Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK BİYOKİMYA UYGULAMALARIECF4210008Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Doç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEczacılık mesleği uygulaması sırasında sıklıkla karşılaşılan klinik biyokimya alanı tarafından tanımlanan normal ve patalojik durumları anlamaktır. Hastalıkların tanı, tedavi, izlem ve önlenmesinde kullanılan biyokimyasal parametrelerin anlamını kavramak ve buna göre hastanın uygun şekilde yönlendirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1-Klinik biyokimya nedir? Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?,2-Karaciğer fonksiyon testleri ve testlerin yorumlanması.,3-Böbrek fonksiyon testleri.,4-İdrarın fiziksel ve kimyasal analizi uygulaması.,5-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama.,6-İnsülin, diyabet ve tanı testleri.,7-Karbohidratların tanınmasına ait genel testler.,8-Hiperlipidemiler ve klinik yorumu.,9-Enflamasyon.,10-Aminoasit metabolizması bozuklukları.,11-Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım.,12-Vitaminler, eser elementler ve klinik yorumu.,13-Doğuştan metabolizma kusurları.,14- Tümör belirteçleri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.1.Klinik biyokimya laboratuvarındaki iş akışını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.2.Eczacı bakış açısıyla klinik biyokimya test sonuç ilişkilerini karşılaştırır.10, 11, 16, 17, 19, 6, 9A, D, E, G
1.3.Klinik Biyokimya laboratuvar testlerinin normal ve hastalık durumlarındaki sonuçlarını sorgular.17G
2-Makro ve mikro moleküllerin normal ve hastalık durumundaki laboratuvar sonuçlarını sorgular.10, 11, 16, 17, 19, 6, 9A, D, E, G
2.1.Karbonhidrat metabolizmasını değerlendirmede kullanılan testleri (OGTT, HbA1C) yorumlar.10, 11, 16, 17, 19, 6, 9A, D, E, G
2.2.Aterosklerozun ve kan lipidlerinin laboratuvar sonuçlarını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.3.Laboratuvarda karaciğer, böbrek fonksiyonlarını ve anemi sonuçlarını yorumlar.10, 11, 16, 17, 19, 6, 9A, D, E, G
2.4.Hastalıklarda hormonların nasıl etkilendiğini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.5.Vitamin ve minerallerin yapısını, fonksiyonlarını ve metabolizmadaki önemini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.6.Aminoasit metabolizması bozukluklarının önemini sorgular10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3-Hastanın biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile birleştirip, probleme çözüm geliştirir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.1.Tümörlerin teşhis, takibi ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için biyokimyasal parametreleri yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.2.Doğuştan metabolizma kusurlarına tedavi planı oluşturulmasına katkı sağlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.3.Klinik parametrelerle besinlerin ve ilaçların etkileşimi konusunu yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11-Klinik biyokimya nedir? Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?1, 2, 3, 4
22-Karaciğer fonksiyon testleri ve testlerin yorumlanması.1, 2, 3, 4
33-Böbrek fonksiyon testleri.1, 2, 3, 4
44-İdrarın fiziksel ve kimyasal analizi uygulaması.1, 2, 3, 4
55-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama.1, 2, 3, 4
66-İnsülin, diyabet ve tanı testleri.1, 2, 3, 4
77-Karbohidratların tanınmasına ait genel testler.1, 2, 3, 4
88-Hiperlipidemiler ve klinik yorumu.1, 2, 3, 4
99-Enflamasyon.1, 2, 3, 4
1010-Aminoasit metabolizması bozuklukları.1, 2, 3, 4
1111-Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım.1, 2, 3, 4
1212-Vitaminler, eser elementler ve klinik yorumu.1, 2, 3, 4
1313-Doğuştan metabolizma kusurları.1, 2, 3, 4
1414- Tümör belirteçleri.1, 2, 3, 4
Kaynak
1-Biyokimya Laboratuvarı,Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli,Medipol Üniversitesi Yayınları 004,İstanbul,2013. 2-Harper’s Illustrated Bio chemistry, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, V.W. Rodwell,P.A. Weil, McGrawHill, 2009. 3- Lippincot’s Illustrated Reviews, Biochemistry, P.C. Champ, R.A. Harvey, D.R. Ferrier, LWW, 2008 4.Biyokimya (2. Baskı) Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme248
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı248
Genel Sınav ve Hazırlığı2510
Performans Görevi, Bakım Planı236
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK BİYOKİMYA UYGULAMALARIECF4210008Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Doç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEczacılık mesleği uygulaması sırasında sıklıkla karşılaşılan klinik biyokimya alanı tarafından tanımlanan normal ve patalojik durumları anlamaktır. Hastalıkların tanı, tedavi, izlem ve önlenmesinde kullanılan biyokimyasal parametrelerin anlamını kavramak ve buna göre hastanın uygun şekilde yönlendirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1-Klinik biyokimya nedir? Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?,2-Karaciğer fonksiyon testleri ve testlerin yorumlanması.,3-Böbrek fonksiyon testleri.,4-İdrarın fiziksel ve kimyasal analizi uygulaması.,5-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama.,6-İnsülin, diyabet ve tanı testleri.,7-Karbohidratların tanınmasına ait genel testler.,8-Hiperlipidemiler ve klinik yorumu.,9-Enflamasyon.,10-Aminoasit metabolizması bozuklukları.,11-Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım.,12-Vitaminler, eser elementler ve klinik yorumu.,13-Doğuştan metabolizma kusurları.,14- Tümör belirteçleri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.1.Klinik biyokimya laboratuvarındaki iş akışını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.2.Eczacı bakış açısıyla klinik biyokimya test sonuç ilişkilerini karşılaştırır.10, 11, 16, 17, 19, 6, 9A, D, E, G
1.3.Klinik Biyokimya laboratuvar testlerinin normal ve hastalık durumlarındaki sonuçlarını sorgular.17G
2-Makro ve mikro moleküllerin normal ve hastalık durumundaki laboratuvar sonuçlarını sorgular.10, 11, 16, 17, 19, 6, 9A, D, E, G
2.1.Karbonhidrat metabolizmasını değerlendirmede kullanılan testleri (OGTT, HbA1C) yorumlar.10, 11, 16, 17, 19, 6, 9A, D, E, G
2.2.Aterosklerozun ve kan lipidlerinin laboratuvar sonuçlarını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.3.Laboratuvarda karaciğer, böbrek fonksiyonlarını ve anemi sonuçlarını yorumlar.10, 11, 16, 17, 19, 6, 9A, D, E, G
2.4.Hastalıklarda hormonların nasıl etkilendiğini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.5.Vitamin ve minerallerin yapısını, fonksiyonlarını ve metabolizmadaki önemini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.6.Aminoasit metabolizması bozukluklarının önemini sorgular10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3-Hastanın biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile birleştirip, probleme çözüm geliştirir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.1.Tümörlerin teşhis, takibi ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için biyokimyasal parametreleri yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.2.Doğuştan metabolizma kusurlarına tedavi planı oluşturulmasına katkı sağlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.3.Klinik parametrelerle besinlerin ve ilaçların etkileşimi konusunu yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11-Klinik biyokimya nedir? Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?1, 2, 3, 4
22-Karaciğer fonksiyon testleri ve testlerin yorumlanması.1, 2, 3, 4
33-Böbrek fonksiyon testleri.1, 2, 3, 4
44-İdrarın fiziksel ve kimyasal analizi uygulaması.1, 2, 3, 4
55-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama.1, 2, 3, 4
66-İnsülin, diyabet ve tanı testleri.1, 2, 3, 4
77-Karbohidratların tanınmasına ait genel testler.1, 2, 3, 4
88-Hiperlipidemiler ve klinik yorumu.1, 2, 3, 4
99-Enflamasyon.1, 2, 3, 4
1010-Aminoasit metabolizması bozuklukları.1, 2, 3, 4
1111-Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım.1, 2, 3, 4
1212-Vitaminler, eser elementler ve klinik yorumu.1, 2, 3, 4
1313-Doğuştan metabolizma kusurları.1, 2, 3, 4
1414- Tümör belirteçleri.1, 2, 3, 4
Kaynak
1-Biyokimya Laboratuvarı,Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli,Medipol Üniversitesi Yayınları 004,İstanbul,2013. 2-Harper’s Illustrated Bio chemistry, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, V.W. Rodwell,P.A. Weil, McGrawHill, 2009. 3- Lippincot’s Illustrated Reviews, Biochemistry, P.C. Champ, R.A. Harvey, D.R. Ferrier, LWW, 2008 4.Biyokimya (2. Baskı) Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00