Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının okuldaki uygulamaları temelinde öğrencilere tanıtılmasıdır. Okul ortamında planlama, organizasyon, yönetim, ve okul rehberlik programlarının değerlendirilmesi; okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, öğrencinin fiziksel ve psikolojik gelişimini destekleme, ve etik konuları içeren rehberlik ve psikolojik danışmanlığın ilkeleri, uygulamaları konularının öğrenciler tarafından kavranması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği Bu ders; Okullarda psikolojik danışmanlık : Kavramsal Temeller ,Danışman olarak çalışmak: Psikolojik danışmanlığın tanımı, hedefleri. Psikolojik danışmanlar okullarda öğrencilere nasıl yardımcı olurlar,Psikolojik Danışmanlıktaki İşlemler. Okul ortamındaki danışmanlık sorunlarının çözümleri okullardaki rehberlik hizmetlerinde kullanılan teorik kavramlar,Danışmanlıktaki Yaklaşımlar. Aile, sorunlar, müdahale biçimleri.,Danışmanlık oturumu yapılandırma: Aile ile çalışma,Temel danışmanlık becerileri,değişimi kolaylaştıran ve koruyan stratejiler,Mid-term exam ,Okullarda uyulması gereken etik kurallar,Okul danışmanlık programları,yapılandırılmış okul rehberlik programları,yapılandırılmış okul rehberlik programı,Okullar ve Travma,terapötik Müdahaleler : Acil Eylem Planı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanındaki kavramlarla tanışırlar ve kullanmaya başlarlar 1, 2 A, C
Öğrenciler, psikolojik danışmanların ve rehberlerin alanda nerelerde ve nasıl çalıştıklarına yönelik bilgi sahibi olurlar 1, 2 A, C
K-12 okullarında okumakta olan öğrencilere kendilerini daha iyi tanımaları için nasıl yardımcı olacaklarını belirlerler 1, 2 A, C
Okullarda daha iyi bir öğrenme ortamının oluşturulmasına yardımcı olmanın yollarını ayırt ederler 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Okullarda psikolojik danışmanlık : Kavramsal Temeller Bor,Ebner,Landy,Gill,Brace, 2002, İlgili Bölüm
2 Danışman olarak çalışmak: Psikolojik danışmanlığın tanımı, hedefleri. Psikolojik danışmanlar okullarda öğrencilere nasıl yardımcı olurlar Bor,Ebner,Landy,Gill,Brace, 2002, İlgili Bölüm
3 Psikolojik Danışmanlıktaki İşlemler. Okul ortamındaki danışmanlık sorunlarının çözümleri okullardaki rehberlik hizmetlerinde kullanılan teorik kavramlar Bor,Ebner,Landy,Gill,Brace, 2002, İlgili Bölüm
4 Danışmanlıktaki Yaklaşımlar. Aile, sorunlar, müdahale biçimleri. Bor,Ebner,Landy,Gill,Brace, 2002, İlgili Bölüm
5 Danışmanlık oturumu yapılandırma: Aile ile çalışma Bor,Ebner,Landy,Gill & Brace, 2002, İlgili Bölüm
6 Temel danışmanlık becerileri Bor,Ebner,Landy,Gill & Brace, 2002, İlgili Bölüm
7 değişimi kolaylaştıran ve koruyan stratejiler Bor,Ebner,Landy,Gill & Brace, 2002, İlgili Bölüm
8 Mid-term exam
9 Okullarda uyulması gereken etik kurallar Bor,Ebner,Landy,Gill & Brace, 2002, İlgili Bölüm
10 Okul danışmanlık programları MEB tarafından yayınlanan programlar
11 yapılandırılmış okul rehberlik programları MEB tarafından yayınlanmış programlar
12 yapılandırılmış okul rehberlik programı MEB tarafından yayınlanan progrsamlar
13 Okullar ve Travma MEB tarafından yayınlanan dokümanlar
14 terapötik Müdahaleler : Acil Eylem Planı MEB tarafından yayınlanan dokümanlar
Kaynaklar
Bor, R., Ebner-Landy, J., Gill, S. & Brace, C. (2002). Counselling in Schools. London: SAGE Publications Ltd

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 6 12
Proje Sunumu / Seminer 2 6 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 102
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu