Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİECF5210012Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan psikolojisine girişi anlatmak ve öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Psikolojiyi, teorik ve pratik olarak iki açıdan ele almak olup, psikolojiye giriş niteliğinde teorik bilgilere değinilerek, gerek vaka örneklerinden, gerek de canlandırmalarla pratik olarak öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Amaç ve İçeriğin verilmesi,2. Duyular, Algı ve Dikkat,3. Dil Gelişimi ve Öğrenme Kuramları,4. Dürtüler ve Güdüler & İletişim,5. Zekâ Kavramı ve Zekâ Testleri,6. Yaşam Boyu Gelişim Kuramları I,7. Kişilik Kuramları ve Kişilik Testleri,8. Tutumlar, Önyargılar & Hasta-Eczacı İlişkisi Üzerine Etkileri,9. Normal ve Anormal Kavramları ve Psikopatolojiler,10. Savunma Mekanizmaları & Hasta-Eczacı İlişkisindeki Yansımaları,11. Psikoterapi Yöntemleri- Hasta Yakını ve Eczacının Rolleri,12. Sağlık Psikolojisi: Tanımı ve Hasta-Hasta Yakını-Eczacının Tedavi Sürecindeki Yeri,13. Bütünlüklü Yaklaşımla Tedavi,14. Hastanın Ruhsal Durumu ve Hasta-Eczacı İlişkisi- Temel İletişim Becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Duyuların, algının ve dikkatin psikolojik süreçlerini tartışabilecektir.16, 19, 9A
1.1. Duyu ile algıların dil gelişimi üzerine etkisini açıklar.16, 19, 9A
1.2. Kişinin bilinçdışı süreçlerindeki algının rolünü betimler.16, 19, 9A
2.2. Düşünce sisteminde tutumların ve önyargıların hasta ile eczacı arasındaki ilişki üzerine nasıl bir etkisi olduğunu ifade eder.16, 19, 9A
3. Eczacı hasta ilişkisinin tedavi sürecine etkisini yorumlayabilecektir.16, 19, 9A
3.1. Eczacının hasta ya da hasta yakınlarının kişisel özelliklerini ve psikolojik durumlarını dikkate alır.16, 19, 9A
3.3. Bütünlüklü yaklaşımla tedavi sürecine hastayı, hasta yakınını ve doktorlarının da dâhil olduğu multidisipliner çalışmanın önemini yorumlar.16, 19, 9A
3.4. Eczacının, hastayla ya da hasta yakınıyla ilişkisinde psikolojik faktörlerin önemini tanımlar.16, 19, 9A
1.3. Dikkat eksikliğini tanımlamak için zekâ testlerinin işlevini açıklar.16, 19, 9A
2. İnsan yavrusunun psikoseksüel, psikososyal ve bilişsel gelişimini anlatabilecektir.16, 19, 9A
2.1. Kişiliğin nasıl oluştuğunu ve bu kişisel özelliklerin nasıl ölçülebileceğini anlatır.16, 19, 9A
2.3. Eczacının hastayla ilişkisinde hastanın ya da hasta yakınının tavırlarının normal ya da anormal olduğunu tanımlar.16, 19, 9A
3.2. Eczacı-hasta arasında doğru iletişim yollarının hangileri olduğunu gözlemler.16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Amaç ve İçeriğin verilmesi1
22. Duyular, Algı ve Dikkat1
33. Dil Gelişimi ve Öğrenme Kuramları1
44. Dürtüler ve Güdüler & İletişim1
55. Zekâ Kavramı ve Zekâ Testleri1
66. Yaşam Boyu Gelişim Kuramları I1
77. Kişilik Kuramları ve Kişilik Testleri1
88. Tutumlar, Önyargılar & Hasta-Eczacı İlişkisi Üzerine Etkileri1
99. Normal ve Anormal Kavramları ve Psikopatolojiler1
1010. Savunma Mekanizmaları & Hasta-Eczacı İlişkisindeki Yansımaları1
1111. Psikoterapi Yöntemleri- Hasta Yakını ve Eczacının Rolleri1
1212. Sağlık Psikolojisi: Tanımı ve Hasta-Hasta Yakını-Eczacının Tedavi Sürecindeki Yeri1
1313. Bütünlüklü Yaklaşımla Tedavi1
1414. Hastanın Ruhsal Durumu ve Hasta-Eczacı İlişkisi- Temel İletişim Becerileri1
Kaynak
1. Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11111
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİECF5210012Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan psikolojisine girişi anlatmak ve öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Psikolojiyi, teorik ve pratik olarak iki açıdan ele almak olup, psikolojiye giriş niteliğinde teorik bilgilere değinilerek, gerek vaka örneklerinden, gerek de canlandırmalarla pratik olarak öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Amaç ve İçeriğin verilmesi,2. Duyular, Algı ve Dikkat,3. Dil Gelişimi ve Öğrenme Kuramları,4. Dürtüler ve Güdüler & İletişim,5. Zekâ Kavramı ve Zekâ Testleri,6. Yaşam Boyu Gelişim Kuramları I,7. Kişilik Kuramları ve Kişilik Testleri,8. Tutumlar, Önyargılar & Hasta-Eczacı İlişkisi Üzerine Etkileri,9. Normal ve Anormal Kavramları ve Psikopatolojiler,10. Savunma Mekanizmaları & Hasta-Eczacı İlişkisindeki Yansımaları,11. Psikoterapi Yöntemleri- Hasta Yakını ve Eczacının Rolleri,12. Sağlık Psikolojisi: Tanımı ve Hasta-Hasta Yakını-Eczacının Tedavi Sürecindeki Yeri,13. Bütünlüklü Yaklaşımla Tedavi,14. Hastanın Ruhsal Durumu ve Hasta-Eczacı İlişkisi- Temel İletişim Becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Duyuların, algının ve dikkatin psikolojik süreçlerini tartışabilecektir.16, 19, 9A
1.1. Duyu ile algıların dil gelişimi üzerine etkisini açıklar.16, 19, 9A
1.2. Kişinin bilinçdışı süreçlerindeki algının rolünü betimler.16, 19, 9A
2.2. Düşünce sisteminde tutumların ve önyargıların hasta ile eczacı arasındaki ilişki üzerine nasıl bir etkisi olduğunu ifade eder.16, 19, 9A
3. Eczacı hasta ilişkisinin tedavi sürecine etkisini yorumlayabilecektir.16, 19, 9A
3.1. Eczacının hasta ya da hasta yakınlarının kişisel özelliklerini ve psikolojik durumlarını dikkate alır.16, 19, 9A
3.3. Bütünlüklü yaklaşımla tedavi sürecine hastayı, hasta yakınını ve doktorlarının da dâhil olduğu multidisipliner çalışmanın önemini yorumlar.16, 19, 9A
3.4. Eczacının, hastayla ya da hasta yakınıyla ilişkisinde psikolojik faktörlerin önemini tanımlar.16, 19, 9A
1.3. Dikkat eksikliğini tanımlamak için zekâ testlerinin işlevini açıklar.16, 19, 9A
2. İnsan yavrusunun psikoseksüel, psikososyal ve bilişsel gelişimini anlatabilecektir.16, 19, 9A
2.1. Kişiliğin nasıl oluştuğunu ve bu kişisel özelliklerin nasıl ölçülebileceğini anlatır.16, 19, 9A
2.3. Eczacının hastayla ilişkisinde hastanın ya da hasta yakınının tavırlarının normal ya da anormal olduğunu tanımlar.16, 19, 9A
3.2. Eczacı-hasta arasında doğru iletişim yollarının hangileri olduğunu gözlemler.16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Amaç ve İçeriğin verilmesi1
22. Duyular, Algı ve Dikkat1
33. Dil Gelişimi ve Öğrenme Kuramları1
44. Dürtüler ve Güdüler & İletişim1
55. Zekâ Kavramı ve Zekâ Testleri1
66. Yaşam Boyu Gelişim Kuramları I1
77. Kişilik Kuramları ve Kişilik Testleri1
88. Tutumlar, Önyargılar & Hasta-Eczacı İlişkisi Üzerine Etkileri1
99. Normal ve Anormal Kavramları ve Psikopatolojiler1
1010. Savunma Mekanizmaları & Hasta-Eczacı İlişkisindeki Yansımaları1
1111. Psikoterapi Yöntemleri- Hasta Yakını ve Eczacının Rolleri1
1212. Sağlık Psikolojisi: Tanımı ve Hasta-Hasta Yakını-Eczacının Tedavi Sürecindeki Yeri1
1313. Bütünlüklü Yaklaşımla Tedavi1
1414. Hastanın Ruhsal Durumu ve Hasta-Eczacı İlişkisi- Temel İletişim Becerileri1
Kaynak
1. Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00