Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin danışman gelişiminde kritik bir öneme sahip olduğu için, teori ve teknikleri kendi kişisel ve mesleki yaşamlarına entegre etme ve uygulama becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş/ Ders İzlencesini Gözden Geçirme,Danışmanlık nedir? / Danışmanların Çalıştığı Ortam / Danışman Nitelikleri ve Becerileri,Terapötik İlişki / Terapötik Koşullar (Empati, Kabul, Olumlu Bakış, Özgünlük, Uyum),Terapötik Süreç (İlişkinin Kurulması, Değerlendirilmesi, Tedavi Planlaması),Terapötik Süreç (Müdahale, Değerlendirme, Sonlandırma),Terapötik İttifak / Mikro Beceriler (Katılma, Dinleme, Sessizlik),Mikro Beceriler (Yeniden Biçimlendirme, Düşünme, Özetleme, İnceleme),Danışanların Sorunlarını Değerlendirme,Hedef Belirleme (Süreç ve Sonuç Hedefleri),Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Duygularla Çalışma),Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Davranışlarla Çalışma),Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Davranışlarla Çalışma),Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Öykülerle Çalışma),Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Sistemik Çalışma); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bu ders öğrencilere, terapötik bir ilişki geliştirmelerine, uygun danışmanlık hedefleri oluşturmalarına, müdahale stratejilerini kullanmalarına, danışanın sonucunu değerlendirmelerine ve oturumu başarıyla sonlandırmalarına olanak tanıyan görüşme ve danışmanlık becerilerini anlamalarını sağlar. 2.Bu ders öğrencilere bireysel, ilişkisel ve sistem perspektiflerinden etkili müdahalelerin nasıl yapıldığını anlamalarını sağlar. 3. Bu ders öğrencilerin ortak temel "yardım ilişkileri" alanındaki bilgilerini göstermelerini sağlar. 4. Bu ders, öğrencilerin etkili bir yardım ilişkisi kurmada yer alan temel becerileri öğrenmelerine katkıda bulunur. 1, 10, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş/ Ders İzlencesini Gözden Geçirme Dersin Tanıtımı
2 Danışmanlık nedir? / Danışmanların Çalıştığı Ortam / Danışman Nitelikleri ve Becerileri Ders Okuması
3 Terapötik İlişki / Terapötik Koşullar (Empati, Kabul, Olumlu Bakış, Özgünlük, Uyum) Ders Okuması
4 Terapötik Süreç (İlişkinin Kurulması, Değerlendirilmesi, Tedavi Planlaması) Ders Okuması
5 Terapötik Süreç (Müdahale, Değerlendirme, Sonlandırma) Ders Okuması ve Alıştırma
6 Terapötik İttifak / Mikro Beceriler (Katılma, Dinleme, Sessizlik) Ders Okuması ve Alıştırma
7 Mikro Beceriler (Yeniden Biçimlendirme, Düşünme, Özetleme, İnceleme) Ders Okuması ve Alıştırma
8 Danışanların Sorunlarını Değerlendirme Ders Okuması ve Alıştırma
9 Hedef Belirleme (Süreç ve Sonuç Hedefleri) Ders Okuması ve Alıştırma
10 Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Duygularla Çalışma) Ders Okuması ve Alıştırma
11 Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Davranışlarla Çalışma) Ders Okuması ve Alıştırma
12 Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Davranışlarla Çalışma) Ders Okuması ve Alıştırma
13 Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Öykülerle Çalışma) Ders Okuması ve Alıştırma
14 Danışmanlık Teknikleri ve Müdahaleler (Sistemik Çalışma) Ders Okuması ve Alıştırma
Kaynaklar
1. Cormier, S. (2016). Counseling strategies and interventions for professional helpers. (9th Edition). Pearson Education Inc.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu