Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Irına SHELENKOVA
Dersi Verenler Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere kişilerarası iletişim ve topluluk önünde konuşma dahil olmak üzere insan iletişiminin temel teorilerini ve becerilerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders ayrıca öğrencilere sosyal beceriler ve bu becerilerin dil sınıfında nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi sağlar
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim çalışmalarına giriş. İletişim modelleri, kavramları ve ilkeleri ,İletişim ve algı.,Sözlü ve sözlü olmayan iletişim,İnsan iletişiminde dinleme ,Kişilerarası iletişim ve ilişkiler,Kültür ve iletişim,Çeşitli bağlamlarda topluluk önünde konuşma,Bir konuşma hazırlama,Bir konuşma yapma,Bilgilendirici ve ikna edici konuşma,Küçük grup iletişimi. Gruplar halinde problem çözme ve karar verme,Medya, teknoloji ve iletişim,Yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için iletişim becerileri,Yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için iletişim becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda şunları yapabilmelisiniz: 1. Konuşma iletişim sürecinin karmaşıklıklarına ilişkin bir farkındalık ve takdir geliştirmek; 2. Algılama becerilerini genişletmek ve benlik kavramının iletişim üzerindeki etkisini kavramak; 4. İletişimimizdeki dilin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek; 5. Sözsüz iletişimin önemini açıklayabilmek; 6. Yeni dinleme alışkanlıkları ve becerileri ve sistematik bir dinleme davranışı yöntemi geliştirmek; 9. Çatışma çözümüne yönelik konuşma iletişim stratejileri aracılığıyla çatışma durumlarının üstesinden gelmek için bir yaklaşım geliştirmek; 10. Etkili grup iletişimi ilkelerini uygulamak; 11. Teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının iletişimdeki rolünü anlamak; 12. Etkili bir kamu konuşması hazırlama ve sunma sanatını ve ilkelerini göstermek; 13. Bir yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için gerekli olan iletişim becerilerini geliştirmek. 1, 17, 2 A, C, D
Bu kurs, aşağıdakileri içeren ortamlarda etkili iletişim için gerekli becerileri ve teknikleri içerir: kişilerarası (kendinizle), kişilerarası (yüz yüze), küçük grup (birkaç kişiyle yüz yüze) ve topluluk önünde konuşma (bire birçok). Bu beceri ve tekniklerin, öğrencilerin bunları günlük yaşama dahil etmelerini sağlayacak pratik alıştırmalar yoluyla uygulanması. Öğrenciler kamu, akademik ve çalışma ortamlarında daha etkili ve iddialı bir şekilde çalışmayı öğrenecek ve etkili bir şekilde konuşmak için yeni bir yetenek geliştireceklerdir. Öğrenciler, bir yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için hangi iletişim becerilerinin gerekli olduğunu öğreneceklerdir. 1, 17, 2 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişim çalışmalarına giriş. İletişim modelleri, kavramları ve ilkeleri Hafta 1. PPT sunum çalışması
2 İletişim ve algı. Hafta 2. PPT sunum çalışması
3 Sözlü ve sözlü olmayan iletişim Hafta 3. PPT sunum çalışması
4 İnsan iletişiminde dinleme Hafta 4. PPT sunum çalışması
5 Kişilerarası iletişim ve ilişkiler Hafta 5. PPT sunum çalışması
6 Kültür ve iletişim Hafta 6. PPT sunum çalışması
7 Çeşitli bağlamlarda topluluk önünde konuşma Hafta 7. PPT sunum çalışması
8 Bir konuşma hazırlama Hafta 8. PPT sunum çalışması
9 Bir konuşma yapma Hafta 9. PPT sunum çalışması
10 Bilgilendirici ve ikna edici konuşma Hafta 10. PPT sunum çalışması
11 Küçük grup iletişimi. Gruplar halinde problem çözme ve karar verme Hafta 11. PPT sunum çalışması
12 Medya, teknoloji ve iletişim Hafta 12. PPT sunum çalışması
13 Yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için iletişim becerileri Hafta 13. PPT sunum çalışması
14 Yabancı dil sınıfındaki öğretmenler için iletişim becerileri Hafta 14. PPT sunum çalışması
Kaynaklar
Devito, J. A. (2017). Essential of Human Communication. Pearson.
Duman, E. Z. & Arslanoğlu, İ. (2018). İnsan ilişkileri ve İletişim. In İ. Arslanoğlu (Ed). Nobel Akademik Yayıncılık. Haftalık PPT kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 9 27
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 8 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu