Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ECZACILIKTA AR-GEECF5210165Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİlaç sektöründe yapılan araştırma geliştirme çalışmalarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.AR-GE’nin tanımı ve tarihçesi,2.Temel araştırmalar,3. Temel araştırmalar,4.Uygulamalı araştırmalar,5. Uygulamalı araştırmalar,6.Deneysel geliştirme,7. Deneysel geliştirme,8.İlaç sektöründe inovasyon,9.Yeni ilaç etkin maddesi geliştirme ile ilgili inovasyon çalışmaları,10. Yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesiyle ilgili inovasyon çalışmaları,11.Eczacılıkta AR-GE açısından üniversite, sanayi ve devlet işbirliği,12. AR-GE harcamaları,13.Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları,14. Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.3.Temel ve uygulamalı araştırmaları yorumlar.19, 9E
1. AR-GE ‘nin tanımını tartışabilecek ve araştırma- geliştirme yöntemlerini karşılaştırabilecektir.19, 2, 9E
1.1. AR-GE ‘yi açıklar.19, 9E
1.2. AR-GE ‘nin tarihçesini özetler.19, 9E
1.4. Deneysel geliştirme yöntemlerini sorgular.19, 9E
2. İlaç sektöründe inovasyon ve bunun üniversite ile devlet işbirliğine etkisini tartışabilecektir.19, 9E
2.1. İlaç sektöründe inovasyonu açıklar.19, 9E
2.2. Yeni ilaç geliştirilmesinde inovasyon çalışmalarını yorumlar.13, 19, 9E
2.3. AR-GE çalışmalarında üniversite devlet işbirliğini özetler.19, 9E
3. AR-GE harcamalarını ve bunda rol alan ulusal politikaları tartışabilecektir.12, 19, 9E
3.1. AR-GE harcamalarını açıklar.19, 9E
3.2. AR-GE çalışmalarında ulusal teşvik programlarını yorumlar.19, 9E
3.3. AR-GE çalışmalarında ulusal politikaları sorgular.19, 9E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.AR-GE’nin tanımı ve tarihçesi1,2
22.Temel araştırmalar1,2
33. Temel araştırmalar1,2
44.Uygulamalı araştırmalar1,2,3
55. Uygulamalı araştırmalar1,2,3
66.Deneysel geliştirme1,2,3
77. Deneysel geliştirme1,2,3
88.İlaç sektöründe inovasyon1,2,3,4,
99.Yeni ilaç etkin maddesi geliştirme ile ilgili inovasyon çalışmaları1,2,3
1010. Yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesiyle ilgili inovasyon çalışmaları1,2,3
1111.Eczacılıkta AR-GE açısından üniversite, sanayi ve devlet işbirliği1,2
1212. AR-GE harcamaları1,2
1313.Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları1
1414. Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları1
Kaynak
1. Ders notları öğrencilere verilecektir.
2. https://doi.org/10.1039/9781782620402-00001 3. Michael Levin,Process Scale-Up,2001 by Marcel Dekker, Inc 4. Scale-up & Technology Transfer as a Part of Pharmaceutical Quality Systems,ICH

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ECZACILIKTA AR-GEECF5210165Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİlaç sektöründe yapılan araştırma geliştirme çalışmalarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.AR-GE’nin tanımı ve tarihçesi,2.Temel araştırmalar,3. Temel araştırmalar,4.Uygulamalı araştırmalar,5. Uygulamalı araştırmalar,6.Deneysel geliştirme,7. Deneysel geliştirme,8.İlaç sektöründe inovasyon,9.Yeni ilaç etkin maddesi geliştirme ile ilgili inovasyon çalışmaları,10. Yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesiyle ilgili inovasyon çalışmaları,11.Eczacılıkta AR-GE açısından üniversite, sanayi ve devlet işbirliği,12. AR-GE harcamaları,13.Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları,14. Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.3.Temel ve uygulamalı araştırmaları yorumlar.19, 9E
1. AR-GE ‘nin tanımını tartışabilecek ve araştırma- geliştirme yöntemlerini karşılaştırabilecektir.19, 2, 9E
1.1. AR-GE ‘yi açıklar.19, 9E
1.2. AR-GE ‘nin tarihçesini özetler.19, 9E
1.4. Deneysel geliştirme yöntemlerini sorgular.19, 9E
2. İlaç sektöründe inovasyon ve bunun üniversite ile devlet işbirliğine etkisini tartışabilecektir.19, 9E
2.1. İlaç sektöründe inovasyonu açıklar.19, 9E
2.2. Yeni ilaç geliştirilmesinde inovasyon çalışmalarını yorumlar.13, 19, 9E
2.3. AR-GE çalışmalarında üniversite devlet işbirliğini özetler.19, 9E
3. AR-GE harcamalarını ve bunda rol alan ulusal politikaları tartışabilecektir.12, 19, 9E
3.1. AR-GE harcamalarını açıklar.19, 9E
3.2. AR-GE çalışmalarında ulusal teşvik programlarını yorumlar.19, 9E
3.3. AR-GE çalışmalarında ulusal politikaları sorgular.19, 9E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.AR-GE’nin tanımı ve tarihçesi1,2
22.Temel araştırmalar1,2
33. Temel araştırmalar1,2
44.Uygulamalı araştırmalar1,2,3
55. Uygulamalı araştırmalar1,2,3
66.Deneysel geliştirme1,2,3
77. Deneysel geliştirme1,2,3
88.İlaç sektöründe inovasyon1,2,3,4,
99.Yeni ilaç etkin maddesi geliştirme ile ilgili inovasyon çalışmaları1,2,3
1010. Yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesiyle ilgili inovasyon çalışmaları1,2,3
1111.Eczacılıkta AR-GE açısından üniversite, sanayi ve devlet işbirliği1,2
1212. AR-GE harcamaları1,2
1313.Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları1
1414. Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları1
Kaynak
1. Ders notları öğrencilere verilecektir.
2. https://doi.org/10.1039/9781782620402-00001 3. Michael Levin,Process Scale-Up,2001 by Marcel Dekker, Inc 4. Scale-up & Technology Transfer as a Part of Pharmaceutical Quality Systems,ICH

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00