Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI1+222
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıdersin amacı, öğrencilerde küçük ve büyük gruplarda mesleki rehberlik uygulamaları yapma becerilerinin kazandırılmasıdır. Ayrıca öğrenciler mesleki rehberlik alanındaki test ve test dışı araçları uygulamayı, değerlendirmeyi ve yorumlamayı da öğrenirler
Dersin İçeriğiBu ders; ,Kariyer danışmanlığı sürecindeki teknikler,Kariyer danışmanlığı sürecindeki beceriler,Öz-farkındalık ile ilişkili etkinlikler,Öz farkındalıkla ilgili uygulamalar,Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için mesleki rehberlik grup etkinliklerinin hazırlanması,lise 9.sınıf öğrencileri için mesleki grup etkinliklerinin hazırlanması,Meslek değerleri,meslekleri anlama , tanıma ile ilgili etkinlikler,Akademik Benlik Algısı ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması,Mesleki olgunluk ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması,Mesleki uyum ölçeğinin uygulanması ve yorumlanması,Kariyer aile ağacı ,Kariyer danışmanlığında sosyal medyanın kullanımı,Engelli bireylerle Kariyer danışmanlığı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Okul psikolojik danışmanlarının kullandıkları yöntemleri uygulayabilir.1, 16, 2, 3, 4C, F
1.1.Büyük grup rehberliği yöntemine göre psikoeğitim programı uygular1, 16, 2, 3, 4C, F
1.2.Periyodik bireysel görüşme yöntemi ile öğrencilerle bir oturum görüşme yapar1, 16, 2, 3, 4C, F
2.Psikoeğitim programı geliştirebilir1, 16, 2, 3, 4C, F
2.1.Kariyer rehberliği konusunda psikoeğitim programı geliştirir1, 16, 2, 3, 4C, F
3.Program değerlendirebilir.1, 2, 3C, F
3.1.Uyguladığı okul psikolojik danışmanlığı yöntemlerine uygun olacak şekilde program değerlendirme materyali geliştirir ve uygular1, 16, 2, 3, 4C, F
3.2.Program değerlendirme verilerinden bir rapor hazırlar1, 16, 2, 3, 4C, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0
1Kariyer danışmanlığı sürecindeki tekniklerYeşilyaprak,2011; Özyürek,2013 İlgili Bölümler
2Kariyer danışmanlığı sürecindeki becerilerYeşilyaprak,2011; Özyürek,2013 İlgili Bölümler
3Öz-farkındalık ile ilişkili etkinliklerKülahoğlu, Ş. , 2011, İlgii Bölümler
4Öz farkındalıkla ilgili uygulamalarKülahoğlu, Ş. , 2011, İlgii Bölümler
5Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için mesleki rehberlik grup etkinliklerinin hazırlanmasıYeşilyaprak, B.,2011; Amudsen,N, Poenhell,G. & Pattern,N.2010, İlgili Bölümler
6lise 9.sınıf öğrencileri için mesleki grup etkinliklerinin hazırlanmasıYeşilyaprak, B.,2011; Amudsen,N, Poenhell,G. & Pattern,N.2010, İlgili Bölümler
7Meslek değerleriYeşilyaprak,2011; Özyürek,2013 İlgili Bölümler
8meslekleri anlama , tanıma ile ilgili etkinliklerAmudsen,N, Poenhell,G. & Pattern,N.2010, Külahoğlu,Ş.,2011; İlgili Bölümler
9Akademik Benlik Algısı ölçeğinin uygulanması ve yorumlanmasıÖlçek dersin hocası tarafından derste sunulur
10Mesleki olgunluk ölçeğinin uygulanması ve yorumlanmasıÖlçek dersin hocası tarafından derste sunulur
11Mesleki uyum ölçeğinin uygulanması ve yorumlanmasıÖlçek dersin hocası tarafından derste sunulur
12Kariyer aile ağacı Zunker,V.G. 2006. İlgili Bölümler
13Kariyer danışmanlığında sosyal medyanın kullanımıZunker,V.G. 2006. İlgili Bölümler
14Engelli bireylerle Kariyer danışmanlığıZunker,V.G. 2006. İlgili Bölümler
Kaynak
- Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı, Ankara:Pegem Yayınları - Özyürek, Ragıp (2013). Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Kuramları. Ankara:Nobel Yayınları - Amundson, N.,Poehnell,G., Pattern,M. (2010). Mesleki Teleskop. Ankara :Anı Yayınları - Zunker, VVernon,G. (2006). Career Counseling. Thomson Brooks/Cole - Külahoğlu, Ş.(2011). Mesleki Geleceğim. Nobel yayın Dağıtım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu