Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA IECF3182460Güz Dönemi0+31,53
Ders Programı

( A ) Salı 09:00-09:45

( A ) Salı 10:00-10:45

( A ) Salı 11:00-11:45

( B ) Çarşamba 09:00-09:45

( B ) Çarşamba 10:00-10:45

( B ) Çarşamba 11:00-11:45

( C ) Çarşamba 13:30-14:15

( C ) Çarşamba 14:30-15:15

( C ) Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMikroskopik inceleme ile aktif maddeleri glikozit ve fenolik bileşikler olan bitkisel drogların tanımlanması, tıbbi bitkilerde bulunan biyoaktif fenolik maddelerin kimyasal yöntemlerle teşhisi ve glikozitlerin miktar tayinini yapmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1- Demostrasyon,2- Drogların mikroskobik incelenmesi 1,3- Drogların mikroskobik incelenmesi 2,4- Drogların mikroskobik incelenmesi 3,5- Drogların mikroskobik incelenmesi 4,6- Drogların mikroskobik incelenmesi 5,7-Oz ve poliholozit teşhisi,8- Antrakinon teşhisi,9- Tanen teşhisi,10- Flavonoid teşhisi,11- İnce tabaka kromatografisi uygulaması,12- Siyanojenik heterozit teşhisi,13- Kardiyotonik Glikozit Teşhisi,14- Kül miktar tayini ve Köpürme indisi tayini; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2. Teşhis reaksiyonları yardımı ile bitki ve droglarda antrakinon ve tanen bulunup bulunmadığını tespit eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
2.1. Teşhis reaksiyonları kullanarak bitki ve droglarda flavonoid ve siyanojenik heterozit bulunup bulunmadığını tespit eder10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
2.2. Deoksioz teşhis reaksiyonları kullanarak bitki ve droglarda kardiyotonik glikozit olup olmadığını teşhis eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3. Kromatografi ve benzeri teknikleri kullanıp bitki ve droglarda bulunan etkin maddelerin kalitatif ve kantitatif olarak analizlerini yapar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1. Mikroskobu kullanarak drog teşhisi yapar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1.1. Drogları karakteristik doku, kristal, örtü tüyü, vb. gibi mikroskobik yapılar yardımı ile tanır.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1.2. Tanımlanan droglarda mikroskobik yapıları inceleyerek katıştırma olup olmadığını anlar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3.1. İnce Tabaka Kromatografisi yardımı ile droglardaki etkin maddeleri ayrıştırır, plak üzerinde belirteç yardımı ile teşhis eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3.2. Saponozit taşıyan droglarda köpürme indisi tayini yapar10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11- Demostrasyon1, 2, 3, 4
22- Drogların mikroskobik incelenmesi 11, 2, 3, 4
33- Drogların mikroskobik incelenmesi 21, 2, 3, 4
44- Drogların mikroskobik incelenmesi 31, 2, 3, 4
55- Drogların mikroskobik incelenmesi 41, 2, 3, 4
66- Drogların mikroskobik incelenmesi 51, 2, 3, 4
77-Oz ve poliholozit teşhisi1, 2, 3, 4
88- Antrakinon teşhisi1, 2, 3, 4
99- Tanen teşhisi1, 2, 3, 4
1010- Flavonoid teşhisi1, 2, 3, 4
1111- İnce tabaka kromatografisi uygulaması1, 2, 3, 4
1212- Siyanojenik heterozit teşhisi1, 2, 3, 4
1313- Kardiyotonik Glikozit Teşhisi1, 2, 3, 4
1414- Kül miktar tayini ve Köpürme indisi tayini1, 2, 3, 4
Kaynak
1- Farmakognozi Uygulama I Laboratuar Notları öğrencilere verilecektir. 2- Upton, R., Graff, A., Jolliffe, G., Williamson, E. (2011) American Herbal Pharmacopoeia Botanical Pharmacognosy - Microscopic Characterization of Botanical Medicines, CRC Press aylor&Francis Group 3- Wagner, H. And Bladt, S. (2009) Plant Drug Analysis: A Thin Layer Chromatgraphy Atlas 2nd Ed. Springer 4- Jackson, B. P., Snowdon, D. W. (2019) eBook Atlas of Microscopy of Medicinal Plants, Culinary Herbs and Spices CBS Publishers & Distributors 5- Heinrich, M. (2012) Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy 2Ed. Elsevier Health Sciences

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı188
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(88/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA IECF3182460Güz Dönemi0+31,53
Ders Programı

( A ) Salı 09:00-09:45

( A ) Salı 10:00-10:45

( A ) Salı 11:00-11:45

( B ) Çarşamba 09:00-09:45

( B ) Çarşamba 10:00-10:45

( B ) Çarşamba 11:00-11:45

( C ) Çarşamba 13:30-14:15

( C ) Çarşamba 14:30-15:15

( C ) Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMikroskopik inceleme ile aktif maddeleri glikozit ve fenolik bileşikler olan bitkisel drogların tanımlanması, tıbbi bitkilerde bulunan biyoaktif fenolik maddelerin kimyasal yöntemlerle teşhisi ve glikozitlerin miktar tayinini yapmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1- Demostrasyon,2- Drogların mikroskobik incelenmesi 1,3- Drogların mikroskobik incelenmesi 2,4- Drogların mikroskobik incelenmesi 3,5- Drogların mikroskobik incelenmesi 4,6- Drogların mikroskobik incelenmesi 5,7-Oz ve poliholozit teşhisi,8- Antrakinon teşhisi,9- Tanen teşhisi,10- Flavonoid teşhisi,11- İnce tabaka kromatografisi uygulaması,12- Siyanojenik heterozit teşhisi,13- Kardiyotonik Glikozit Teşhisi,14- Kül miktar tayini ve Köpürme indisi tayini; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2. Teşhis reaksiyonları yardımı ile bitki ve droglarda antrakinon ve tanen bulunup bulunmadığını tespit eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
2.1. Teşhis reaksiyonları kullanarak bitki ve droglarda flavonoid ve siyanojenik heterozit bulunup bulunmadığını tespit eder10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
2.2. Deoksioz teşhis reaksiyonları kullanarak bitki ve droglarda kardiyotonik glikozit olup olmadığını teşhis eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3. Kromatografi ve benzeri teknikleri kullanıp bitki ve droglarda bulunan etkin maddelerin kalitatif ve kantitatif olarak analizlerini yapar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1. Mikroskobu kullanarak drog teşhisi yapar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1.1. Drogları karakteristik doku, kristal, örtü tüyü, vb. gibi mikroskobik yapılar yardımı ile tanır.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1.2. Tanımlanan droglarda mikroskobik yapıları inceleyerek katıştırma olup olmadığını anlar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3.1. İnce Tabaka Kromatografisi yardımı ile droglardaki etkin maddeleri ayrıştırır, plak üzerinde belirteç yardımı ile teşhis eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3.2. Saponozit taşıyan droglarda köpürme indisi tayini yapar10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11- Demostrasyon1, 2, 3, 4
22- Drogların mikroskobik incelenmesi 11, 2, 3, 4
33- Drogların mikroskobik incelenmesi 21, 2, 3, 4
44- Drogların mikroskobik incelenmesi 31, 2, 3, 4
55- Drogların mikroskobik incelenmesi 41, 2, 3, 4
66- Drogların mikroskobik incelenmesi 51, 2, 3, 4
77-Oz ve poliholozit teşhisi1, 2, 3, 4
88- Antrakinon teşhisi1, 2, 3, 4
99- Tanen teşhisi1, 2, 3, 4
1010- Flavonoid teşhisi1, 2, 3, 4
1111- İnce tabaka kromatografisi uygulaması1, 2, 3, 4
1212- Siyanojenik heterozit teşhisi1, 2, 3, 4
1313- Kardiyotonik Glikozit Teşhisi1, 2, 3, 4
1414- Kül miktar tayini ve Köpürme indisi tayini1, 2, 3, 4
Kaynak
1- Farmakognozi Uygulama I Laboratuar Notları öğrencilere verilecektir. 2- Upton, R., Graff, A., Jolliffe, G., Williamson, E. (2011) American Herbal Pharmacopoeia Botanical Pharmacognosy - Microscopic Characterization of Botanical Medicines, CRC Press aylor&Francis Group 3- Wagner, H. And Bladt, S. (2009) Plant Drug Analysis: A Thin Layer Chromatgraphy Atlas 2nd Ed. Springer 4- Jackson, B. P., Snowdon, D. W. (2019) eBook Atlas of Microscopy of Medicinal Plants, Culinary Herbs and Spices CBS Publishers & Distributors 5- Heinrich, M. (2012) Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy 2Ed. Elsevier Health Sciences

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00