Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ECZACILIK MEVZUATI VE İŞLETMECİLİĞİECF5113311Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders ile eczane hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve kontrolü için gerekli olan yönetsel ve mali bilgilerinin öğretilmesi hedeflenmiştir
Dersin İçeriğiBu ders; Eczane açmak için gerekli şartlar, eczane yerleşimi, paydaşlarla ilişkiler,Eczanede bilişim sistemi,Personel istihdamı ve yönetimi
,Eczanede mali işlemle,Eczanede raf düzeni ve stok yönetimi
,Eczacı-hasta ilişkileri, SGK Medula sistemi,Eczacının uyması gereken hukuki sorumluluklar,Bir işletme olarak eczane,Finansal tablolar
,Finansal tablo analizleri
,Muhasebe bilgi sistemi,Muhasebenin temel ilkeleri
,Muhasebenin temel ilkeler,Nakit akış tablosu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Eczane açılırken yapılması gereken bürokratik işlemleri planlayabilecektir12, 14, 4, 9A, E, H
1.1. Eczane Açılışında Ruhsat İşlemlerini gerçekleştirir.12, 14, 4, 9A, E, H
1.2. Ruhsat aldıktan sonra paydaşlarla olan ilişkilerini tanımlar12, 14, 4, 9A, E, H
1.3. Eczane iç düzeninin sağlanması için gerekli olan personeli ve bilişim sistemlerini denetler12, 14, 4, 9A, E, H
2. Eczane işletmesinde yapılacak olan mali ve hukuki işlemleri değerlendirebilecektir. 12, 14, 4, 9A, E, H
2.1. Eczanedeki mali işlemleri planlar.12, 14, 4, 9A, E, H
2.2. Eczanede kullanılan kanuni belgelerin kullanım alanlarını ve hukuki sorumluluklarını yorumlar.12, 14, 4, 9A, E, H
2.3. Eczanede kullanılan sistemlerin içeriklerini ve denetimini yorumlar. 12, 14, 4, 9A, E, H
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Eczane açmak için gerekli şartlar, eczane yerleşimi, paydaşlarla ilişkiler1,2,3,4
2Eczanede bilişim sistemi1,2,3,4
3Personel istihdamı ve yönetimi
1,2,3,4
4Eczanede mali işlemle1,2,3,4
5Eczanede raf düzeni ve stok yönetimi
1,2,3,4
6Eczacı-hasta ilişkileri, SGK Medula sistemi1,2,3,4
7Eczacının uyması gereken hukuki sorumluluklar1,2,3,4
8Bir işletme olarak eczane1,2,3,4
9Finansal tablolar
1,2,3,4
10Finansal tablo analizleri
1,2,3,4
11Muhasebe bilgi sistemi1,2,3,4
12Muhasebenin temel ilkeleri
1,2,3,4
13Muhasebenin temel ilkeler1,2,3,4
14Nakit akış tablosu1,2,3,4
Kaynak
1. Ders notu öğrencilere verilecektir. 2. Güçlü Eczane Yönetimi, Faruk Nalbantoğlu, Artıfarma Yayınları,2014 3. Eczacılık Bu Değil, Ed: Yakup Ercan, İthaki Yayınları - Akademik Dizisi, 2016 4. Essentials of Pharmacy Management, Dennis H Tootelian, Albert Wertheimer, Andrey Mikhailitchenko, Pharmaceutical Press, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11111
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ECZACILIK MEVZUATI VE İŞLETMECİLİĞİECF5113311Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders ile eczane hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve kontrolü için gerekli olan yönetsel ve mali bilgilerinin öğretilmesi hedeflenmiştir
Dersin İçeriğiBu ders; Eczane açmak için gerekli şartlar, eczane yerleşimi, paydaşlarla ilişkiler,Eczanede bilişim sistemi,Personel istihdamı ve yönetimi
,Eczanede mali işlemle,Eczanede raf düzeni ve stok yönetimi
,Eczacı-hasta ilişkileri, SGK Medula sistemi,Eczacının uyması gereken hukuki sorumluluklar,Bir işletme olarak eczane,Finansal tablolar
,Finansal tablo analizleri
,Muhasebe bilgi sistemi,Muhasebenin temel ilkeleri
,Muhasebenin temel ilkeler,Nakit akış tablosu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Eczane açılırken yapılması gereken bürokratik işlemleri planlayabilecektir12, 14, 4, 9A, E, H
1.1. Eczane Açılışında Ruhsat İşlemlerini gerçekleştirir.12, 14, 4, 9A, E, H
1.2. Ruhsat aldıktan sonra paydaşlarla olan ilişkilerini tanımlar12, 14, 4, 9A, E, H
1.3. Eczane iç düzeninin sağlanması için gerekli olan personeli ve bilişim sistemlerini denetler12, 14, 4, 9A, E, H
2. Eczane işletmesinde yapılacak olan mali ve hukuki işlemleri değerlendirebilecektir. 12, 14, 4, 9A, E, H
2.1. Eczanedeki mali işlemleri planlar.12, 14, 4, 9A, E, H
2.2. Eczanede kullanılan kanuni belgelerin kullanım alanlarını ve hukuki sorumluluklarını yorumlar.12, 14, 4, 9A, E, H
2.3. Eczanede kullanılan sistemlerin içeriklerini ve denetimini yorumlar. 12, 14, 4, 9A, E, H
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Eczane açmak için gerekli şartlar, eczane yerleşimi, paydaşlarla ilişkiler1,2,3,4
2Eczanede bilişim sistemi1,2,3,4
3Personel istihdamı ve yönetimi
1,2,3,4
4Eczanede mali işlemle1,2,3,4
5Eczanede raf düzeni ve stok yönetimi
1,2,3,4
6Eczacı-hasta ilişkileri, SGK Medula sistemi1,2,3,4
7Eczacının uyması gereken hukuki sorumluluklar1,2,3,4
8Bir işletme olarak eczane1,2,3,4
9Finansal tablolar
1,2,3,4
10Finansal tablo analizleri
1,2,3,4
11Muhasebe bilgi sistemi1,2,3,4
12Muhasebenin temel ilkeleri
1,2,3,4
13Muhasebenin temel ilkeler1,2,3,4
14Nakit akış tablosu1,2,3,4
Kaynak
1. Ders notu öğrencilere verilecektir. 2. Güçlü Eczane Yönetimi, Faruk Nalbantoğlu, Artıfarma Yayınları,2014 3. Eczacılık Bu Değil, Ed: Yakup Ercan, İthaki Yayınları - Akademik Dizisi, 2016 4. Essentials of Pharmacy Management, Dennis H Tootelian, Albert Wertheimer, Andrey Mikhailitchenko, Pharmaceutical Press, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00