Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİTİRME PROJESİECF5110014Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 19:30-20:15

Cuma 20:30-21:15

Cumartesi 12:45-13:30

Cumartesi 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM, Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Prof.Dr. Fatma TOSUN, Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ, Doç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU, Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Prof.Dr. Ali Osman AYDIN, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Esra KARADAĞ, Dr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Sema KOYUTÜRK, Prof.Dr. Mine YARIM YÜKSEL, Prof.Dr. Seda ÜNSALAN, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Prof.Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK, Dr.Öğr.Üye. Bilgesu Onur SUCU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir araştırma projesinin dizaynı, planlanması, literatürünün taranması, deneylerin yapılması ve raporunun hazırlanmasını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Proje nedir ve ne amaçla hazırlanır?,2.Proje konusunun belirlenmesi,3.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması,4.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması,5.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması,6.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması,7.Proje konusunun sunumu,8.Literatür verilerinin değerlendirilmesi,9.Literatür verilerinin değerlendirilmesi,10.Literatür verilerinin değerlendirilmesi,11.Literatür verilerinin değerlendirilmesi,12. Literatür verilerinin değerlendirilmesi,13.Proje literatür sonuçlarının sunumu,14.Proje literatür sonuçlarının sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bitirme projesini tasarlayabilecektir.19, 2, 5, 9D
1.1. Bitirme projesi konusunu saptar.19, 2, 5, 9D
1.2. Bitirme projesini dizayn eder.19, 4, 5, 9D
1.3. Bitirme projesini planlar.19, 4, 5, 9D
2. Proje için gerekli literatür verilerini değerlendirebilecektir.19, 4, 5, 9D
2.1. Literatür verilerini araştırır.19, 2, 5, 9D
2.2. Literatür verilerini sınıflar.19, 2, 5, 9D
2.3. Literatür verilerini değerlendirir.19, 2, 5, 9D
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Proje nedir ve ne amaçla hazırlanır?
22.Proje konusunun belirlenmesi
33.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması
44.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması
55.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması
66.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması
77.Proje konusunun sunumu
88.Literatür verilerinin değerlendirilmesi
99.Literatür verilerinin değerlendirilmesi
1010.Literatür verilerinin değerlendirilmesi
1111.Literatür verilerinin değerlendirilmesi
1212. Literatür verilerinin değerlendirilmesi
1313.Proje literatür sonuçlarının sunumu
1414.Proje literatür sonuçlarının sunumu
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7214
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİTİRME PROJESİECF5110014Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 19:30-20:15

Cuma 20:30-21:15

Cumartesi 12:45-13:30

Cumartesi 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM, Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Prof.Dr. Fatma TOSUN, Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ, Doç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU, Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Prof.Dr. Ali Osman AYDIN, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Esra KARADAĞ, Dr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Sema KOYUTÜRK, Prof.Dr. Mine YARIM YÜKSEL, Prof.Dr. Seda ÜNSALAN, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Prof.Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK, Dr.Öğr.Üye. Bilgesu Onur SUCU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir araştırma projesinin dizaynı, planlanması, literatürünün taranması, deneylerin yapılması ve raporunun hazırlanmasını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Proje nedir ve ne amaçla hazırlanır?,2.Proje konusunun belirlenmesi,3.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması,4.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması,5.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması,6.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması,7.Proje konusunun sunumu,8.Literatür verilerinin değerlendirilmesi,9.Literatür verilerinin değerlendirilmesi,10.Literatür verilerinin değerlendirilmesi,11.Literatür verilerinin değerlendirilmesi,12. Literatür verilerinin değerlendirilmesi,13.Proje literatür sonuçlarının sunumu,14.Proje literatür sonuçlarının sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bitirme projesini tasarlayabilecektir.19, 2, 5, 9D
1.1. Bitirme projesi konusunu saptar.19, 2, 5, 9D
1.2. Bitirme projesini dizayn eder.19, 4, 5, 9D
1.3. Bitirme projesini planlar.19, 4, 5, 9D
2. Proje için gerekli literatür verilerini değerlendirebilecektir.19, 4, 5, 9D
2.1. Literatür verilerini araştırır.19, 2, 5, 9D
2.2. Literatür verilerini sınıflar.19, 2, 5, 9D
2.3. Literatür verilerini değerlendirir.19, 2, 5, 9D
Öğretim Yöntemleri:19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Proje nedir ve ne amaçla hazırlanır?
22.Proje konusunun belirlenmesi
33.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması
44.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması
55.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması
66.Proje konusuyla ilgili literatürün araştırılması
77.Proje konusunun sunumu
88.Literatür verilerinin değerlendirilmesi
99.Literatür verilerinin değerlendirilmesi
1010.Literatür verilerinin değerlendirilmesi
1111.Literatür verilerinin değerlendirilmesi
1212. Literatür verilerinin değerlendirilmesi
1313.Proje literatür sonuçlarının sunumu
1414.Proje literatür sonuçlarının sunumu
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00