Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORGANİK KİMYA IIECF2170100Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seda ÜNSALAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Seda ÜNSALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOrganik bileşiklerin reaksiyon tiplerini, sentezlerini ve verdikleri reaksiyonları açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Alkanların reaksiyonları ve radikalik reaksiyonlar,Alkenlerin ve alkinlerin reaksiyonları, eliminasyon ve adisyon reaksiyonları,Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları,Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları (devam),Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları,Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları (devam),Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar,Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar (devam),Karbonil grubunun alfa konumu üzerinden yürüyen reaksiyonlar,Karboksilik asitler ve türevlerinin reaksiyonları,Aminlerin reaksiyonları,Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri,Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri (devam),İsim reaksiyonları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Reaksiyon tiplerini sınıflandırabilecektir.16, 18, 9A
1.1.Radikalik reaksiyonları örnekler16, 18, 9A
1.2.Adisyon ve eliminasyon reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
1.3.Nükleofilik ve elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonları ile düzenleme reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
2. Organik bileşik gruplarının elde edilme reaksiyonlarını yorumlayabilecektir.16, 18, 9A
2.1.Alken ve alkinlerin eliminasyon ve adisyon reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
2.2.Alkol ve alkil halojenlerinin nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
2.3.Aromatik bileşiklerin elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
3.Karbonil grubu bulunan bileşiklerin reaksiyonlarını sınıflandırabilecektir.16, 18, 9A
3.1.Aldehit ve ketonlarda karbonil grubuna katım reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
3.2.Karbonil grubuna komşu karbon üzerindeki reaksiyonları örnekler16, 18, 9A
3.3.Amino ve karboksil grubuyla ilgili reaksiyonları açıklar16, 18, 9A
4.1.Heterosiklik bileşiklerin isimlendirmesini anlatır.16, 18, 9A
4.2.Heterosiklik bileşiklerin sentez reaksiyonlarını sıralar.16, 18, 9A
4.3.Bazı isim reaksiyonlarını sayar.16, 18, 9A
4. Heterosiklik sistemlerin kimyasını tanımlayabilecektir.16, 18, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Alkanların reaksiyonları ve radikalik reaksiyonlar1
2Alkenlerin ve alkinlerin reaksiyonları, eliminasyon ve adisyon reaksiyonları1
3Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları1
4Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları (devam)1
5Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları1
6Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları (devam)1
7Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar1
8Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar (devam)1
9Karbonil grubunun alfa konumu üzerinden yürüyen reaksiyonlar1
10Karboksilik asitler ve türevlerinin reaksiyonları1
11Aminlerin reaksiyonları1
12Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri1
13Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri (devam)1
14İsim reaksiyonları1
Kaynak
Organik Kimya Ders Notları öğrencilere verilecektir.
1. Fessenden, R.J., Fessenden, J.S. and Logue, M.W. (2001) Organik Kimya. Güneş Kitabevi, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler5210
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı7214
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORGANİK KİMYA IIECF2170100Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seda ÜNSALAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Seda ÜNSALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOrganik bileşiklerin reaksiyon tiplerini, sentezlerini ve verdikleri reaksiyonları açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Alkanların reaksiyonları ve radikalik reaksiyonlar,Alkenlerin ve alkinlerin reaksiyonları, eliminasyon ve adisyon reaksiyonları,Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları,Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları (devam),Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları,Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları (devam),Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar,Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar (devam),Karbonil grubunun alfa konumu üzerinden yürüyen reaksiyonlar,Karboksilik asitler ve türevlerinin reaksiyonları,Aminlerin reaksiyonları,Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri,Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri (devam),İsim reaksiyonları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Reaksiyon tiplerini sınıflandırabilecektir.16, 18, 9A
1.1.Radikalik reaksiyonları örnekler16, 18, 9A
1.2.Adisyon ve eliminasyon reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
1.3.Nükleofilik ve elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonları ile düzenleme reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
2. Organik bileşik gruplarının elde edilme reaksiyonlarını yorumlayabilecektir.16, 18, 9A
2.1.Alken ve alkinlerin eliminasyon ve adisyon reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
2.2.Alkol ve alkil halojenlerinin nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
2.3.Aromatik bileşiklerin elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
3.Karbonil grubu bulunan bileşiklerin reaksiyonlarını sınıflandırabilecektir.16, 18, 9A
3.1.Aldehit ve ketonlarda karbonil grubuna katım reaksiyonlarını açıklar.16, 18, 9A
3.2.Karbonil grubuna komşu karbon üzerindeki reaksiyonları örnekler16, 18, 9A
3.3.Amino ve karboksil grubuyla ilgili reaksiyonları açıklar16, 18, 9A
4.1.Heterosiklik bileşiklerin isimlendirmesini anlatır.16, 18, 9A
4.2.Heterosiklik bileşiklerin sentez reaksiyonlarını sıralar.16, 18, 9A
4.3.Bazı isim reaksiyonlarını sayar.16, 18, 9A
4. Heterosiklik sistemlerin kimyasını tanımlayabilecektir.16, 18, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Alkanların reaksiyonları ve radikalik reaksiyonlar1
2Alkenlerin ve alkinlerin reaksiyonları, eliminasyon ve adisyon reaksiyonları1
3Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları1
4Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları (devam)1
5Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları1
6Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları (devam)1
7Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar1
8Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar (devam)1
9Karbonil grubunun alfa konumu üzerinden yürüyen reaksiyonlar1
10Karboksilik asitler ve türevlerinin reaksiyonları1
11Aminlerin reaksiyonları1
12Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri1
13Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri (devam)1
14İsim reaksiyonları1
Kaynak
Organik Kimya Ders Notları öğrencilere verilecektir.
1. Fessenden, R.J., Fessenden, J.S. and Logue, M.W. (2001) Organik Kimya. Güneş Kitabevi, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00