Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel ihtiyaçları olan öğrenciler ve genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli öğrencilerin nedenleri, teşhisi ve kapsayıcı eğitim özellikleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş. Özel eğitim tarihi,Özel ihtiyaçları olan öğrencileri eğitmek için temel,Sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarını analiz ederek öğretimi planlamak,Disleksi ve Dispraksi: bilgi ve pratik öğretim stratejileri,Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve otizm: bilgi ve pratik öğretim stratejileri,Sosyal, duygusal, davranışsal zorluklar ve konuşma ve dil zorlukları: bilgi ve pratik öğretim stratejileri,Engelliler dışında özel ihtiyaçları olan öğrenciler,Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler,Sınıf yönetimi ,Özel eğitim için değerlendirme ,Ebeveynler, bakıcılar ve diğer profesyonellerle işbirliği,Bağımsız öğrenme stratejileri,Öğrenci davranışlarına cevap verme,Sınıf dışı sosyal etkileşim ve aktiviteler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler: 1. Test önyargısı, kültürel ve dil faktörlerine duyarlılık ve İngilizce Dil Öğrencileri (ELL) için uyarlamaların önemi dahil olmak üzere özel popülasyonlar için eğitimsel değerlendirme ilkelerini tartışmak. 2. Engelli öğrenciler için değerlendirme ve öğretim programlarının tasarlanması ve uygulanmasında ailelerle ve yardımcı profesyonellerle birlikte çalışma da dahil olmak üzere işbirliğinin özellikleri ve etkili uygulamalarının anlaşıldığını göstermek. 3. Özel popülasyonlar için öğretimi organize etme ve planlamada sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarını analiz etmek. 4. Düşük ve yüksek sıklıkta engelli öğrenciler için uygun öğretim materyalleri ve yöntemlerini ve genel eğitim sınıflarında onlar için yapılabilecek düzenlemeleri anladıklarını göstermek. 5. Etkili müfredat, öğretim yaklaşımları ve düzenlemeleri açıklamak. 6. Öğrencilerin olumlu davranışlarını artırmak ve özel ihtiyaçları olan öğrencilerin sosyal entegrasyonunu teşvik etmek için stratejiler hakkında bir anlayış göstermek. 11, 15, 2 B, C, D
Bu ders, özel ve kapsayıcı eğitim felsefelerini ve teorilerini, çocukların tipik ve atipik gelişimini, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenme özelliklerini ve özel kapsayıcı eğitimin sürekliliğindeki uygulamaları içerir. 11, 15, 2 C, D
Öğretim Yöntemleri: 11: Seminer, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Özel eğitim tarihi Hafta 1. PPT sunum çalışması
2 Özel ihtiyaçları olan öğrencileri eğitmek için temel Hafta 2. PPT sunum çalışması
3 Sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarını analiz ederek öğretimi planlamak Hafta 3. PPT sunum çalışması
4 Disleksi ve Dispraksi: bilgi ve pratik öğretim stratejileri Hafta 4. PPT sunum çalışması
5 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve otizm: bilgi ve pratik öğretim stratejileri Hafta 5. PPT sunum çalışması
6 Sosyal, duygusal, davranışsal zorluklar ve konuşma ve dil zorlukları: bilgi ve pratik öğretim stratejileri Hafta 6. PPT sunum çalışması
7 Engelliler dışında özel ihtiyaçları olan öğrenciler Hafta 7. PPT sunum çalışması
8 Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler Hafta 8. PPT sunum çalışması
9 Sınıf yönetimi Hafta 9. PPT sunum çalışması
10 Özel eğitim için değerlendirme Hafta 10. PPT sunum çalışması
11 Ebeveynler, bakıcılar ve diğer profesyonellerle işbirliği Hafta 11. PPT sunum çalışması
12 Bağımsız öğrenme stratejileri Hafta 12. PPT sunum çalışması
13 Öğrenci davranışlarına cevap verme Hafta 13. PPT sunum çalışması
14 Sınıf dışı sosyal etkileşim ve aktiviteler Hafta 14. PPT sunum çalışması
Kaynaklar
1. Friend, M., Bursuck, W. (2012). Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers (6th ed.). Pearson. 2. Bateman, D., Cline J. (2016). A Teacher's Guide to Special Education: A Teacher's Guide to Special Education. USA: ASCD 3. Delaney, M. (2016). Special Educational Needs. Oxford: OUP 4. Cosgrove, R. (2020). Inclusive Teaching in a Nutshell: A Visual Guide for Busy Teachers, 1st Edition. A Speechmark Book. Routledge
Internet, haftalık PPT kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 6 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 8 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu