Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORGANİK KİMYA IECF1269000Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bilgesu Onur SUCU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bilgesu Onur SUCU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOrganik kimyanın temel ilkelerini, fonksiyonel grupların özelliklerini ve temel reaksiyonlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Karbonun özellikleri, atom teorileri, bağ teorileri, karbon-karbon bağları, karbon-heteroatom bağlarının oluşumu ve özellikleri,2.Reaktivite ve mekanizma, elektrofiller ve nükleofiller ve özellikleri, asitlik ve bazlık,3.Organik bileşiklerin isimlendirilmesi, isimlendirme kuralları,4.Alkanlar, sikloalkanlar, yapısal izomeri kavramı,5.Alkenler, alkinler, çift bağ izomerisi ,6.Alkil halojenürler, alkoller ve eterler ve kükürtlü bileşiklerin genel özellikleri ,7.Kiralite ve stereoizomeri,8.Aromatiklik ve aromatik reaksiyonların özellikleri,9.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri ,10.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri ,11.Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri,12. Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri (devam),13.Aminlerin genel özellikleri,14.Biyolojik ve polimerik bileşikler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.Organik reaktivite ve mekanizmaları açıklar.12, 16, 9A, G
1.2.Organik bileşikleri isimlendirme kurallarını örnekler.12, 16, 9A, G
1.3.Organik reaksiyon tiplerini ayırt eder.12, 16, 9A
2.Organik yapılardaki izomeri çeşitlerini sınıflandırabilecektir.12, 16, 9A
2.1.Yapı izomerisini açıklar.12, 16, 9A
2.2.Fonksiyonel grup izomerisini açıklar.12, 16, 9A
2.3.Geometrik izomeriyi tanımlar12, 16, 9A
3.Organik bileşikleri sınıflandırabilecektir.12, 16, 9A
3.1.Alkanları, alkenleri ve alkinleri ayırt eder.12, 16, 9A
3.2.Alkil halojenleri, alkolleri, eterleri, aminleri ve ilgili bileşikleri örnekler.12, 16, 9A
3.3.Karbonil grubu olan bileşikleri ayırt eder.12, 16, 9A
1. Karbonun ve diğer elementlerle yaptığı bağların özelliklerini tanımlayabilecektir.12, 16, 9A, G
3.4. Aromatik bileşikleri örnekler.12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Karbonun özellikleri, atom teorileri, bağ teorileri, karbon-karbon bağları, karbon-heteroatom bağlarının oluşumu ve özellikleri1
22.Reaktivite ve mekanizma, elektrofiller ve nükleofiller ve özellikleri, asitlik ve bazlık1
33.Organik bileşiklerin isimlendirilmesi, isimlendirme kuralları1
44.Alkanlar, sikloalkanlar, yapısal izomeri kavramı1
55.Alkenler, alkinler, çift bağ izomerisi 1
66.Alkil halojenürler, alkoller ve eterler ve kükürtlü bileşiklerin genel özellikleri 1
77.Kiralite ve stereoizomeri1
88.Aromatiklik ve aromatik reaksiyonların özellikleri1
99.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri 1
1010.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri 1
1111.Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri1
1212. Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri (devam)1
1313.Aminlerin genel özellikleri1
1414.Biyolojik ve polimerik bileşikler1
Kaynak
Organik Kimya Ders Notları öğrencilere verilecektir.
1. Fessenden, R.J., Fessenden, J.S. and Logue, M.W. (2001) Organik Kimya. Güneş Kitabevi, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(122/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORGANİK KİMYA IECF1269000Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bilgesu Onur SUCU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Bilgesu Onur SUCU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOrganik kimyanın temel ilkelerini, fonksiyonel grupların özelliklerini ve temel reaksiyonlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Karbonun özellikleri, atom teorileri, bağ teorileri, karbon-karbon bağları, karbon-heteroatom bağlarının oluşumu ve özellikleri,2.Reaktivite ve mekanizma, elektrofiller ve nükleofiller ve özellikleri, asitlik ve bazlık,3.Organik bileşiklerin isimlendirilmesi, isimlendirme kuralları,4.Alkanlar, sikloalkanlar, yapısal izomeri kavramı,5.Alkenler, alkinler, çift bağ izomerisi ,6.Alkil halojenürler, alkoller ve eterler ve kükürtlü bileşiklerin genel özellikleri ,7.Kiralite ve stereoizomeri,8.Aromatiklik ve aromatik reaksiyonların özellikleri,9.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri ,10.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri ,11.Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri,12. Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri (devam),13.Aminlerin genel özellikleri,14.Biyolojik ve polimerik bileşikler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.Organik reaktivite ve mekanizmaları açıklar.12, 16, 9A, G
1.2.Organik bileşikleri isimlendirme kurallarını örnekler.12, 16, 9A, G
1.3.Organik reaksiyon tiplerini ayırt eder.12, 16, 9A
2.Organik yapılardaki izomeri çeşitlerini sınıflandırabilecektir.12, 16, 9A
2.1.Yapı izomerisini açıklar.12, 16, 9A
2.2.Fonksiyonel grup izomerisini açıklar.12, 16, 9A
2.3.Geometrik izomeriyi tanımlar12, 16, 9A
3.Organik bileşikleri sınıflandırabilecektir.12, 16, 9A
3.1.Alkanları, alkenleri ve alkinleri ayırt eder.12, 16, 9A
3.2.Alkil halojenleri, alkolleri, eterleri, aminleri ve ilgili bileşikleri örnekler.12, 16, 9A
3.3.Karbonil grubu olan bileşikleri ayırt eder.12, 16, 9A
1. Karbonun ve diğer elementlerle yaptığı bağların özelliklerini tanımlayabilecektir.12, 16, 9A, G
3.4. Aromatik bileşikleri örnekler.12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Karbonun özellikleri, atom teorileri, bağ teorileri, karbon-karbon bağları, karbon-heteroatom bağlarının oluşumu ve özellikleri1
22.Reaktivite ve mekanizma, elektrofiller ve nükleofiller ve özellikleri, asitlik ve bazlık1
33.Organik bileşiklerin isimlendirilmesi, isimlendirme kuralları1
44.Alkanlar, sikloalkanlar, yapısal izomeri kavramı1
55.Alkenler, alkinler, çift bağ izomerisi 1
66.Alkil halojenürler, alkoller ve eterler ve kükürtlü bileşiklerin genel özellikleri 1
77.Kiralite ve stereoizomeri1
88.Aromatiklik ve aromatik reaksiyonların özellikleri1
99.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri 1
1010.Karbonil grubu, aldehit ve ketonların genel özellikleri 1
1111.Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri1
1212. Karboksilik asitler ve türevlerinin genel özellikleri (devam)1
1313.Aminlerin genel özellikleri1
1414.Biyolojik ve polimerik bileşikler1
Kaynak
Organik Kimya Ders Notları öğrencilere verilecektir.
1. Fessenden, R.J., Fessenden, J.S. and Logue, M.W. (2001) Organik Kimya. Güneş Kitabevi, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00