Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOLOJİ IECF2282410Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU, Öğr.Gör.Dr. Rabia Edibe KÖPRÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel farmakoloji, farmakokinetik ve farmakodinamik, ilaç toksisitesi, ilaç suistimali, farmakogenetik, farmakovijilans ve önemi, kemoterapötikler ve kemoterapötik ilaçların etki mekanizmalarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Farmakolojiye Giriş, İlaçların uygulama yolları , İlaçların Absorpsiyonu, Dağılımı, Eliminasyonu ve Atılımı, İlaç Etki Mekanizmaları,Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi,Reseptörler, İlaç-Reseptör İlişkisi, İlaç etkisini değiştiren faktörler,Farmakodinamik ve Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri,İlaç toksisitesi,Farmakogenetik,Farmakovijilans,Kemoterapötikler,Betalaktamlar,makrolidler,Linkozamid, kloramfenikol tetrasiklinler ve aminoglikozidler,Dar spektrumlu antistafilokoklar ve antianaeroblar, sülfonamidler ve florokinolonlar,Antiviral ilaçlar,İmmünomodülator ilaçlarlar, antifungaller, antiprotozaller, antihelmintikler,Antineoplastikler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar.16, 9C
1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar.16, 9C
1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler.16, 9C
2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar.16, 9C
2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar.16, 9C
1. Farmakolojinin temel konularını değerlendirebilecektir.16, 9C
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini değerlendirebilecektir.16, 9C
3. Farmakogenetiği açıklar.16, 9C
4. Farmakovijilansı tanımlar.16, 9C
4.1. Farmakovijilansın önemini bilir.16, 9C
5. Kemoterapötik ilaçları bilir.16, 9C
5.1. Kemoterapötik ilaçların alt tiplerini bilir.16, 9C
5.2. Kemoterapötik ilaçların mekanizmalarını bilir ve açıklar.16, 9C
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Farmakolojiye Giriş, İlaçların uygulama yolları 1, 2, 3
2 İlaçların Absorpsiyonu, Dağılımı, Eliminasyonu ve Atılımı, İlaç Etki Mekanizmaları1, 2, 3
3Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi1, 2, 3
4Reseptörler, İlaç-Reseptör İlişkisi, İlaç etkisini değiştiren faktörler1, 2, 3
5Farmakodinamik ve Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri1, 2, 3
6İlaç toksisitesi1, 2, 3
7Farmakogenetik1, 2, 3
8Farmakovijilans1, 2, 3
9Kemoterapötikler,Betalaktamlar,makrolidler1, 2, 3
10Linkozamid, kloramfenikol tetrasiklinler ve aminoglikozidler1, 2, 3
11Dar spektrumlu antistafilokoklar ve antianaeroblar, sülfonamidler ve florokinolonlar1, 2, 3
12Antiviral ilaçlar1, 2, 3
13İmmünomodülator ilaçlarlar, antifungaller, antiprotozaller, antihelmintikler1, 2, 3
14Antineoplastikler1, 2, 3
Kaynak
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara, 2009. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York, 2022. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Güneş Kitabevi, 2022.
1, 2, 3, and öğretim üyesinin notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13131
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(109/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOLOJİ IECF2282410Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU, Öğr.Gör.Dr. Rabia Edibe KÖPRÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel farmakoloji, farmakokinetik ve farmakodinamik, ilaç toksisitesi, ilaç suistimali, farmakogenetik, farmakovijilans ve önemi, kemoterapötikler ve kemoterapötik ilaçların etki mekanizmalarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Farmakolojiye Giriş, İlaçların uygulama yolları , İlaçların Absorpsiyonu, Dağılımı, Eliminasyonu ve Atılımı, İlaç Etki Mekanizmaları,Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi,Reseptörler, İlaç-Reseptör İlişkisi, İlaç etkisini değiştiren faktörler,Farmakodinamik ve Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri,İlaç toksisitesi,Farmakogenetik,Farmakovijilans,Kemoterapötikler,Betalaktamlar,makrolidler,Linkozamid, kloramfenikol tetrasiklinler ve aminoglikozidler,Dar spektrumlu antistafilokoklar ve antianaeroblar, sülfonamidler ve florokinolonlar,Antiviral ilaçlar,İmmünomodülator ilaçlarlar, antifungaller, antiprotozaller, antihelmintikler,Antineoplastikler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar.16, 9C
1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar.16, 9C
1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler.16, 9C
2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar.16, 9C
2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar.16, 9C
1. Farmakolojinin temel konularını değerlendirebilecektir.16, 9C
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini değerlendirebilecektir.16, 9C
3. Farmakogenetiği açıklar.16, 9C
4. Farmakovijilansı tanımlar.16, 9C
4.1. Farmakovijilansın önemini bilir.16, 9C
5. Kemoterapötik ilaçları bilir.16, 9C
5.1. Kemoterapötik ilaçların alt tiplerini bilir.16, 9C
5.2. Kemoterapötik ilaçların mekanizmalarını bilir ve açıklar.16, 9C
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Farmakolojiye Giriş, İlaçların uygulama yolları 1, 2, 3
2 İlaçların Absorpsiyonu, Dağılımı, Eliminasyonu ve Atılımı, İlaç Etki Mekanizmaları1, 2, 3
3Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi1, 2, 3
4Reseptörler, İlaç-Reseptör İlişkisi, İlaç etkisini değiştiren faktörler1, 2, 3
5Farmakodinamik ve Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri1, 2, 3
6İlaç toksisitesi1, 2, 3
7Farmakogenetik1, 2, 3
8Farmakovijilans1, 2, 3
9Kemoterapötikler,Betalaktamlar,makrolidler1, 2, 3
10Linkozamid, kloramfenikol tetrasiklinler ve aminoglikozidler1, 2, 3
11Dar spektrumlu antistafilokoklar ve antianaeroblar, sülfonamidler ve florokinolonlar1, 2, 3
12Antiviral ilaçlar1, 2, 3
13İmmünomodülator ilaçlarlar, antifungaller, antiprotozaller, antihelmintikler1, 2, 3
14Antineoplastikler1, 2, 3
Kaynak
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara, 2009. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York, 2022. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Güneş Kitabevi, 2022.
1, 2, 3, and öğretim üyesinin notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00