Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLAÇTA PAZARLAMAECF5210174Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİlaçta pazarlama ve satışın temel prensipleri yanında, pazarlama ve satış personelleri hakkında temel bilgileri öğreterek, öğrencilere ilacın pazarını yapılandırabilecekleri gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Pazarlama ve Satış Nedir,2. İlaçta Ürün Yaşam Döngüsü (Eğilimler, Tanımlama, Onay ve İzleme),3. Yeni Ürün Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarda Büyüme Stratejileri,4. Pazarlama-Satış Personelleri ve Görevleri,5. Fiyatlandırma,6. İlaçta Marka ve Patent,7. İlaçta Tanıtım ve Tutundurma Faaliyetleri,8. Pazarlama ve Etik,9. İlaç ve Sürdürülebilirlikteki Rolü,10. Eczane ve Tasarımı,11. İlaç Sektöründe Pazarlama ve Satış Gücü,12. İlaç Pazarlama ve Satışında İletişimin Önemi,13. Takım Oyunu Olarak Satış ve Pazarlama,14. İlaç Pazarlama Bilgi Sistemleri (IMS, Medula, RxMedia); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlacın piyasadaki pazarını yapılandırabilecektir.14, 9
1.1. Ürünün yaşam döngüsünü çözümler.3, 9A
1.2. Ürünün pazar araştırmasını rapor eder.12, 3A
1.3. Ürüne, pazarda büyüme stratajeleri belirler.3, 9A
1.4. Ürüne, piyasaya en uygun fiyatlandırmayı belirler.2, 3, 9A
2. İlaç sektöründe pazarlama ve satışı tasarlayabilecektir.3, 9A
2.1. Piyasada ilacın pazarlama ve satış gücünü yönetir.3, 9A
2.2. Satış ve pazarlamada takım oyununu yönetir.3, 9A
3. İlaç pazarlama bilgi sistemlerini kullanabilecektir.3, 9A
3.1. RxMedia’yı tanır.3, 9A
3.2. Medula’yı tanır.3, 9A
3.3. IMS’yi tanır.3, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Pazarlama ve Satış Nedir1
22. İlaçta Ürün Yaşam Döngüsü (Eğilimler, Tanımlama, Onay ve İzleme)1
33. Yeni Ürün Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarda Büyüme Stratejileri1
44. Pazarlama-Satış Personelleri ve Görevleri1
55. Fiyatlandırma1
66. İlaçta Marka ve Patent1
77. İlaçta Tanıtım ve Tutundurma Faaliyetleri1
88. Pazarlama ve Etik1
99. İlaç ve Sürdürülebilirlikteki Rolü1
1010. Eczane ve Tasarımı1
1111. İlaç Sektöründe Pazarlama ve Satış Gücü1
1212. İlaç Pazarlama ve Satışında İletişimin Önemi1
1313. Takım Oyunu Olarak Satış ve Pazarlama1
1414. İlaç Pazarlama Bilgi Sistemleri (IMS, Medula, RxMedia)1
Kaynak
1. Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı12121
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(88/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLAÇTA PAZARLAMAECF5210174Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİlaçta pazarlama ve satışın temel prensipleri yanında, pazarlama ve satış personelleri hakkında temel bilgileri öğreterek, öğrencilere ilacın pazarını yapılandırabilecekleri gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Pazarlama ve Satış Nedir,2. İlaçta Ürün Yaşam Döngüsü (Eğilimler, Tanımlama, Onay ve İzleme),3. Yeni Ürün Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarda Büyüme Stratejileri,4. Pazarlama-Satış Personelleri ve Görevleri,5. Fiyatlandırma,6. İlaçta Marka ve Patent,7. İlaçta Tanıtım ve Tutundurma Faaliyetleri,8. Pazarlama ve Etik,9. İlaç ve Sürdürülebilirlikteki Rolü,10. Eczane ve Tasarımı,11. İlaç Sektöründe Pazarlama ve Satış Gücü,12. İlaç Pazarlama ve Satışında İletişimin Önemi,13. Takım Oyunu Olarak Satış ve Pazarlama,14. İlaç Pazarlama Bilgi Sistemleri (IMS, Medula, RxMedia); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlacın piyasadaki pazarını yapılandırabilecektir.14, 9
1.1. Ürünün yaşam döngüsünü çözümler.3, 9A
1.2. Ürünün pazar araştırmasını rapor eder.12, 3A
1.3. Ürüne, pazarda büyüme stratajeleri belirler.3, 9A
1.4. Ürüne, piyasaya en uygun fiyatlandırmayı belirler.2, 3, 9A
2. İlaç sektöründe pazarlama ve satışı tasarlayabilecektir.3, 9A
2.1. Piyasada ilacın pazarlama ve satış gücünü yönetir.3, 9A
2.2. Satış ve pazarlamada takım oyununu yönetir.3, 9A
3. İlaç pazarlama bilgi sistemlerini kullanabilecektir.3, 9A
3.1. RxMedia’yı tanır.3, 9A
3.2. Medula’yı tanır.3, 9A
3.3. IMS’yi tanır.3, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Pazarlama ve Satış Nedir1
22. İlaçta Ürün Yaşam Döngüsü (Eğilimler, Tanımlama, Onay ve İzleme)1
33. Yeni Ürün Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarda Büyüme Stratejileri1
44. Pazarlama-Satış Personelleri ve Görevleri1
55. Fiyatlandırma1
66. İlaçta Marka ve Patent1
77. İlaçta Tanıtım ve Tutundurma Faaliyetleri1
88. Pazarlama ve Etik1
99. İlaç ve Sürdürülebilirlikteki Rolü1
1010. Eczane ve Tasarımı1
1111. İlaç Sektöründe Pazarlama ve Satış Gücü1
1212. İlaç Pazarlama ve Satışında İletişimin Önemi1
1313. Takım Oyunu Olarak Satış ve Pazarlama1
1414. İlaç Pazarlama Bilgi Sistemleri (IMS, Medula, RxMedia)1
Kaynak
1. Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00