Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim alanında Bilimsel Araştırma Yöntem ve tekniklerini nicel, nitel ve karma yaklaşımlar olarak ortaya koyan ve öğrencilerine araştırma yöntemlerine ait bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriği Bu ders; Araştırma Türü ve Araştırma Sorusu,Dil Çalışmalarındaki Değişkenler,Araştırmada Değişkenler ve Geçerlilik,İçsel geçerlilik,İçsel geçerlilik,Dış geçerlilik,Veri toplama yöntemleri,Veri toplama yöntemleri,Araştırma Tasarım Türleri ,Araştırma Tasarım Türleri,geçerlik güvenirlik kavramları,Nitel araştırma,Nitel araştırma ,araştırma önerisi hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeleri bilirAraştırma modelleri ve türlerini kavrar; Bilimsel araştırmaları temel paradigmalara göre analiz edebilir ; Nicel, nitel ve karma araştırma desenlerini bilirAraştırma sürecini yönetebilir ( (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); Veri toplama araçlarının genel özelliklerini bilir Veri toplama araçlarını uygulayabilirVeri analiz ve değerlendirme tekniklerini bilir Veri analizi yapabilirBilimsel kaynaklara ve ilgili veri tabanlarına erişebilir;Geçerlik ve güvenirlik kavramlarını bilir;Araştırma ilkelerine uygun inceleme ve araştırma raporu hazırlayabilirEğitimde aksiyon (eylem) araştırma önerisi örneği hazırlayabilir. 15, 2, 3, 4, 6 C, D
Öğretim Yöntemleri: 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma Türü ve Araştırma Sorusu MacKey ve Gass (2016). S. 3-19, PowerPoint sunusu hazırlama
2 Dil Çalışmalarındaki Değişkenler MacKey ve Gass (2016). S. 150-157, PowerPoint sunusu hazırlama
3 Araştırmada Değişkenler ve Geçerlilik MacKey ve Gass (2016). S. 150-160, PowerPoint sunusu hazırlama
4 İçsel geçerlilik MacKey ve Gass (2016). S. 160-167, PowerPoint sunusu hazırlama
5 İçsel geçerlilik MacKey ve Gass (2016). S. 160-167, PowerPoint sunusu hazırlama
6 Dış geçerlilik MacKey ve Gass (2016). S. 171-179, PowerPoint sunusu hazırlama
7 Veri toplama yöntemleri MacKey ve Gass (2016). S. 52-57, PowerPoint sunumu hazırlama
8 Veri toplama yöntemleri MacKey ve Gass (2016). S. 57-70, PowerPoint sunusu hazırlama
9 Araştırma Tasarım Türleri MacKey ve Gass (2016). S. 188-198, PowerPoint sunumu hazırlama
10 Araştırma Tasarım Türleri MacKey ve Gass (2016). S. 198-202, PowerPoint sunusu hazırlama
11 geçerlik güvenirlik kavramları MacKey ve Gass (2016). S. 180-183, PowerPoint sunumu hazırlama
12 Nitel araştırma MacKey ve Gass (2016). S. 215-225, PowerPoint sunumu hazırlama
13 Nitel araştırma MacKey ve Gass (2016). S. 225-230, PowerPoint sunusu hazırlama
14 araştırma önerisi hazırlama MacKey ve Gass (2016). S. 6-19, PowerPoint sunumu hazırlama
Kaynaklar
Mackey, A., & Gass, S. A. (2015). Second language research methodology and design (2nd edition). Routledge

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 5 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 4 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 6 6
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu