Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİM FELSEFESİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Ziya TOPRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, eğitim felsefesiyle ilgili kavramları tanımlamak, Felsefe ve Eğitim arasındaki ilişkiyi açıklamak, Felsefi akımların gerektirdiği eğitim sistemlerini kuramsal olarak tasarlayabilmek, Felsefe ve eğitim arasındaki ilişkinin farkında olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti,Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulması,Öğretilecek olanın ve nasıl öğretildiğinin tarihsel soruşturulması,Öğretilecek olanın ve nasıl öğretildiğinin tarihsel soruşturulması II,"İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğitimin sorgulanması ,“İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışı,Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesi ,Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanması ,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı I,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı II,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı III,Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesi,Hitam: Soru-cevap; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. eğitim ve öğretimin ne olduğu 2. felsefe ile eğitim arasındaki yakın ilişkiyi 3. eğitimin ideal temelleri üzerine düşünebilmeyi 4. mevcut eğitim anlayışlarının sahihliği 1, 19, 2, 3 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti Ders notları Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti
2 Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulması Ders notları Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulması
3 Öğretilecek olanın ve nasıl öğretildiğinin tarihsel soruşturulması Ders notları Öğretilecek olanın ve nasıl öğretildiğinin tarihsel soruşturulması
4 Öğretilecek olanın ve nasıl öğretildiğinin tarihsel soruşturulması II Ders notları Öğretilecek olanın ve nasıl öğretildiğinin tarihsel soruşturulması II
5 "İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğitimin sorgulanması Ders notları "İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğitimin sorgulanması
6 “İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışı Ders notları “İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışı
7 Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesi Ders Notları Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesi
8 Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanması Ders Notları Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanması
9 Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı I Ders Notları Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı I
10 Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı II Ders Notları As a proposal for a new understanding of education, Jacques Ranciere's "The Ignorant Schoolmaster" II
11 Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı III Ders Notları As a proposal for a new understanding of education, Jacques Ranciere's "The Ignorant Schoolmaster" III
12 Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesi Ders Notları Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesi
13 Hitam: Soru-cevap Ders Notları
Kaynaklar
Nel Noddings- Eğitim Felsefesi. Hilmi Ziya Ülken- Eğitim Felsefesi. Jean Jack Rousseau- Emile. Jacques Ranciere- Cahil Hoca: Zihinsel Özgürleşme Üstüne Beş Ders

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 4 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 1 6 6
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu