Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ IECF3182470Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı farmasötik teknolojideki temel bilgileri, farmasötik su, çözeltiler ve çözünürlük konularını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İlacın tarihsel gelişimi, kodeks, farmakope, uluslararası eczacılık kuruluşları,Farmasötik hesaplamalar (reçete ve doz hesaplamaları),İlaç üretiminde temel işlemler I,İlaç üretiminde temel işlemler II,Koligatif özellikler,Ekstraksiyon ve ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatlar,İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları I,İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları II,Önformülasyon ve ilaç şekillerinin stabilitesi ve farmasötik yardımcı maddeler,Farmasötik su I,Farmasötik su II,Çözeltiler ve örnekleri I,Çözeltiler ve örnekleri II,Çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1. Farmasötik bilgi kaynaklarını (farmakope, kodeks, tıbbi formüler vb.) kullanır.16, 9A
1.2. Reçete ve doz hesaplama formülasyonlarını kullanır.16, 6, 9A
2. Farmasötik teknolojideki temel işlemleri ayırt edebilecektir.16, 9A
3. Ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatları değerlendirebilecektir.16, 9A
4. Önformülasyonu, farmasötik yardımcı maddeleri ve ilaç şekillerinin stabilitesini tanımlayabilecektir.16, 9A
4.1. Önformülasyon çalışmalarındaki parametreleri yorumlar.16, 9A
4.2. Farmasötik yardımcı maddeleri sınıflandırır.16, 9A
4.3. Farmasötik yardımcı maddelerin özelliklerini değerlendirir.16, 9A
4.4. Farmasötik yardımcı maddelerin stabilitesi ve güvenliğini değerlendirir.16, 9A
5. Su saflaştırma yöntemlerini ve farmasötik suyu tanımlayabilecektir.16, 9A
1. Farmasötik teknoloji alanındaki temel kavramları değerlendirebilecektir.16, 9A
1.3. Farmasötik hesaplama işlemlerini çözümler.16, 6, 9A
2.1. Öğütme, karıştırma, eleme ve süzme işlemlerinin inceliklerini anlatır.16, 9A
2.3. Farmasötik teknolojideki temel işlemlerde kullanılan cihazları tanır.16, 9A
3.1. Distilasyon kavramı ve distilasyon yöntemlerini tanımlar.16, 9A
3.2. Ekstraksiyon çeşitlerini sınıflandırır.16, 9A
3.3. Bitkisel droglardan ekstraksiyon ile çeşitli preparat türleri hazırlar.16, 9A
5.1. Su saflaştırma yöntemlerini tartışır.16, 9A
5.2. Farmasötik suda yapılan kontrolleri yorumlar.16, 9A
6. Çözelti tipi ilaç formülasyonlarını tasarlayabilecektir.16, 9A
6.1. Çözeltilerin formülasyon bileşenlerini listeler.16, 9A
6.2. Çözeltilerde yapılan kontrolleri tartışır.16, 9A
6.3. Çözelti hazırlama yöntemlerini tasarlar.16, 9A
6.4. Çözünürlük, çözünme hızı ve kararlılık kavramlarını tanımlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İlacın tarihsel gelişimi, kodeks, farmakope, uluslararası eczacılık kuruluşları1,2,3
2Farmasötik hesaplamalar (reçete ve doz hesaplamaları)1,2,3
3İlaç üretiminde temel işlemler I1,2,3
4İlaç üretiminde temel işlemler II1,2,3
5Koligatif özellikler1,2,3
6Ekstraksiyon ve ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatlar1,2,3
7İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları I1,2,3
8İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları II1,2,3
9Önformülasyon ve ilaç şekillerinin stabilitesi ve farmasötik yardımcı maddeler1,2,3
10Farmasötik su I1,2,3
11Farmasötik su II1,2,3
12Çözeltiler ve örnekleri I1,2,3
13Çözeltiler ve örnekleri II1,2,3
14Çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler1,2,3
Kaynak
1-Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
2-Acartürk F, Ağabeyoğlu İ, Çelebi D, Değim T, Değim Z, Doğanay T, Taka S, Tırnaksız F. Modern Farmasötik Teknoloji. Türk Eczacılar Birliği Yayını. 2.baskı. Ankara.2008 3-Zırh Gürsoy A (ed.). Farmasötik Teknoloji –Temel Konular ve Dozaj Şekilleri-. Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Yayını. 2.baskı. İstanbul. 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ IECF3182470Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı farmasötik teknolojideki temel bilgileri, farmasötik su, çözeltiler ve çözünürlük konularını açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İlacın tarihsel gelişimi, kodeks, farmakope, uluslararası eczacılık kuruluşları,Farmasötik hesaplamalar (reçete ve doz hesaplamaları),İlaç üretiminde temel işlemler I,İlaç üretiminde temel işlemler II,Koligatif özellikler,Ekstraksiyon ve ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatlar,İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları I,İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları II,Önformülasyon ve ilaç şekillerinin stabilitesi ve farmasötik yardımcı maddeler,Farmasötik su I,Farmasötik su II,Çözeltiler ve örnekleri I,Çözeltiler ve örnekleri II,Çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1. Farmasötik bilgi kaynaklarını (farmakope, kodeks, tıbbi formüler vb.) kullanır.16, 9A
1.2. Reçete ve doz hesaplama formülasyonlarını kullanır.16, 6, 9A
2. Farmasötik teknolojideki temel işlemleri ayırt edebilecektir.16, 9A
3. Ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatları değerlendirebilecektir.16, 9A
4. Önformülasyonu, farmasötik yardımcı maddeleri ve ilaç şekillerinin stabilitesini tanımlayabilecektir.16, 9A
4.1. Önformülasyon çalışmalarındaki parametreleri yorumlar.16, 9A
4.2. Farmasötik yardımcı maddeleri sınıflandırır.16, 9A
4.3. Farmasötik yardımcı maddelerin özelliklerini değerlendirir.16, 9A
4.4. Farmasötik yardımcı maddelerin stabilitesi ve güvenliğini değerlendirir.16, 9A
5. Su saflaştırma yöntemlerini ve farmasötik suyu tanımlayabilecektir.16, 9A
1. Farmasötik teknoloji alanındaki temel kavramları değerlendirebilecektir.16, 9A
1.3. Farmasötik hesaplama işlemlerini çözümler.16, 6, 9A
2.1. Öğütme, karıştırma, eleme ve süzme işlemlerinin inceliklerini anlatır.16, 9A
2.3. Farmasötik teknolojideki temel işlemlerde kullanılan cihazları tanır.16, 9A
3.1. Distilasyon kavramı ve distilasyon yöntemlerini tanımlar.16, 9A
3.2. Ekstraksiyon çeşitlerini sınıflandırır.16, 9A
3.3. Bitkisel droglardan ekstraksiyon ile çeşitli preparat türleri hazırlar.16, 9A
5.1. Su saflaştırma yöntemlerini tartışır.16, 9A
5.2. Farmasötik suda yapılan kontrolleri yorumlar.16, 9A
6. Çözelti tipi ilaç formülasyonlarını tasarlayabilecektir.16, 9A
6.1. Çözeltilerin formülasyon bileşenlerini listeler.16, 9A
6.2. Çözeltilerde yapılan kontrolleri tartışır.16, 9A
6.3. Çözelti hazırlama yöntemlerini tasarlar.16, 9A
6.4. Çözünürlük, çözünme hızı ve kararlılık kavramlarını tanımlar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İlacın tarihsel gelişimi, kodeks, farmakope, uluslararası eczacılık kuruluşları1,2,3
2Farmasötik hesaplamalar (reçete ve doz hesaplamaları)1,2,3
3İlaç üretiminde temel işlemler I1,2,3
4İlaç üretiminde temel işlemler II1,2,3
5Koligatif özellikler1,2,3
6Ekstraksiyon ve ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatlar1,2,3
7İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları I1,2,3
8İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları II1,2,3
9Önformülasyon ve ilaç şekillerinin stabilitesi ve farmasötik yardımcı maddeler1,2,3
10Farmasötik su I1,2,3
11Farmasötik su II1,2,3
12Çözeltiler ve örnekleri I1,2,3
13Çözeltiler ve örnekleri II1,2,3
14Çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler1,2,3
Kaynak
1-Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
2-Acartürk F, Ağabeyoğlu İ, Çelebi D, Değim T, Değim Z, Doğanay T, Taka S, Tırnaksız F. Modern Farmasötik Teknoloji. Türk Eczacılar Birliği Yayını. 2.baskı. Ankara.2008 3-Zırh Gürsoy A (ed.). Farmasötik Teknoloji –Temel Konular ve Dozaj Şekilleri-. Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Yayını. 2.baskı. İstanbul. 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00