Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste öğrenciler kendi karakter özelliklerininin farkına varmayı ve güçlü yanlarını geliştirmeyi öğrenecekler. Bu ders öğrencilere güçlü yönlerini geliştirmelerinde rehberlik edecektir. Bu doğrultuda, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification (Peterson ve Seligman, 2004) 'den uyarlanan karakter güçleri üzerinden okuma ve videolar ile değerlendirmeler yapılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Covid 19: Stres Yönetimi ve Öz-Düzenleme,Aksiyondaki Değerler,Altı Temel Erdem Kategorisi,Bilgelik ve Bilgi
,Cesaret ve Korku,İnsanlık,Empati nedir?,Adalet,Mizaç,Değer eğitimi nasıl olmalı (Ödev Teslimi),Aşkınlık nedir?,Karakter Eğitimi ve Çocuklarla Hikayeler,Karakter Eğitimi ve Psikoeğitim Programları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 2, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişGiriş
2Covid 19: Stres Yönetimi ve Öz-Düzenleme6 Temel Güçlülük ve Beyin Aşamaları Modeli
3Aksiyondaki DeğerlerAksiyondaki Değerler
4Altı Temel Erdem KategorisiDers Okuması
5Bilgelik ve Bilgi
Ders Okuması
6Cesaret ve KorkuVideo: Kırılganlığın Gücü
7İnsanlıkVideo: Pema Chödren
8Empati nedir?Pozitif Duygular ve Optimizm
9AdaletDers Okuması
10MizaçDers Okuması
11Değer eğitimi nasıl olmalı (Ödev Teslimi)Ödev
12Aşkınlık nedir?Ders Okuması
13Karakter Eğitimi ve Çocuklarla HikayelerDers Okuması
14Karakter Eğitimi ve Psikoeğitim ProgramlarıDers Okuması
Kaynak
Seligman, M. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realise your Potential for Lasting Fulfillment. British Library Cataloguing in Publication Data: London The VIA Classification of Character Strengths Full Descriptions
Konulara ilişkin podcast ve kısa videolar https://www.utsc.utoronto.ca/projects/flourish/building-your-strengths/ https://www.viacharacter.org/resources/videos 10 Best TED Talks on VIA Character Strengths and Virtues https://positivepsychology.com/tedtalks-via-strengths-virtues/ https://www.typologycentral.com/forums/online-personality-tests/13364-via-signature-strengths-questionnaire.html https://positivepsychology.com/character-strength-examples-interventions-worksheets/ 12 Character Strength Examples, Interventions, and Worksheets https://www.viacharacter.org/character-strengths https://positivepsychology.com/category/compassion/ https://www.theemotionmachine.com/flourish-a-new-understanding-of-happiness-and-well-being/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu