Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MANEVİ DANIŞMANLIK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İnsan İlişkileri ve İletişim; Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Programlar işlenen ve ders çizelgesinde verilen konular ekseninde öğrencilerin alternatif bir danışmanlık yaklaşımı geliştirmeleri ve temel Manevi Danışmanlık konuları hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. Manevi danışmanlıkla ilgili temel kavram ve ilkeler; maneviyat, ahlak, psikolojik danışma ve psikoterapi; çok kültürlü danışma bağlamında manevi danışmanlık, din ve maneviyatın evrensel değerleri; inanç, ahlak ve kimlik gelişimi; manevi danışmanlığın dini (teolojik), felsefi, sosyolojik ve psikolojik temelleri; tek tanrılı dinlerde ve doğu dinlerinde yardım ilişkileri; manevi danışmanlık bağlamında yas, duygusal düzenleme, bilinçli farkındalık, iyi-oluş, diğergamlık, affedicilik, direnç, otantiklik; manevi ölçümleme vd. kavramlar; manevi danışmanlıkta etik konuları işenir.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel Giriş,Uzak Doğu Manevi Yaklaşımları - Tibet Ölüler Kitabı,Manevi Danışmanlığın Tarihiçesi ve Gelişimi,Danışmanlıkta Geleneksel Yaklaşımlar,Psikanaliz ve Medikal Model – Sigmund Freud Kimdir?,Bilişsel Yaklaşımlar ve İnanç Sistemleri,Carl Gustav Jung ve Bilinç Dışını Anlamak,Empirik Yöntem ve Manevi Danışmanlık,Modern Bilim ve “Din”,Nefs Psikolojisine Genel Giriş,Manevi Danışmanlıkta Temel Yöntemler,Manevi Danışmanlıkta İlişki Kategorileri,Nefs Katları ve İnsanın Yükselişi,Mesnevi ve Öyküsel Terapi Yaklaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 18, 2, 21, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş Tanıtım
2 Uzak Doğu Manevi Yaklaşımları - Tibet Ölüler Kitabı Video: Tibet Ölüler Kitabı
3 Manevi Danışmanlığın Tarihiçesi ve Gelişimi Ders Okuması
4 Danışmanlıkta Geleneksel Yaklaşımlar Ders Okuması
5 Psikanaliz ve Medikal Model – Sigmund Freud Kimdir? Ders Okuması
6 Bilişsel Yaklaşımlar ve İnanç Sistemleri Ders Okuması
7 Carl Gustav Jung ve Bilinç Dışını Anlamak Video: Carl Jung
8 Empirik Yöntem ve Manevi Danışmanlık Ders Okuması
9 Modern Bilim ve “Din” Ders Okuması
10 Nefs Psikolojisine Genel Giriş Video: Düşe Kalka Yürümek
11 Manevi Danışmanlıkta Temel Yöntemler Ders Okuması
12 Manevi Danışmanlıkta İlişki Kategorileri Ders Okuması
13 Nefs Katları ve İnsanın Yükselişi Ders Okuması
14 Mesnevi ve Öyküsel Terapi Yaklaşımı Ders Okuması
Kaynaklar
Merter, M. (2013). Dokuz Yüz Katlı İnsan. Kaknüs Yayınevi: İstanbul Demirci, S. (2020). Mesnevi ile Öyküsel Terapi.
Kitap Önerisi: Turgay ŞİRİN (2013). Bilişsel Davranişçi Psikoterapi Yaklaşimiyla Bütünleştirilmiş Dini Danişmanlik Modeli. Doktora Tezi Tibet'in Ölüler Kitabı - Bardo Thödöl

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu