Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AKILCI İLAÇ KULLANIMIECF5210162Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri; hastalar için en doğru, mümkün olan en az sayıdaki, etkili ve güvenli ilaç ya da ilaç kombinasyonlarının, uygun doz ve şekilde kullanımı konusunda hazırlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Akılcı İlaç Temel Bilgiler,2. Pediyatride akılcı ilaç kullanımı ,3. Geriatri hastalarda akılcı ilaç kullanımı
,4. Gebelikte ve laktasyonda ilaç kullanımı prensipleri ,5. Onkolojide akılcı ilaç kullanımı ,6. Bitkisel ürünlerin akılcı kullanılması ,7. Antibiyotiklerin uygun kullanımı ,8. Akut hastalıklarda akılcı ilaç seçimleri ,9. Kronik hastalıklarda akılcı ilaç seçimi ve kullanımı,10. İlaç atıkların yönetimi/ ilaç tasarrufun sağlanması ,11. Öğrenci proje sunumları ,12. Öğrenci proje sunumları ,13. Öğrenci proje sunumları ,14. Akılcı ilaç kullanımı yaptırımlarında eczacının yeri ve katkısı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlaçları fayda/zarar oranınına göre değerlendirebilecektir.10, 16, 4, 8, 9A
1.1. Hastalığa göre seçilecek ilaç grubunun önceliğini planlar.10, 13, 16, 4, 5, 9A, G
1.2. Farmakovijilans çalışmaları gerçekleştirir.10, 16, 9A, D
1.3. Farmakovijilans verilerini rapor eder.10, 16, 4, 9A, G
2. Sık kullanılan ilaçları endikasyona göre sınıflandırabilecektir.10, 16, 4, 9A, G
2.1. Endikasyon uyumunun olmadığı durumları ayırt eder.10, 16, 4, 6, 9A, D, G
2.2. Farklı ilaç gruplarının birbirlerinin endikasyonları üzerine etkilerini yorumlar.10, 16, 19, 4, 9A, G
3. İlacın uygun dozunu, kullanım şeklini ve süresini tasarlayabilecektir.10, 16, 4, 5, 9A, G
3.1. Tedavi için mümkün olan en düşük dozu hesaplar.10, 16, 4, 5, 9A, G
3.2. İlaç kullanımı sırasında oluşabilecek hataları saptar.10, 12, 13, 14, 16, 19, 38, 4, 5, 6, 8A, D
3.3. Muhtemel tedavi süresini sorgular.10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, D, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Akılcı İlaç Temel Bilgiler1, 2, 3
22. Pediyatride akılcı ilaç kullanımı 1, 2, 3
33. Geriatri hastalarda akılcı ilaç kullanımı
1, 2, 3
44. Gebelikte ve laktasyonda ilaç kullanımı prensipleri 1, 2, 3
55. Onkolojide akılcı ilaç kullanımı 1, 2, 3
66. Bitkisel ürünlerin akılcı kullanılması 1, 2, 3
77. Antibiyotiklerin uygun kullanımı 1, 2, 3
88. Akut hastalıklarda akılcı ilaç seçimleri 1, 2, 3
99. Kronik hastalıklarda akılcı ilaç seçimi ve kullanımı1, 2, 3
1010. İlaç atıkların yönetimi/ ilaç tasarrufun sağlanması 1, 2, 3
1111. Öğrenci proje sunumları 1, 2, 3
1212. Öğrenci proje sunumları 1, 2, 3
1313. Öğrenci proje sunumları 1, 2, 3
1414. Akılcı ilaç kullanımı yaptırımlarında eczacının yeri ve katkısı 1, 2, 3
Kaynak
1. Ders notları 2. Dünya Sağlık Örgütü - Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yayınları 3. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve TEB yayınları
Goodman & Gilman Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı 2. baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler515
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14114
Genel Sınav ve Hazırlığı14114
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(77/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AKILCI İLAÇ KULLANIMIECF5210162Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri; hastalar için en doğru, mümkün olan en az sayıdaki, etkili ve güvenli ilaç ya da ilaç kombinasyonlarının, uygun doz ve şekilde kullanımı konusunda hazırlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Akılcı İlaç Temel Bilgiler,2. Pediyatride akılcı ilaç kullanımı ,3. Geriatri hastalarda akılcı ilaç kullanımı
,4. Gebelikte ve laktasyonda ilaç kullanımı prensipleri ,5. Onkolojide akılcı ilaç kullanımı ,6. Bitkisel ürünlerin akılcı kullanılması ,7. Antibiyotiklerin uygun kullanımı ,8. Akut hastalıklarda akılcı ilaç seçimleri ,9. Kronik hastalıklarda akılcı ilaç seçimi ve kullanımı,10. İlaç atıkların yönetimi/ ilaç tasarrufun sağlanması ,11. Öğrenci proje sunumları ,12. Öğrenci proje sunumları ,13. Öğrenci proje sunumları ,14. Akılcı ilaç kullanımı yaptırımlarında eczacının yeri ve katkısı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlaçları fayda/zarar oranınına göre değerlendirebilecektir.10, 16, 4, 8, 9A
1.1. Hastalığa göre seçilecek ilaç grubunun önceliğini planlar.10, 13, 16, 4, 5, 9A, G
1.2. Farmakovijilans çalışmaları gerçekleştirir.10, 16, 9A, D
1.3. Farmakovijilans verilerini rapor eder.10, 16, 4, 9A, G
2. Sık kullanılan ilaçları endikasyona göre sınıflandırabilecektir.10, 16, 4, 9A, G
2.1. Endikasyon uyumunun olmadığı durumları ayırt eder.10, 16, 4, 6, 9A, D, G
2.2. Farklı ilaç gruplarının birbirlerinin endikasyonları üzerine etkilerini yorumlar.10, 16, 19, 4, 9A, G
3. İlacın uygun dozunu, kullanım şeklini ve süresini tasarlayabilecektir.10, 16, 4, 5, 9A, G
3.1. Tedavi için mümkün olan en düşük dozu hesaplar.10, 16, 4, 5, 9A, G
3.2. İlaç kullanımı sırasında oluşabilecek hataları saptar.10, 12, 13, 14, 16, 19, 38, 4, 5, 6, 8A, D
3.3. Muhtemel tedavi süresini sorgular.10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 9A, D, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Akılcı İlaç Temel Bilgiler1, 2, 3
22. Pediyatride akılcı ilaç kullanımı 1, 2, 3
33. Geriatri hastalarda akılcı ilaç kullanımı
1, 2, 3
44. Gebelikte ve laktasyonda ilaç kullanımı prensipleri 1, 2, 3
55. Onkolojide akılcı ilaç kullanımı 1, 2, 3
66. Bitkisel ürünlerin akılcı kullanılması 1, 2, 3
77. Antibiyotiklerin uygun kullanımı 1, 2, 3
88. Akut hastalıklarda akılcı ilaç seçimleri 1, 2, 3
99. Kronik hastalıklarda akılcı ilaç seçimi ve kullanımı1, 2, 3
1010. İlaç atıkların yönetimi/ ilaç tasarrufun sağlanması 1, 2, 3
1111. Öğrenci proje sunumları 1, 2, 3
1212. Öğrenci proje sunumları 1, 2, 3
1313. Öğrenci proje sunumları 1, 2, 3
1414. Akılcı ilaç kullanımı yaptırımlarında eczacının yeri ve katkısı 1, 2, 3
Kaynak
1. Ders notları 2. Dünya Sağlık Örgütü - Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yayınları 3. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve TEB yayınları
Goodman & Gilman Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı 2. baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00