Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMASÖTİK BOTANİKECF2270800Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK
Dersi VerenlerProf.Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTıbbi amaçla kullanılan bitkilerin anatomik özellikleri, sınıflandırılması ve teşhisi hakkında bilgi vermek, eczacılık açısından önemli familyaları, droglarını ve taşıdıkları etkili maddeleri tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bitki hücresi ve özellikleri,Bitkisel dokular, kök, gövde ve yaprakların dış ve iç morfolojik özellikleri, Çiçek, meyva ve tohumun dış ve iç morfolojik özellikleri.,Farmasötik Botanik’in tarihçesi, Tıbbi bitkilerin sistematiği, sınıflandırılması,Bitkilerin ve drogların isimlendirilmesi ve teşhisi, Türkiye Florası, herbaryumlar, bitkiler aleminin grupları,Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta,Mycophyta, Bryophyta, Pteridophyta,Gymnospermae: Cycadaceae, Ginkgoaceae, Coniferae, Ephedraceae,Angiospermae: Poaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Piperaceae, Fagaceae, Ranunculaecae,Angiospermae: Lauraceae, Papaveraceae, Brassiceae, Rosaceae, Leguminosae,,Angiospermae: Rutaceae, Malvaceae, Apiaceae,Angiospermae: Lamiaceae, Asteraceae, Solanaceae,Türkiye’de tıbbi bitki kültürü, yayılışı, ticareti ve stabilizasyonu,Tıbbi, zehirli ve ekonomik değeri olan bitkilerin özellikleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.3. Bitkilerde çiçek, meyve ve tohumun özelliklerini tanır.10, 14, 16, 9A, D
2. Bitki sistematiğini yapabilecektir.10, 13, 16, 9A, D, E
2.1. Bitkilerin sınıflandırılmasını yapar.10, 14, 16, 9A, D, E
2.2. Bitkilerin isimlendirilmesini açıklar.10, 14, 16, 9A, D, E
2.3. Bitkilerin teşhisini yapar.10, 14, 16, 9A, D, E
3. Tıbbi bitkileri ayırt edebilecektir.10, 14, 16, 9A, D, E
3.1. Eczacılıkta kullanılan bitkileri tanır.10, 14, 16, 9A, D, E
3.2. Önemli familyaları ve özelliklerini tanır.10, 14, 16, 9A, D, E
3.3. Tıbbi bitkilerin yayılış ve ticaretini anlatır.10, 14, 16, 9A, D, E
1.1. Bitki hücresinin özelliklerini tanımlar.10, 14, 16, 9A, D
1.2. Bitkisel dokuları ayırt eder.10, 14, 16, 9A, D
1. Bitki hücresi ve dokusunu ayırt edebilecektir.10, 14, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bitki hücresi ve özellikleri1, 2
2Bitkisel dokular, kök, gövde ve yaprakların dış ve iç morfolojik özellikleri1, 2
3 Çiçek, meyva ve tohumun dış ve iç morfolojik özellikleri.1, 2
4Farmasötik Botanik’in tarihçesi, Tıbbi bitkilerin sistematiği, sınıflandırılması1, 2
5Bitkilerin ve drogların isimlendirilmesi ve teşhisi, Türkiye Florası, herbaryumlar, bitkiler aleminin grupları1, 2
6Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta1, 2
7Mycophyta, Bryophyta, Pteridophyta1, 2
8Gymnospermae: Cycadaceae, Ginkgoaceae, Coniferae, Ephedraceae1, 2
9Angiospermae: Poaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Piperaceae, Fagaceae, Ranunculaecae1, 2
10Angiospermae: Lauraceae, Papaveraceae, Brassiceae, Rosaceae, Leguminosae,1, 2
11Angiospermae: Rutaceae, Malvaceae, Apiaceae1, 2
12Angiospermae: Lamiaceae, Asteraceae, Solanaceae1, 2
13Türkiye’de tıbbi bitki kültürü, yayılışı, ticareti ve stabilizasyonu1, 2
14Tıbbi, zehirli ve ekonomik değeri olan bitkilerin özellikleri 1, 2
Kaynak
Farmasötik Botanik Ders Notları öğrencilere verilecektir.
1-Farmasötik Botanik, A. Baytop, İstanbul Üniversitesi Basımevi, 1996. 2-Farmasötik Botanik, N. Tanker, M. Koyuncu, M. Coşkun, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 93, 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)119
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(119/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMASÖTİK BOTANİKECF2270800Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK
Dersi VerenlerProf.Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTıbbi amaçla kullanılan bitkilerin anatomik özellikleri, sınıflandırılması ve teşhisi hakkında bilgi vermek, eczacılık açısından önemli familyaları, droglarını ve taşıdıkları etkili maddeleri tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bitki hücresi ve özellikleri,Bitkisel dokular, kök, gövde ve yaprakların dış ve iç morfolojik özellikleri, Çiçek, meyva ve tohumun dış ve iç morfolojik özellikleri.,Farmasötik Botanik’in tarihçesi, Tıbbi bitkilerin sistematiği, sınıflandırılması,Bitkilerin ve drogların isimlendirilmesi ve teşhisi, Türkiye Florası, herbaryumlar, bitkiler aleminin grupları,Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta,Mycophyta, Bryophyta, Pteridophyta,Gymnospermae: Cycadaceae, Ginkgoaceae, Coniferae, Ephedraceae,Angiospermae: Poaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Piperaceae, Fagaceae, Ranunculaecae,Angiospermae: Lauraceae, Papaveraceae, Brassiceae, Rosaceae, Leguminosae,,Angiospermae: Rutaceae, Malvaceae, Apiaceae,Angiospermae: Lamiaceae, Asteraceae, Solanaceae,Türkiye’de tıbbi bitki kültürü, yayılışı, ticareti ve stabilizasyonu,Tıbbi, zehirli ve ekonomik değeri olan bitkilerin özellikleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.3. Bitkilerde çiçek, meyve ve tohumun özelliklerini tanır.10, 14, 16, 9A, D
2. Bitki sistematiğini yapabilecektir.10, 13, 16, 9A, D, E
2.1. Bitkilerin sınıflandırılmasını yapar.10, 14, 16, 9A, D, E
2.2. Bitkilerin isimlendirilmesini açıklar.10, 14, 16, 9A, D, E
2.3. Bitkilerin teşhisini yapar.10, 14, 16, 9A, D, E
3. Tıbbi bitkileri ayırt edebilecektir.10, 14, 16, 9A, D, E
3.1. Eczacılıkta kullanılan bitkileri tanır.10, 14, 16, 9A, D, E
3.2. Önemli familyaları ve özelliklerini tanır.10, 14, 16, 9A, D, E
3.3. Tıbbi bitkilerin yayılış ve ticaretini anlatır.10, 14, 16, 9A, D, E
1.1. Bitki hücresinin özelliklerini tanımlar.10, 14, 16, 9A, D
1.2. Bitkisel dokuları ayırt eder.10, 14, 16, 9A, D
1. Bitki hücresi ve dokusunu ayırt edebilecektir.10, 14, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bitki hücresi ve özellikleri1, 2
2Bitkisel dokular, kök, gövde ve yaprakların dış ve iç morfolojik özellikleri1, 2
3 Çiçek, meyva ve tohumun dış ve iç morfolojik özellikleri.1, 2
4Farmasötik Botanik’in tarihçesi, Tıbbi bitkilerin sistematiği, sınıflandırılması1, 2
5Bitkilerin ve drogların isimlendirilmesi ve teşhisi, Türkiye Florası, herbaryumlar, bitkiler aleminin grupları1, 2
6Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta1, 2
7Mycophyta, Bryophyta, Pteridophyta1, 2
8Gymnospermae: Cycadaceae, Ginkgoaceae, Coniferae, Ephedraceae1, 2
9Angiospermae: Poaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Piperaceae, Fagaceae, Ranunculaecae1, 2
10Angiospermae: Lauraceae, Papaveraceae, Brassiceae, Rosaceae, Leguminosae,1, 2
11Angiospermae: Rutaceae, Malvaceae, Apiaceae1, 2
12Angiospermae: Lamiaceae, Asteraceae, Solanaceae1, 2
13Türkiye’de tıbbi bitki kültürü, yayılışı, ticareti ve stabilizasyonu1, 2
14Tıbbi, zehirli ve ekonomik değeri olan bitkilerin özellikleri 1, 2
Kaynak
Farmasötik Botanik Ders Notları öğrencilere verilecektir.
1-Farmasötik Botanik, A. Baytop, İstanbul Üniversitesi Basımevi, 1996. 2-Farmasötik Botanik, N. Tanker, M. Koyuncu, M. Coşkun, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 93, 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00