Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZYOLOJİECF2150600Güz Dönemi4+046
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Cafer MARANGOZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Cafer MARANGOZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyolojinin amacı; öğrencilerin insan organizmasının canlılığını sürdürmede hücre, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmalarını ve bu yapıların birbirleri ile ilişkilerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Unite 1: Fizyolojiye Giriş,Unite 2: Hücrenın Fiziksel Yapısı ve İşlevi,Unite 3: Membran Fizyolojisi,Unite 4: Kas Sistemi,Unite 5: Kardiyovaskuler Sistem,Unite 6: Solunum Sistemi,Unite 7: Sindirim Sistemi,Unite 8: Metabolizma,Unite 9: Üriner Sistem,Unite 10: Vücut Sıvı kompartmanları ve Maddelerin hareketi,Unite 11: Sinir Sistemi,Unite 12: Duyu Sistemi,Unite 13: Endokrin Sistem,Unite 14: Üreme Sistemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Insan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını ve homeostatik ilkeleri açıklar.16, 19, 3, 9A
2.Sinir sistemi ile ilgili temel fizyolojik kavramları açıklar.16, 19, 3, 9A
3.Endokrin sistem bezlerinin işlevsel yönlerini açıklar.16, 19, 3, 9A
4.Kan dolaşımının temel kavramlarını açıklar.16, 19, 3, 9A
5.Solunum sistemi yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi tartışır. 16, 19, 3, 9A
6.Ayrıntılı olarak gastrointestinal sistemi, sindirim ve besin emilimini açıklar.16, 19, 3, 9A
7.Böbrek fizyolojisinin temel prensiplerini ayrıntılı olarak açıklar.16, 19, 3, 9A
1.1. İşlevleri ve etkileşimleri farklı olan hücre bileşenlerine bakarak vücudun hücresel organizasyonun tartışır.16, 19, 3, 9A
1.2. Bir aksiyon potansiyeli olumunu ve yayılmasını anlatır.16, 19, 3, 9A
1.3. İskelet kas kasılmasının temel ilkelerini ve mekanizmasını açıklar.16, 19, 3, 9A
2.1. Beynin farlı bölümlerinin işlevsel yönlerini tartışır16, 19, 3, 9A
3.1. Anormal hormon üretim düzeylerinin sonuçlarını ayrıntılı olarak tartışır16, 19, 3, 9A
4.1. Kan hücrelerinin oluşumunu, morfolojilerini, özelliklerini ve özel işlevlerini tanımlar.16, 19, 3, 9A
4.2. Bir kalp atışı sırasında kalbin elektriksel olayları açıklamalı diyagramlar yardımı ile gösterir16, 19, 3, 9A
4.3. Bir kalp döngüsünü ve kalp seslerini çözümler.16, 19, 3, 9A
4.4. Kardiyak output, kalp hızı ve atım hacmi, kalp dinamiklerini tartışır.16, 19, 3, 9A
4.5. .Kardiyovaskuler yanıt ve düzenlemeyi açıklar.16, 19, 3, 9A
6.1. Çeşitli sindirim bezlerinin işlevlerini ayrıntılı olarak tartışır.16, 19, 3, 9A
7.1. Sıvı ve elektrolit düzenlenmesinde yer alan temel ilkeleri değerlendirir.16, 19, 3, 9A
8. Erkek ve kadın üreme organlarının işlevsel uyumu açıklar.16, 19, 3, 9A
8.1. Erkek ve kadın üreme hormonlarını ve kontrolünü tanımlar.16, 19, 3, 9A
8.2. Oogenez, spermatogenez ve ilgili süreçlerin tartışır.19, 3, 9A
8.3. Fertilizasyon, gebelik, doğum sürecini açıklar.16, 19, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Unite 1: Fizyolojiye Giriş1, 4
2Unite 2: Hücrenın Fiziksel Yapısı ve İşlevi1, 4
3Unite 3: Membran Fizyolojisi1, 4
4Unite 4: Kas Sistemi1, 4
5Unite 5: Kardiyovaskuler Sistem1, 4
6Unite 6: Solunum Sistemi1, 4
7Unite 7: Sindirim Sistemi1, 4
8Unite 8: Metabolizma1, 4
9Unite 9: Üriner Sistem1, 4
10Unite 10: Vücut Sıvı kompartmanları ve Maddelerin hareketi1, 4
11Unite 11: Sinir Sistemi1, 4
12Unite 12: Duyu Sistemi1, 4
13Unite 13: Endokrin Sistem1, 4
14Unite 14: Üreme Sistemi1, 4
Kaynak
Ders notları verilecektir
1. Guyton Tıbbi Fizyoloji 11.baskı 2. Vander İnsan Fizyolojisi 10.baskı 3. Ganong Tıbbi Fizyoloji 23.baskı 4. Özet Fizyoloji (Ders notları) Cafer Marangoz

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13737
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)175
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(175/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZYOLOJİECF2150600Güz Dönemi4+046
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Cafer MARANGOZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Cafer MARANGOZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyolojinin amacı; öğrencilerin insan organizmasının canlılığını sürdürmede hücre, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmalarını ve bu yapıların birbirleri ile ilişkilerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Unite 1: Fizyolojiye Giriş,Unite 2: Hücrenın Fiziksel Yapısı ve İşlevi,Unite 3: Membran Fizyolojisi,Unite 4: Kas Sistemi,Unite 5: Kardiyovaskuler Sistem,Unite 6: Solunum Sistemi,Unite 7: Sindirim Sistemi,Unite 8: Metabolizma,Unite 9: Üriner Sistem,Unite 10: Vücut Sıvı kompartmanları ve Maddelerin hareketi,Unite 11: Sinir Sistemi,Unite 12: Duyu Sistemi,Unite 13: Endokrin Sistem,Unite 14: Üreme Sistemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Insan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını ve homeostatik ilkeleri açıklar.16, 19, 3, 9A
2.Sinir sistemi ile ilgili temel fizyolojik kavramları açıklar.16, 19, 3, 9A
3.Endokrin sistem bezlerinin işlevsel yönlerini açıklar.16, 19, 3, 9A
4.Kan dolaşımının temel kavramlarını açıklar.16, 19, 3, 9A
5.Solunum sistemi yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi tartışır. 16, 19, 3, 9A
6.Ayrıntılı olarak gastrointestinal sistemi, sindirim ve besin emilimini açıklar.16, 19, 3, 9A
7.Böbrek fizyolojisinin temel prensiplerini ayrıntılı olarak açıklar.16, 19, 3, 9A
1.1. İşlevleri ve etkileşimleri farklı olan hücre bileşenlerine bakarak vücudun hücresel organizasyonun tartışır.16, 19, 3, 9A
1.2. Bir aksiyon potansiyeli olumunu ve yayılmasını anlatır.16, 19, 3, 9A
1.3. İskelet kas kasılmasının temel ilkelerini ve mekanizmasını açıklar.16, 19, 3, 9A
2.1. Beynin farlı bölümlerinin işlevsel yönlerini tartışır16, 19, 3, 9A
3.1. Anormal hormon üretim düzeylerinin sonuçlarını ayrıntılı olarak tartışır16, 19, 3, 9A
4.1. Kan hücrelerinin oluşumunu, morfolojilerini, özelliklerini ve özel işlevlerini tanımlar.16, 19, 3, 9A
4.2. Bir kalp atışı sırasında kalbin elektriksel olayları açıklamalı diyagramlar yardımı ile gösterir16, 19, 3, 9A
4.3. Bir kalp döngüsünü ve kalp seslerini çözümler.16, 19, 3, 9A
4.4. Kardiyak output, kalp hızı ve atım hacmi, kalp dinamiklerini tartışır.16, 19, 3, 9A
4.5. .Kardiyovaskuler yanıt ve düzenlemeyi açıklar.16, 19, 3, 9A
6.1. Çeşitli sindirim bezlerinin işlevlerini ayrıntılı olarak tartışır.16, 19, 3, 9A
7.1. Sıvı ve elektrolit düzenlenmesinde yer alan temel ilkeleri değerlendirir.16, 19, 3, 9A
8. Erkek ve kadın üreme organlarının işlevsel uyumu açıklar.16, 19, 3, 9A
8.1. Erkek ve kadın üreme hormonlarını ve kontrolünü tanımlar.16, 19, 3, 9A
8.2. Oogenez, spermatogenez ve ilgili süreçlerin tartışır.19, 3, 9A
8.3. Fertilizasyon, gebelik, doğum sürecini açıklar.16, 19, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Unite 1: Fizyolojiye Giriş1, 4
2Unite 2: Hücrenın Fiziksel Yapısı ve İşlevi1, 4
3Unite 3: Membran Fizyolojisi1, 4
4Unite 4: Kas Sistemi1, 4
5Unite 5: Kardiyovaskuler Sistem1, 4
6Unite 6: Solunum Sistemi1, 4
7Unite 7: Sindirim Sistemi1, 4
8Unite 8: Metabolizma1, 4
9Unite 9: Üriner Sistem1, 4
10Unite 10: Vücut Sıvı kompartmanları ve Maddelerin hareketi1, 4
11Unite 11: Sinir Sistemi1, 4
12Unite 12: Duyu Sistemi1, 4
13Unite 13: Endokrin Sistem1, 4
14Unite 14: Üreme Sistemi1, 4
Kaynak
Ders notları verilecektir
1. Guyton Tıbbi Fizyoloji 11.baskı 2. Vander İnsan Fizyolojisi 10.baskı 3. Ganong Tıbbi Fizyoloji 23.baskı 4. Özet Fizyoloji (Ders notları) Cafer Marangoz

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00