet BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin psikolojik testlerle ilgili temel bilgi ve kavramları kazanması, zeka, kişilik, tutum, ilgi testlerinin birey ve gruplara dönük olarak nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapma ve ilgili test ve tekniklerin tanıtımının yapılması bu dersin temel amacıdır. Ayrıca, psikolojik testlere ilişkin genel bilgilerin yanı sıra, testlerle ilgili uygulamaların anlam ve önemi sunulacak ve ilgili örnekler üzerinde puanlama ve yorumlar yapılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ölçme ve değerlendirme,Psikolojik testlerin amaçları,Ölçme araçlarının sınıflandırılması,Psikolojik testlerin kullanım alanları,Ölçeklerin psikometrik özellikleri,Test uygulama süreci,Psikolojik testlerin uygulama sürecinde etik kurallar,Psikolojik testlerde yüzdelik sıralama ölçme hataları dağılım,Psikolojik testlerde güvenirlik,Psikolojik testlerde güvenirlik,Psikolojik testlerde geçerlilik,Psikolojik testlerde geçerlilik,Psikolojik testlerde geçerlilik,Amaçlarına göre testlerin sınıflandırılması ve çeşitli testlerin tanıtılması,Amaçlarına göre testlerin sınıflandırılması ve çeşitli testlerin tanıtılması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrencilerin psikoloji alanında test kullanımı, ölçme ve değerlendirme, psikolojik testlerin amaçları ve kullanım alanları, testlerin psikometrik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, testleri psikoterapi ve eğitim sürecini destekleyici olarak ne şekilde kullanacaklarını öğrenmeleri, değerlendirme süreci ile ilgili lisans seviyesinde bilgi sahibi olmaları. Öğrencilerin, çeşitli testlerin kullanım alanları, türleri, işlevleri, amaçlarını öğrenmeleri. Psikoloji alanında kullanılan test çeşitleri ve bu testlerin tanıtılması ile öğrencilerin alandaki ölçme araçları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Meslek yaşamlarında kullanabilecekleri çeşitli test materyallerinin incelenmesi1, 18, 2, 3, 4, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Ölçme ve değerlendirmePower point presentation (Anastasi; Groth-Marnat, 2003)
2Psikolojik testlerin amaçlarıPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
3Ölçme araçlarının sınıflandırılmasıPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
4Psikolojik testlerin kullanım alanlarıPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
5Ölçeklerin psikometrik özellikleriPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
6Test uygulama süreciPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
7Psikolojik testlerin uygulama sürecinde etik kurallarPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
8Psikolojik testlerde yüzdelik sıralama ölçme hataları dağılımPower point presentation
9Psikolojik testlerde güvenirlikPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
10Psikolojik testlerde güvenirlikPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
11Psikolojik testlerde geçerlilikPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
12Psikolojik testlerde geçerlilikPower point presentation (Anastasi; Cohen, 2010; Groth-Marnat, 2003)
13Psikolojik testlerde geçerlilikTest presentation
14Amaçlarına göre testlerin sınıflandırılması ve çeşitli testlerin tanıtılmasıTest presentation
15Amaçlarına göre testlerin sınıflandırılması ve çeşitli testlerin tanıtılmasıTest presentation
Kaynak
1. Reynolds, C. R., Altmann, R. A., Allen, D. N. (2021). Mastering Modern Psychological Testing: Theory and Methods, 2nd Ed. Springer Nature Switzerland, ISBN 978-3-030-59454-1 2. Cohen, J. R. & Swerdlik, M. E. (2009).Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Tests and Measurement, 7th Ed. McGraw-Hill, ISBN: 10-0-39-011360-3 3. Cohen, J. R. & Swerdlik, M. E. Psychological Testing and Assessment Çeviri Editörü: Ezel Tavşancıl, Psikolojik Test ve Değerleme, Nobel Akademik Yayınları, 2013, Ankara ISBN: 978-605-133-492-9 4. Cronbach, L. J. Essential of Psychological Testing, Harper Collings Publishers, Fifth Edition, Stanford University, 1990. ISBN: 0-06-041418-9 5. Özgüven, İ. E. (2020). Psikolojik Testler, 16. Baskı, Nobel Akademi, Ankara. ISBN: 978-605-133-317-5 6. Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2015). Bireyi Tanımada Trest Dışı Teknikler, Nobel Akademi, Ankara. ISBN: 978-605-320-083-3 7. Yavuzer, Y. & Karataş, Z., (Editors), (2019). Psikolojik Testler: İlkeler, Uygulama ve Tanıtım, Pegem Akademi, Ankara, ISBN: 97- 605-241-809-3 8. Kuzgun, Y. Bacanlı, F. (2012). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programları Dizisi. Nobel Yayıncılık. 9. Öner, N. (2008). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler I-II. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu