Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MANEVİ DANIŞMANLIK -Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, ders çizelgesinde verilen konular ekseninde öğrencilerin alternatif bir danışmanlık yaklaşımı geliştirmeleri ve temel Manevi Danışmanlık konuları hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Manevi danışmanlıkla ilgili temel kavram ve ilkeler; maneviyat, ahlak, psikolojik danışma ve psikoterapi; çok kültürlü danışma bağlamında manevi danışmanlık, din ve maneviyatın evrensel değerleri; inanç, ahlak ve kimlik gelişimi; manevi danışmanlığın dini (teolojik), felsefi, sosyolojik ve psikolojik temelleri; tek tanrılı dinlerde ve doğu dinlerinde yardım ilişkileri; manevi danışmanlık bağlamında yas, duygusal düzenleme, bilinçli farkındalık, iyi-oluş, diğergamlık, affedicilik, direnç, otantiklik; manevi ölçümleme vd. kavramlar; manevi danışmanlıkta etik konuları bu dersin kapsamındadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Giriş,Uzak Doğu Manevi Yaklaşımları - Tibet Ölüler Kitabı,Manevi Danışmanlığın Tarihiçesi ve Gelişimi,Danışmanlıkta Geleneksel Yaklaşımlar,Psikanaliz ve Medikal Model – Sigmund Freud Kimdir?,Bilişsel Yaklaşımlar ve İnanç Sistemleri,Carl Gustav Jung ve Bilinç Dışını Anlamak,Empirik Yöntem ve Manevi Danışmanlık,Modern Bilim ve “Din”,Nefs Psikolojisine Genel Giriş,Manevi Danışmanlıkta Temel Yöntemler,Manevi Danışmanlıkta İlişki Kategorileri,Nefs Katları ve İnsanın Yükselişi,Mesnevi ve Öyküsel Terapi Yaklaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Manevi danışmanlığı çok kültürlü danışma bağlamında kavrar.10, 16, 9A, E
2. Manevi danışmanlıkla ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlar.10, 16, 9A, E
3. Manevi danışmanlık ile din danışmanlığı arasındaki ayrımın farkındadır.10, 16, 9A, E
4. Maneviyatın insan yaşamındaki rolüne karşı duyarlılık sahibidir.10, 16, 9A, E
5. Danışanların manevi ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirir / gösterir.10, 16, 9A, E
6. Manevi danışmanlık merkezli müdahale yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A, E
7. Manevi danışmanlığın multidispliner ve bağlamsal temellerinin farkındadır.10, 16, 9A, E
8. Psikolojik danışma kuramları ile manevi danışmanlığı karşılaştırır.10, 16, 9A, E
9. Manevi danışmanlığa ilişkin etik konuların farkındadır. 10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel GirişTanıtım
2Uzak Doğu Manevi Yaklaşımları - Tibet Ölüler KitabıVideo: Tibet Ölüler Kitabı
3Manevi Danışmanlığın Tarihiçesi ve GelişimiDers Okuması
4Danışmanlıkta Geleneksel YaklaşımlarDers Okuması
5Psikanaliz ve Medikal Model – Sigmund Freud Kimdir?Ders Okuması
6Bilişsel Yaklaşımlar ve İnanç SistemleriDers Okuması
7Carl Gustav Jung ve Bilinç Dışını AnlamakVideo: Carl Jung
8Empirik Yöntem ve Manevi DanışmanlıkDers Okuması
9Modern Bilim ve “Din”Ders Okuması
10Nefs Psikolojisine Genel GirişVideo: Düşe Kalka Yürümek
11Manevi Danışmanlıkta Temel YöntemlerDers Okuması
12Manevi Danışmanlıkta İlişki KategorileriDers Okuması
13Nefs Katları ve İnsanın YükselişiDers Okuması
14Mesnevi ve Öyküsel Terapi YaklaşımıDers Okuması
Kaynak
Merter, M. (2013). Dokuz Yüz Katlı İnsan. Kaknüs Yayınevi: İstanbul Demirci, S. (2020). Mesnevi ile Öyküsel Terapi.
Kitap Önerisi: Turgay ŞİRİN (2013). Bilişsel Davranişçi Psikoterapi Yaklaşimiyla Bütünleştirilmiş Dini Danişmanlik Modeli. Doktora Tezi Tibet'in Ölüler Kitabı - Bardo Thödöl

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
2
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
3
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
4
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
5
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
6
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
7
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
8
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
9
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
10
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
11
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
12
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
13
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
14
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
15
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
16
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati22856
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı122
Genel Sınav ve Hazırlığı122
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MANEVİ DANIŞMANLIK -Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, ders çizelgesinde verilen konular ekseninde öğrencilerin alternatif bir danışmanlık yaklaşımı geliştirmeleri ve temel Manevi Danışmanlık konuları hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Manevi danışmanlıkla ilgili temel kavram ve ilkeler; maneviyat, ahlak, psikolojik danışma ve psikoterapi; çok kültürlü danışma bağlamında manevi danışmanlık, din ve maneviyatın evrensel değerleri; inanç, ahlak ve kimlik gelişimi; manevi danışmanlığın dini (teolojik), felsefi, sosyolojik ve psikolojik temelleri; tek tanrılı dinlerde ve doğu dinlerinde yardım ilişkileri; manevi danışmanlık bağlamında yas, duygusal düzenleme, bilinçli farkındalık, iyi-oluş, diğergamlık, affedicilik, direnç, otantiklik; manevi ölçümleme vd. kavramlar; manevi danışmanlıkta etik konuları bu dersin kapsamındadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Giriş,Uzak Doğu Manevi Yaklaşımları - Tibet Ölüler Kitabı,Manevi Danışmanlığın Tarihiçesi ve Gelişimi,Danışmanlıkta Geleneksel Yaklaşımlar,Psikanaliz ve Medikal Model – Sigmund Freud Kimdir?,Bilişsel Yaklaşımlar ve İnanç Sistemleri,Carl Gustav Jung ve Bilinç Dışını Anlamak,Empirik Yöntem ve Manevi Danışmanlık,Modern Bilim ve “Din”,Nefs Psikolojisine Genel Giriş,Manevi Danışmanlıkta Temel Yöntemler,Manevi Danışmanlıkta İlişki Kategorileri,Nefs Katları ve İnsanın Yükselişi,Mesnevi ve Öyküsel Terapi Yaklaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Manevi danışmanlığı çok kültürlü danışma bağlamında kavrar.10, 16, 9A, E
2. Manevi danışmanlıkla ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlar.10, 16, 9A, E
3. Manevi danışmanlık ile din danışmanlığı arasındaki ayrımın farkındadır.10, 16, 9A, E
4. Maneviyatın insan yaşamındaki rolüne karşı duyarlılık sahibidir.10, 16, 9A, E
5. Danışanların manevi ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirir / gösterir.10, 16, 9A, E
6. Manevi danışmanlık merkezli müdahale yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A, E
7. Manevi danışmanlığın multidispliner ve bağlamsal temellerinin farkındadır.10, 16, 9A, E
8. Psikolojik danışma kuramları ile manevi danışmanlığı karşılaştırır.10, 16, 9A, E
9. Manevi danışmanlığa ilişkin etik konuların farkındadır. 10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel GirişTanıtım
2Uzak Doğu Manevi Yaklaşımları - Tibet Ölüler KitabıVideo: Tibet Ölüler Kitabı
3Manevi Danışmanlığın Tarihiçesi ve GelişimiDers Okuması
4Danışmanlıkta Geleneksel YaklaşımlarDers Okuması
5Psikanaliz ve Medikal Model – Sigmund Freud Kimdir?Ders Okuması
6Bilişsel Yaklaşımlar ve İnanç SistemleriDers Okuması
7Carl Gustav Jung ve Bilinç Dışını AnlamakVideo: Carl Jung
8Empirik Yöntem ve Manevi DanışmanlıkDers Okuması
9Modern Bilim ve “Din”Ders Okuması
10Nefs Psikolojisine Genel GirişVideo: Düşe Kalka Yürümek
11Manevi Danışmanlıkta Temel YöntemlerDers Okuması
12Manevi Danışmanlıkta İlişki KategorileriDers Okuması
13Nefs Katları ve İnsanın YükselişiDers Okuması
14Mesnevi ve Öyküsel Terapi YaklaşımıDers Okuması
Kaynak
Merter, M. (2013). Dokuz Yüz Katlı İnsan. Kaknüs Yayınevi: İstanbul Demirci, S. (2020). Mesnevi ile Öyküsel Terapi.
Kitap Önerisi: Turgay ŞİRİN (2013). Bilişsel Davranişçi Psikoterapi Yaklaşimiyla Bütünleştirilmiş Dini Danişmanlik Modeli. Doktora Tezi Tibet'in Ölüler Kitabı - Bardo Thödöl

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
2
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
3
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
4
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
5
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
6
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
7
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
8
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
9
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
10
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
11
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
12
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
13
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
14
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
15
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
16
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:05Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:07