Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA IIIECF4146200Güz Dönemi0+31,53
Ders Programı

( A ) Perşembe 14:30-15:15

( A ) Perşembe 15:30-16:15

( A ) Perşembe 16:30-17:15

( B ) Salı 14:30-15:15

( B ) Salı 15:30-16:15

( B ) Salı 16:30-17:15

( C ) Perşembe 09:00-09:45

( C ) Perşembe 10:00-10:45

( C ) Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin YardımcılarıAraş.Gör. Melike Zeynep Ünükür Araş.Gör. Ebrar Elif Kesmen Araş.Gör. Tuğba Arslan Araş.Gör. Nilay Doğan Araş.Gör. Huriye Eraslan
Dersin AmacıSteril ilaç şekillerinin formülasyon tasarımı, hazırlanması ve kalite kontrollerinin yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Demonstrasyon,Normal şartlar altında hazırlanan ampuller,İnert gaz akımı altında hazırlanan ampuller,Steril nötral zeytin yağı hazırlanması,Steril nötral zeytinyağı ile hormon içeren ampul hazırlanması,Çok dozlu parenteral preparat hazırlanması,Perfüzyon ve Ringer çözeltileri,Göz damlası hazırlanması,Göz banyosu ve lens çözeltisi hazırlanması,Kulak damlası hazırlanması,Burun damlası hazırlanması,Kalite kontroller,Otoklavda çalışma prensibinin anlatılması,Telafi çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1. Donma noktası alçalması vb. yöntemler ile izotonik çözelti hazırlar.10, 12, 17, 19, 9A, D
1.2. İzotonik preparat hazırlanmasında kullanılan ambalaj malzemelerini tanır.10, 12, 17, 19, 9A, D
2. Parenteral preparatları hazırlayabilecektir.10, 12, 17, 19, 9A, D
2.1. Ampul ve flakon formülasyonlarını tasarlar.10, 12, 17, 19, 9A, D
2.2. Parenteral ilaç şekillerinin kalite kontrollerini değerlendirir.10, 12, 17, 19, 9A, D
2.3. Farklı şartlar altında dolumu yapılan parenteral formülasyonları sınıflandırır.10, 12, 17, 19, 9A, D
2.4. Parenteral preparatlara ilave edilen yardımcı maddeleri tanımlar.10, 12, 17, 19, 9A, D
3. Göz, kulak ve burun preparatlarının hazırlanmasındaki önemli noktaları tanımlayabilecektir.10, 12, 17, 19, 9A, D
4. Parenteral preparatların hazırlanmasında ve sterilizasyonunda kullanılan cihazları tanımlayabilecektir.10, 12, 17, 19, 9A, D
4.1. Otoklavın çalışma prensibini açıklar.10, 12, 17, 19, 9A, D
1. İzotonik çözelti hazırlanmasında kullanılan hesaplama yöntemlerini değerlendirebilecektir.10, 12, 17, 19, 9A, D
3.1. Göz, kulak ve burun preparatlarına ilave edilen yardımcı maddeleri tanır.10, 12, 17, 19, 9A, D
3.2. Göz, kulak ve burun preparatları ile ilgili kalite sınırlarını açıklar.10, 12, 17, 19, 9A, D
4.2. Etüvde sterilize edilen materyalleri listeler.10, 12, 17, 19, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Demonstrasyon1,2,3,4,5,6,7,8
2Normal şartlar altında hazırlanan ampuller1,2,3,4,5,6,7,8
3İnert gaz akımı altında hazırlanan ampuller1,2,3,4,5,6,7,8
4Steril nötral zeytin yağı hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
5Steril nötral zeytinyağı ile hormon içeren ampul hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
6Çok dozlu parenteral preparat hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
7Perfüzyon ve Ringer çözeltileri1,2,3,4,5,6,7,8
8Göz damlası hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
9Göz banyosu ve lens çözeltisi hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
10Kulak damlası hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
11Burun damlası hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
12Kalite kontroller1,2,3,4,5,6,7,8
13Otoklavda çalışma prensibinin anlatılması1,2,3,4,5,6,7,8
14Telafi çalışmaları1,2,3,4,5,6,7,8
Kaynak
1-Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
2) Alpmen G, Altınkurt T, Bergişadi N, Topaloğlu Y, Tunçel T, Araman A, Yener G, Özsoy Y,‘Farmasötik Teknoloji ve Kozmetoloji Laboratuvar Kitabı’ AB Ofset, İstanbul, 2000.Bozkır A, 3) Karataş A, Hasçiçek C, Canefe K, Kılıçarslan M, Tarımcı N, Yüksel N, Gönül N,Özdemir N, Baykara T, Kılınç-Şen T, Çomoğlu T, ‘Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı’ Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. 4) Türk Farmakopesi (TF 2017) 5) Tıbbi ve Kozmetik Formüller (Prof. Dr. Kasım Cemal Güven) 2020 6) Martindale-the Extra Pharmacopoeia 7) USP United States Pharmacopoeia 32 8) European Pharmacopoeia 10

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10110
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı10110
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı11616
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)86
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(86/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA IIIECF4146200Güz Dönemi0+31,53
Ders Programı

( A ) Perşembe 14:30-15:15

( A ) Perşembe 15:30-16:15

( A ) Perşembe 16:30-17:15

( B ) Salı 14:30-15:15

( B ) Salı 15:30-16:15

( B ) Salı 16:30-17:15

( C ) Perşembe 09:00-09:45

( C ) Perşembe 10:00-10:45

( C ) Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin YardımcılarıAraş.Gör. Melike Zeynep Ünükür Araş.Gör. Ebrar Elif Kesmen Araş.Gör. Tuğba Arslan Araş.Gör. Nilay Doğan Araş.Gör. Huriye Eraslan
Dersin AmacıSteril ilaç şekillerinin formülasyon tasarımı, hazırlanması ve kalite kontrollerinin yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Demonstrasyon,Normal şartlar altında hazırlanan ampuller,İnert gaz akımı altında hazırlanan ampuller,Steril nötral zeytin yağı hazırlanması,Steril nötral zeytinyağı ile hormon içeren ampul hazırlanması,Çok dozlu parenteral preparat hazırlanması,Perfüzyon ve Ringer çözeltileri,Göz damlası hazırlanması,Göz banyosu ve lens çözeltisi hazırlanması,Kulak damlası hazırlanması,Burun damlası hazırlanması,Kalite kontroller,Otoklavda çalışma prensibinin anlatılması,Telafi çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1. Donma noktası alçalması vb. yöntemler ile izotonik çözelti hazırlar.10, 12, 17, 19, 9A, D
1.2. İzotonik preparat hazırlanmasında kullanılan ambalaj malzemelerini tanır.10, 12, 17, 19, 9A, D
2. Parenteral preparatları hazırlayabilecektir.10, 12, 17, 19, 9A, D
2.1. Ampul ve flakon formülasyonlarını tasarlar.10, 12, 17, 19, 9A, D
2.2. Parenteral ilaç şekillerinin kalite kontrollerini değerlendirir.10, 12, 17, 19, 9A, D
2.3. Farklı şartlar altında dolumu yapılan parenteral formülasyonları sınıflandırır.10, 12, 17, 19, 9A, D
2.4. Parenteral preparatlara ilave edilen yardımcı maddeleri tanımlar.10, 12, 17, 19, 9A, D
3. Göz, kulak ve burun preparatlarının hazırlanmasındaki önemli noktaları tanımlayabilecektir.10, 12, 17, 19, 9A, D
4. Parenteral preparatların hazırlanmasında ve sterilizasyonunda kullanılan cihazları tanımlayabilecektir.10, 12, 17, 19, 9A, D
4.1. Otoklavın çalışma prensibini açıklar.10, 12, 17, 19, 9A, D
1. İzotonik çözelti hazırlanmasında kullanılan hesaplama yöntemlerini değerlendirebilecektir.10, 12, 17, 19, 9A, D
3.1. Göz, kulak ve burun preparatlarına ilave edilen yardımcı maddeleri tanır.10, 12, 17, 19, 9A, D
3.2. Göz, kulak ve burun preparatları ile ilgili kalite sınırlarını açıklar.10, 12, 17, 19, 9A, D
4.2. Etüvde sterilize edilen materyalleri listeler.10, 12, 17, 19, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Demonstrasyon1,2,3,4,5,6,7,8
2Normal şartlar altında hazırlanan ampuller1,2,3,4,5,6,7,8
3İnert gaz akımı altında hazırlanan ampuller1,2,3,4,5,6,7,8
4Steril nötral zeytin yağı hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
5Steril nötral zeytinyağı ile hormon içeren ampul hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
6Çok dozlu parenteral preparat hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
7Perfüzyon ve Ringer çözeltileri1,2,3,4,5,6,7,8
8Göz damlası hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
9Göz banyosu ve lens çözeltisi hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
10Kulak damlası hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
11Burun damlası hazırlanması1,2,3,4,5,6,7,8
12Kalite kontroller1,2,3,4,5,6,7,8
13Otoklavda çalışma prensibinin anlatılması1,2,3,4,5,6,7,8
14Telafi çalışmaları1,2,3,4,5,6,7,8
Kaynak
1-Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
2) Alpmen G, Altınkurt T, Bergişadi N, Topaloğlu Y, Tunçel T, Araman A, Yener G, Özsoy Y,‘Farmasötik Teknoloji ve Kozmetoloji Laboratuvar Kitabı’ AB Ofset, İstanbul, 2000.Bozkır A, 3) Karataş A, Hasçiçek C, Canefe K, Kılıçarslan M, Tarımcı N, Yüksel N, Gönül N,Özdemir N, Baykara T, Kılınç-Şen T, Çomoğlu T, ‘Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı’ Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. 4) Türk Farmakopesi (TF 2017) 5) Tıbbi ve Kozmetik Formüller (Prof. Dr. Kasım Cemal Güven) 2020 6) Martindale-the Extra Pharmacopoeia 7) USP United States Pharmacopoeia 32 8) European Pharmacopoeia 10

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00