Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, ekonomi ve girişimcilik konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Mikro ekonominin temelleri ,Makro ekonominin temelleri ,Finansal Piyasalar ve Araçlar,Finansal Kurumlar,Firma türleri,Girişimciliğin temelleri,Ekonomi ve girişimcilik,Global ekonomide örnekler ,Rekabet ve girişimcilik,Girişimciliğin güncel konuları,Yenilik ve ekonomi,Yenilik ve girişimcilik,Etkinlik ve girişimcilik,Genel değerlendirmeler ve öneriler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Ekonomi ve finansın fonksiyonlarını değerlendirebilecektir. A, B, C, D, E
1.1.Ekonomiyi tanımlar. A, B, C, D, E
1.2.Finans kavramını açıklar. A, B, C, D, E
2.Şirket türlerinin finansal kararlara etkisini değerlendirebilecektir. A, B, C, D, E
2.1.İşletme amaçlarını tanımlar. A, B, C, D, E
2.2.Tek kişi işletmeleri açıklar. A, B, C, D, E
2.3.Şahış şirketlerini açıklar. A, B, C, D, E
2.4.Sermaye şirketlerini karşılaştırır. A, B, C, D, E
3.Finansal piyasalar ve kurumların etkileşimini karşılaştırabilecektir. A, B, C, D, E
3.1.Finansal sistemin unsurlarını açıklar. A, B, C, D, E
3.2.Fon arz ve talep edenlerin finansal sistem içindeki etkileşimini karşılaştırır. A, B, C, D, E
3.3.Finansal piyasa türlerini karşılaştırır. A, B, C, D, E
3.4.Piyasa türlerine göre araç ve kurum ilişkisini analiz eder. A, B, C, D, E
3.5.Hukuki ve idari düzenin finansal kurumlar ve araçlar üzerindeki etkisini değerlendirir. A, B, C, D, E
4.Ekonomide girişimciliğin rolünü değerlendirebilecektir. A, B, C, D, E
4.1.Girişimsel girişimleri açıklar. A, B, C, D, E
4.2.Rekabetçi çevrede yöneticilerin rolünü açıklar A, B, C, D, E
4.3.Çağdaş yönetimin güncel sorunlarını açıklar. A, B, C, D, E
4.4.Girişimciler için karar verme ve yeniliği tanımlar. A, B, C, D, E
4.5.Etkin ekonomi için iletişim ve bilgiyi analiz eder. A, B, C, D, E
1.3. Finansal yönetim fonksiyonlarını tanımlar. A, B, C, D, E
1.4. Finansal yönetici kavramını açıklar. A, B, C, D, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikro ekonominin temelleri kaynakları okuma
2 Makro ekonominin temelleri kaynakları okuma
3 Finansal Piyasalar ve Araçlar kaynakları okuma
4 Finansal Kurumlar kaynakları okuma
5 Firma türleri kaynakları okuma
6 Girişimciliğin temelleri kaynakları okuma
7 Ekonomi ve girişimcilik kaynakları okuma
8 Global ekonomide örnekler kaynakları okuma
9 Rekabet ve girişimcilik kaynakları okuma
10 Girişimciliğin güncel konuları kaynakları okuma
11 Yenilik ve ekonomi kaynakları okuma
12 Yenilik ve girişimcilik kaynakları okuma
13 Etkinlik ve girişimcilik kaynakları okuma
14 Genel değerlendirmeler ve öneriler kaynakları okuma
Kaynaklar
1. Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi 2. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık 3. Doğan, H. (vd).(2018). Yenilikçilik ve Girişimcilik, Ankara: Gazi Kitabevi. 4. Stephen P. Robbins, Mary Coulter, David A. Decenzo, Fundamentals of Management, Pearson, England, 2017. 5. Bruce R. Barringer and R. Duane Ireland, Entrepreneurship, Pearson, USA, 2012. 6. Paul Trott, Innovation Management and New Product Development, Pearson, England, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu