Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOEKONOMİECF5110161Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere farmakoekonomik değerlendirmelerde kullanılan kavramlar ve maliyet türlerini anlatmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Farmakoekonominin tanımı ve önemi ,Farmakoekonomik çalışmalar ,Maliyet kavramı, maliyet hesaplama ve tahmin etme ,Maliyet minimizasyon analizi ,Maliyet Etkililik Analizi,makale incelemesi: Maliyet etkililik analizi,Maliyet yararlanım analizi,makale incelemesi: maliyet yararlanım,Maliyet fayda analizi,makale incelemesi: maliyet fayda analizi,İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemleri,Referans fiyatlandırma,Risk paylaşım anlaşmaları,Türkiye ilaç sektörü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Farmakoekonomi ve farmakoekonomi ile ilgili kavramları açıklayabilir.10, 16, 9A
1.1.Maliyet kavramını tanımlar ve maliyet hesaplama ve tahmin etme yöntemlerini özetler.10, 16, 9A
1.2.İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemlerini açıklar.10, 16, 9A
2.Farmakoekonomik analiz yöntemleri ile ilgili çalışmaları yorumlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Farmakoekonominin tanımı ve önemi 1
2Farmakoekonomik çalışmalar 1
3Maliyet kavramı, maliyet hesaplama ve tahmin etme 1
4Maliyet minimizasyon analizi 1
5Maliyet Etkililik Analizi1
6makale incelemesi: Maliyet etkililik analizi1
7Maliyet yararlanım analizi1
8makale incelemesi: maliyet yararlanım1
9Maliyet fayda analizi1
10makale incelemesi: maliyet fayda analizi1
11İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemleri1
12Referans fiyatlandırma1
13Risk paylaşım anlaşmaları1
14Türkiye ilaç sektörü1
Kaynak
1. Bootman, J. L, Townsend R. J., McGhan W. F. "Farmakoekonominin Prensipleri", Koçkaya, G (Çev. Ed.), 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3515
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)79
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(79/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOEKONOMİECF5110161Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İPEK EROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere farmakoekonomik değerlendirmelerde kullanılan kavramlar ve maliyet türlerini anlatmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Farmakoekonominin tanımı ve önemi ,Farmakoekonomik çalışmalar ,Maliyet kavramı, maliyet hesaplama ve tahmin etme ,Maliyet minimizasyon analizi ,Maliyet Etkililik Analizi,makale incelemesi: Maliyet etkililik analizi,Maliyet yararlanım analizi,makale incelemesi: maliyet yararlanım,Maliyet fayda analizi,makale incelemesi: maliyet fayda analizi,İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemleri,Referans fiyatlandırma,Risk paylaşım anlaşmaları,Türkiye ilaç sektörü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Farmakoekonomi ve farmakoekonomi ile ilgili kavramları açıklayabilir.10, 16, 9A
1.1.Maliyet kavramını tanımlar ve maliyet hesaplama ve tahmin etme yöntemlerini özetler.10, 16, 9A
1.2.İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemlerini açıklar.10, 16, 9A
2.Farmakoekonomik analiz yöntemleri ile ilgili çalışmaları yorumlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Farmakoekonominin tanımı ve önemi 1
2Farmakoekonomik çalışmalar 1
3Maliyet kavramı, maliyet hesaplama ve tahmin etme 1
4Maliyet minimizasyon analizi 1
5Maliyet Etkililik Analizi1
6makale incelemesi: Maliyet etkililik analizi1
7Maliyet yararlanım analizi1
8makale incelemesi: maliyet yararlanım1
9Maliyet fayda analizi1
10makale incelemesi: maliyet fayda analizi1
11İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemleri1
12Referans fiyatlandırma1
13Risk paylaşım anlaşmaları1
14Türkiye ilaç sektörü1
Kaynak
1. Bootman, J. L, Townsend R. J., McGhan W. F. "Farmakoekonominin Prensipleri", Koçkaya, G (Çev. Ed.), 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00