Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOLOJİ IIIECF3245600Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU, Öğr.Gör.Dr. Rabia Edibe KÖPRÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSantral sinir sistemi ilaçları, Analjezikler, Endokrin sistem ilaçları, Hipotalamus ve hipofiz bezi hormonları ve antiemetik ve antidiyareiklerin özelliklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Santral sinir sistemine giriş,Hipnosedatifler ve alkoller,Antidepresan ve antimanik ilaçlar,Genel ve lokal anestezik ilaçlar,Opioid analjezikler ve NSAİİler,Antiepileptik ilaçlar ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar,Endokrin sisteme giriş ve antitiroid ilaçlar,PTH, D vitamini ve Kalsitonin,İnsulin and oral antidiyabetik ilaçlar,Hipotalamus hormonları,Östrojen, projestin ve androjenler,Kortikosteroid hormonlar,Antiemetik ve diyareikler,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Santral sinir sistemini öğrenir.16, 9C
2. Hipnotikleri ve sedatifleri öğrenir ve bilir.16, 9C
2.1. Bu ilaçların etki mekanizmalarını ve ilaç etkileşimlerini yorumlar.16, 9C
3. Alkoller ve metabolitlerinin etkilerini öğrenir.16, 9C
4. Analjezik ve anestezik ilaçları öğrenir.16, 9C
4.1. Bu ilaçların etki mekanizmalarını ve ilaç etkileşimlerini yorumlar.16, 9C
5. Endokrin sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizması bilir.16, 9C
5.1. Diyabet hastalığında kullanılan ilaçların etki mekanizması bilir.16, 9C
5.2. Tiroid hastalığında kullanılan ilaçların etki mekanizması bilir.16, 9C
6. Hipotalamus ve hipofiz bezi hormonlarını öğrenir.16, 9C
7. Antiemetikler ve antidiyareik ilaçların mekanizmasını bilir.16, 9C
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Santral sinir sistemine giriş1, 2, 3
2Hipnosedatifler ve alkoller1, 2, 3
3Antidepresan ve antimanik ilaçlar1, 2, 3
4Genel ve lokal anestezik ilaçlar1, 2, 3
5Opioid analjezikler ve NSAİİler1, 2, 3
6Antiepileptik ilaçlar ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2, 3
7Endokrin sisteme giriş ve antitiroid ilaçlar1, 2, 3
8PTH, D vitamini ve Kalsitonin1, 2, 3
9İnsulin and oral antidiyabetik ilaçlar1, 2, 3
10Hipotalamus hormonları1, 2, 3
11Östrojen, projestin ve androjenler1, 2, 3
12Kortikosteroid hormonlar1, 2, 3
13Antiemetik ve diyareikler1, 2, 3
14Genel tekrar1, 2, 3
Kaynak
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara, 2009. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York, 2022. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Güneş Kitabevi, 2022.
1, 2, 3, Öğretim üyesinin notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13131
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)123
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(123/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOLOJİ IIIECF3245600Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU, Öğr.Gör.Dr. Rabia Edibe KÖPRÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSantral sinir sistemi ilaçları, Analjezikler, Endokrin sistem ilaçları, Hipotalamus ve hipofiz bezi hormonları ve antiemetik ve antidiyareiklerin özelliklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Santral sinir sistemine giriş,Hipnosedatifler ve alkoller,Antidepresan ve antimanik ilaçlar,Genel ve lokal anestezik ilaçlar,Opioid analjezikler ve NSAİİler,Antiepileptik ilaçlar ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar,Endokrin sisteme giriş ve antitiroid ilaçlar,PTH, D vitamini ve Kalsitonin,İnsulin and oral antidiyabetik ilaçlar,Hipotalamus hormonları,Östrojen, projestin ve androjenler,Kortikosteroid hormonlar,Antiemetik ve diyareikler,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Santral sinir sistemini öğrenir.16, 9C
2. Hipnotikleri ve sedatifleri öğrenir ve bilir.16, 9C
2.1. Bu ilaçların etki mekanizmalarını ve ilaç etkileşimlerini yorumlar.16, 9C
3. Alkoller ve metabolitlerinin etkilerini öğrenir.16, 9C
4. Analjezik ve anestezik ilaçları öğrenir.16, 9C
4.1. Bu ilaçların etki mekanizmalarını ve ilaç etkileşimlerini yorumlar.16, 9C
5. Endokrin sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizması bilir.16, 9C
5.1. Diyabet hastalığında kullanılan ilaçların etki mekanizması bilir.16, 9C
5.2. Tiroid hastalığında kullanılan ilaçların etki mekanizması bilir.16, 9C
6. Hipotalamus ve hipofiz bezi hormonlarını öğrenir.16, 9C
7. Antiemetikler ve antidiyareik ilaçların mekanizmasını bilir.16, 9C
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Santral sinir sistemine giriş1, 2, 3
2Hipnosedatifler ve alkoller1, 2, 3
3Antidepresan ve antimanik ilaçlar1, 2, 3
4Genel ve lokal anestezik ilaçlar1, 2, 3
5Opioid analjezikler ve NSAİİler1, 2, 3
6Antiepileptik ilaçlar ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2, 3
7Endokrin sisteme giriş ve antitiroid ilaçlar1, 2, 3
8PTH, D vitamini ve Kalsitonin1, 2, 3
9İnsulin and oral antidiyabetik ilaçlar1, 2, 3
10Hipotalamus hormonları1, 2, 3
11Östrojen, projestin ve androjenler1, 2, 3
12Kortikosteroid hormonlar1, 2, 3
13Antiemetik ve diyareikler1, 2, 3
14Genel tekrar1, 2, 3
Kaynak
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara, 2009. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York, 2022. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Güneş Kitabevi, 2022.
1, 2, 3, Öğretim üyesinin notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00