Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NUTRİSYONEL ECZACILIKECF5110172Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıNutrasötik, Fonksiyonel Gıda ve Gıda Takviyesi konusunda bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Nutrasötik, Fonksiyonel Gıda ve Gıda Takviyesi tanımı ,2. Nutrasötiklerin bulunduğu kaynaklar,3 .Karbohidratlar,4. Fenolikler,5. Terpenik yapılı nutrasötikler,6. Yağ asidi taşıyan nutrasötikler,7. Probiyotik ve prebiyotikler,8. Kemik ve eklem sağlığında etkili nutrasötikler ,9. Kardiyovasküler sisteme etkili nutrasötikler,10. Kanserin önlenmesinde etkili nutrasötikler,11. Cilt sağlığında etkili nutrasötikler,12. Uyku kalitesinin iyileştirilmesi, kilo kontrolü ve sportif performansın arttırılması için kullanılan nutrasötikler,13. Göz sağlığı ve kadın sağlığı için kullanılan nutrasötikler,14. Beyin sağlığı ve göz sağlığına etkili nutrasötikler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.3.Kilo kontrolü ve sportif performansın arttırılması için kullanılan nutrasötikleri açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
3.1.Kanserin önlenmesinde etkili nutrasötikleri açıklar10, 14, 16, 19, 9A, E
1. Nutrasötik, Fonksiyonel Gıda ve Gıda Takviyesini tanımlar 10, 14, 16, 19, 9A, E
1.1 Nutrasötiklerin bulunduğu kaynakları açıklar. 10, 14, 16, 19, 9A, E
1.2. Terpenik yapılı nutrasötikleri listeler.10, 14, 16, 19, 9A, E
1.3. Yağ asidi taşıyan nutrasötikleri tartışır10, 14, 16, 19, 9A, E
2. Fenolik yapıdaki nutrasötikleri tartışır. 10, 14, 16, 19, 9A, E
2.1 Probiyotik ve prebiyotikleri açıklar. 10, 14, 16, 19, 9A, E
2.2. Uyku kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılan nutrasötikleri açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
3. Kemik ve eklem sağlığında etkili nutrasötikleri açıklar10, 14, 16, 19, 9A, E
3.2. Göz sağlığı ve kadın sağlığı için kullanılan nutrasötikleri açıklar10, 14, 16, 19, 9A, E
3.3. Kardiyovasküler sisteme etkili nutrasötikleri açıklar 10, 14, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Nutrasötik, Fonksiyonel Gıda ve Gıda Takviyesi tanımı 1, 2, 3, 4
22. Nutrasötiklerin bulunduğu kaynaklar1, 2, 3, 4
33 .Karbohidratlar1, 2, 3, 4
44. Fenolikler1, 2, 3, 4
55. Terpenik yapılı nutrasötikler1, 2, 3, 4
66. Yağ asidi taşıyan nutrasötikler1, 2, 3, 4
77. Probiyotik ve prebiyotikler1, 2, 3, 4
88. Kemik ve eklem sağlığında etkili nutrasötikler 1, 2, 3, 4
99. Kardiyovasküler sisteme etkili nutrasötikler1, 2, 3, 4
1010. Kanserin önlenmesinde etkili nutrasötikler1, 2, 3, 4
1111. Cilt sağlığında etkili nutrasötikler1, 2, 3, 4
1212. Uyku kalitesinin iyileştirilmesi, kilo kontrolü ve sportif performansın arttırılması için kullanılan nutrasötikler1, 2, 3, 4
1313. Göz sağlığı ve kadın sağlığı için kullanılan nutrasötikler1, 2, 3, 4
1414. Beyin sağlığı ve göz sağlığına etkili nutrasötikler1, 2, 3, 4
Kaynak
Nutrisyonel Eczacılık Ders Notları öğrencilere verilecektir.
1. Prakash, D., Sharma,G. (2014) Phytochemicals of Nutraceutical Importance, CAB International, London, UK. 2. Lockwood, B. (2007). Nutraceuticals, Pharmaceutical Press, London, UK., 3. Ghosh, D., Bagchi, D., Konishi, T (2015) Clinical Aspects of Functional Foods and Nutraceuticals, CRC Press, Boca Raton, 4. Coles, L. (2013). Functional foods: The connection between nutrition, health, and food science. Apple Academic Press, Toronto, New Jersey.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11010
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NUTRİSYONEL ECZACILIKECF5110172Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıNutrasötik, Fonksiyonel Gıda ve Gıda Takviyesi konusunda bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Nutrasötik, Fonksiyonel Gıda ve Gıda Takviyesi tanımı ,2. Nutrasötiklerin bulunduğu kaynaklar,3 .Karbohidratlar,4. Fenolikler,5. Terpenik yapılı nutrasötikler,6. Yağ asidi taşıyan nutrasötikler,7. Probiyotik ve prebiyotikler,8. Kemik ve eklem sağlığında etkili nutrasötikler ,9. Kardiyovasküler sisteme etkili nutrasötikler,10. Kanserin önlenmesinde etkili nutrasötikler,11. Cilt sağlığında etkili nutrasötikler,12. Uyku kalitesinin iyileştirilmesi, kilo kontrolü ve sportif performansın arttırılması için kullanılan nutrasötikler,13. Göz sağlığı ve kadın sağlığı için kullanılan nutrasötikler,14. Beyin sağlığı ve göz sağlığına etkili nutrasötikler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.3.Kilo kontrolü ve sportif performansın arttırılması için kullanılan nutrasötikleri açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
3.1.Kanserin önlenmesinde etkili nutrasötikleri açıklar10, 14, 16, 19, 9A, E
1. Nutrasötik, Fonksiyonel Gıda ve Gıda Takviyesini tanımlar 10, 14, 16, 19, 9A, E
1.1 Nutrasötiklerin bulunduğu kaynakları açıklar. 10, 14, 16, 19, 9A, E
1.2. Terpenik yapılı nutrasötikleri listeler.10, 14, 16, 19, 9A, E
1.3. Yağ asidi taşıyan nutrasötikleri tartışır10, 14, 16, 19, 9A, E
2. Fenolik yapıdaki nutrasötikleri tartışır. 10, 14, 16, 19, 9A, E
2.1 Probiyotik ve prebiyotikleri açıklar. 10, 14, 16, 19, 9A, E
2.2. Uyku kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılan nutrasötikleri açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, E
3. Kemik ve eklem sağlığında etkili nutrasötikleri açıklar10, 14, 16, 19, 9A, E
3.2. Göz sağlığı ve kadın sağlığı için kullanılan nutrasötikleri açıklar10, 14, 16, 19, 9A, E
3.3. Kardiyovasküler sisteme etkili nutrasötikleri açıklar 10, 14, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Nutrasötik, Fonksiyonel Gıda ve Gıda Takviyesi tanımı 1, 2, 3, 4
22. Nutrasötiklerin bulunduğu kaynaklar1, 2, 3, 4
33 .Karbohidratlar1, 2, 3, 4
44. Fenolikler1, 2, 3, 4
55. Terpenik yapılı nutrasötikler1, 2, 3, 4
66. Yağ asidi taşıyan nutrasötikler1, 2, 3, 4
77. Probiyotik ve prebiyotikler1, 2, 3, 4
88. Kemik ve eklem sağlığında etkili nutrasötikler 1, 2, 3, 4
99. Kardiyovasküler sisteme etkili nutrasötikler1, 2, 3, 4
1010. Kanserin önlenmesinde etkili nutrasötikler1, 2, 3, 4
1111. Cilt sağlığında etkili nutrasötikler1, 2, 3, 4
1212. Uyku kalitesinin iyileştirilmesi, kilo kontrolü ve sportif performansın arttırılması için kullanılan nutrasötikler1, 2, 3, 4
1313. Göz sağlığı ve kadın sağlığı için kullanılan nutrasötikler1, 2, 3, 4
1414. Beyin sağlığı ve göz sağlığına etkili nutrasötikler1, 2, 3, 4
Kaynak
Nutrisyonel Eczacılık Ders Notları öğrencilere verilecektir.
1. Prakash, D., Sharma,G. (2014) Phytochemicals of Nutraceutical Importance, CAB International, London, UK. 2. Lockwood, B. (2007). Nutraceuticals, Pharmaceutical Press, London, UK., 3. Ghosh, D., Bagchi, D., Konishi, T (2015) Clinical Aspects of Functional Foods and Nutraceuticals, CRC Press, Boca Raton, 4. Coles, L. (2013). Functional foods: The connection between nutrition, health, and food science. Apple Academic Press, Toronto, New Jersey.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00