Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ECZACILIK MATEMATİĞİECF1210011Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersin YardımcılarıFakülte araştırma görevlileri
Dersin AmacıEczacılık eğitiminde ve eczacılık mesleğinin icrasında kullanılacak farmasötik hesaplamaları açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Nicelikler, birimler, boyutlar, değişkenler, denklemler,Sayılar, ölçme, anlamlı sayılar, üslü sayılar.,Uluslarası Birim Sistemleri,Doğrusal, üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Logaritma ve uygulamaları,Fonksiyonlarda grafik çizme,Yüzde, oran ve diğer konsantrasyon ifadeleri,Seyreltme ve doz hesaplamaları,Doz Hesaplamaları,İzotonik ve Tampon Çözelti Hesaplamaları,Miliekivalanlar, Milimoller ve Miliozmoller,Formülasyon Hesaplamaları,Bitki ekstreleri ile ilgili hesaplamalar,Etkin Madde ile İlgili Hesaplamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Uluslararası birim sistemlerini tanıyarak temel matematiksel işlemleri açıklayabilecektir.10, 13, 19, 9A
1.1. Nicelik, birim ve boyut kavramlarını yorumlar.10, 13, 19, 9A
1.2. Aritmetik sembolleri tanır.10, 13, 19, 9A
1.3. Basit ve bileşik kesirleri tanır.10, 13, 19, 9A
1.4. Ağırlık, hacim ölçümlerini ayırt eder.10, 13, 19, 9A
1.5. Değişkenler içeren denklemleri çözümler.10, 13, 19, 9A
2. Fonksiyonlar, türleri ve grafiklerini açıklayabilecektir.10, 13, 19, 9A
2.1. Doğrusal ve üstel fonksiyon hesaplamaları yapar.10, 13, 19, 9A
2.2. Logaritmayı pH ve pOH hesaplamalarında kullanır.10, 13, 19, 9A
2.3. Doğrusal fonksiyonların grafiklerini yorumlar.10, 13, 19, 9A
2.4. Kalibrasyon grafiği çizerek regreson katsayısı ve eğimini hesaplar.10, 13, 19, 9A
2.5. Tampon çözelti hesaplamalarını yapar.10, 13, 19, 9A
3. Konsanrasyon ve doz hesaplayabilecektir.10, 13, 19, 9A
3.1. Yüzde çözeltiler, molarite normalite kavramlarını tanımlar.10, 13, 19, 9A
3.2. Miliekivalan, milimol, miliosmol hesaplar.10, 13, 19, 9A
3.3. İzotonik çözeltiler ve doz hesaplamalarını uygular.10, 13, 19, 9A
3.4. Formülasyon hesaplamalarını ilaç hazırlamada kullanır10, 13, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Nicelikler, birimler, boyutlar, değişkenler, denklemler1
2Sayılar, ölçme, anlamlı sayılar, üslü sayılar.1
3Uluslarası Birim Sistemleri1
4Doğrusal, üstel ve logaritmik fonksiyonlar1
5Logaritma ve uygulamaları1
6Fonksiyonlarda grafik çizme1
7Yüzde, oran ve diğer konsantrasyon ifadeleri1
8Seyreltme ve doz hesaplamaları1
9Doz Hesaplamaları1
10İzotonik ve Tampon Çözelti Hesaplamaları1
11Miliekivalanlar, Milimoller ve Miliozmoller1
12Formülasyon Hesaplamaları1
13Bitki ekstreleri ile ilgili hesaplamalar1
14Etkin Madde ile İlgili Hesaplamalar1
Kaynak
Ders notları öğrenciye verilecektir.
1. Pharmaceutical Calculations, 13th Edition, Ed. Howard C. Ansel

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme12224
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12112
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(91/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ECZACILIK MATEMATİĞİECF1210011Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersin YardımcılarıFakülte araştırma görevlileri
Dersin AmacıEczacılık eğitiminde ve eczacılık mesleğinin icrasında kullanılacak farmasötik hesaplamaları açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Nicelikler, birimler, boyutlar, değişkenler, denklemler,Sayılar, ölçme, anlamlı sayılar, üslü sayılar.,Uluslarası Birim Sistemleri,Doğrusal, üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Logaritma ve uygulamaları,Fonksiyonlarda grafik çizme,Yüzde, oran ve diğer konsantrasyon ifadeleri,Seyreltme ve doz hesaplamaları,Doz Hesaplamaları,İzotonik ve Tampon Çözelti Hesaplamaları,Miliekivalanlar, Milimoller ve Miliozmoller,Formülasyon Hesaplamaları,Bitki ekstreleri ile ilgili hesaplamalar,Etkin Madde ile İlgili Hesaplamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Uluslararası birim sistemlerini tanıyarak temel matematiksel işlemleri açıklayabilecektir.10, 13, 19, 9A
1.1. Nicelik, birim ve boyut kavramlarını yorumlar.10, 13, 19, 9A
1.2. Aritmetik sembolleri tanır.10, 13, 19, 9A
1.3. Basit ve bileşik kesirleri tanır.10, 13, 19, 9A
1.4. Ağırlık, hacim ölçümlerini ayırt eder.10, 13, 19, 9A
1.5. Değişkenler içeren denklemleri çözümler.10, 13, 19, 9A
2. Fonksiyonlar, türleri ve grafiklerini açıklayabilecektir.10, 13, 19, 9A
2.1. Doğrusal ve üstel fonksiyon hesaplamaları yapar.10, 13, 19, 9A
2.2. Logaritmayı pH ve pOH hesaplamalarında kullanır.10, 13, 19, 9A
2.3. Doğrusal fonksiyonların grafiklerini yorumlar.10, 13, 19, 9A
2.4. Kalibrasyon grafiği çizerek regreson katsayısı ve eğimini hesaplar.10, 13, 19, 9A
2.5. Tampon çözelti hesaplamalarını yapar.10, 13, 19, 9A
3. Konsanrasyon ve doz hesaplayabilecektir.10, 13, 19, 9A
3.1. Yüzde çözeltiler, molarite normalite kavramlarını tanımlar.10, 13, 19, 9A
3.2. Miliekivalan, milimol, miliosmol hesaplar.10, 13, 19, 9A
3.3. İzotonik çözeltiler ve doz hesaplamalarını uygular.10, 13, 19, 9A
3.4. Formülasyon hesaplamalarını ilaç hazırlamada kullanır10, 13, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Nicelikler, birimler, boyutlar, değişkenler, denklemler1
2Sayılar, ölçme, anlamlı sayılar, üslü sayılar.1
3Uluslarası Birim Sistemleri1
4Doğrusal, üstel ve logaritmik fonksiyonlar1
5Logaritma ve uygulamaları1
6Fonksiyonlarda grafik çizme1
7Yüzde, oran ve diğer konsantrasyon ifadeleri1
8Seyreltme ve doz hesaplamaları1
9Doz Hesaplamaları1
10İzotonik ve Tampon Çözelti Hesaplamaları1
11Miliekivalanlar, Milimoller ve Miliozmoller1
12Formülasyon Hesaplamaları1
13Bitki ekstreleri ile ilgili hesaplamalar1
14Etkin Madde ile İlgili Hesaplamalar1
Kaynak
Ders notları öğrenciye verilecektir.
1. Pharmaceutical Calculations, 13th Edition, Ed. Howard C. Ansel

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00