Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ IIECF3212800Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitkilerden ve diğer doğal kaynaklardan elde edilen amino asitlerin, enzimlerin ve alkaloitlerin sınıflandırılmalarını, biyosentezlerini, biyolojik aktivitelerini ve kimyasal özelliklerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Alkaloitler, tanımı ve özellikleri,2. Protoalkaloitler,3. Piperidin ve Piridin Alkaloitleri,4. Tropan Alkaloitleri,5. Pirolizidin ve Kinolizidin Alkaloitleri,6. İndol Alkaloitleri-Ergolin alkaloitleri, monoterpenoid indol alkaloitleri,7. Kinolin Alkaloitleri,8. İzokinolin alkaloitleri-morfinan alkaloitleri,9. İzokinolin Alkaloitleri-Benziltetrahidroizokinolinler,10. İzokinolin Alkaloitleri-Monoterpen izokinolinler,11. Purin bazları, Terpenoidal ve steroidal alkaloitler ,12. Amino asitler, Lektinler, Protein yapısında doğal tatlandırıcılar ,13. Enzimler, Probiyotikler ve prebiyotikler ,14.Homeopati, Apiterapi, Hirudoterapi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Alkaloitleri tanımlar, genel özelliklerini ve kimyasal sınıflandırılmalarını tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
1.1 Alkaloitlerin farmakolojik etkilerini açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
1.2. Tropan alkaloitlerinin yapısını ve biyolojik aktivitesini tartışır 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
1.3. İmidazol alkaloitlerinin yapısını ve biyolojik aktivitesini tartışır 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
2. İndol, kinolin, izokinolin ve terpen alkaloitlerini tanımlar ve kimyasal sınıflandırılmalarını tartışır. 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
2.1. Ergo alkaloitlerinin biyolojik aktiviterini tartışır. 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
2.2. Kinolin, Izokinolin ve terpen alkaloitlerinin biyolojik aktiviterini tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
2.3. Bazı alkaloitlerin antikanser ajan olarak kullanılmalarını tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
3. Amino asitleri, protein ve lektinleri tanımlar. 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
3.1. Lektinlerin biyolojik etkilerini tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
3.2. Enzimlerin, probiyotik ve prebiyotiklerin sınıflandırılmasını, tedavide kullanılışlarını açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
3.3. Protein yapısındaki doğal tatlandırıcıları tartışır. 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
4. Homeopati, Apiterapi ve hirudoterapi'yi tanımlar.10, 14, 16, 19, 9A, C, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Alkaloitler, tanımı ve özellikleri1, 2, 3, 4
22. Protoalkaloitler1, 2, 3, 4
33. Piperidin ve Piridin Alkaloitleri1, 2, 3, 4
44. Tropan Alkaloitleri1, 2, 3, 4
55. Pirolizidin ve Kinolizidin Alkaloitleri1, 2, 3, 4
66. İndol Alkaloitleri-Ergolin alkaloitleri, monoterpenoid indol alkaloitleri1, 2, 3, 4
77. Kinolin Alkaloitleri1, 2, 3, 4
88. İzokinolin alkaloitleri-morfinan alkaloitleri1, 2, 3, 4
99. İzokinolin Alkaloitleri-Benziltetrahidroizokinolinler1, 2, 3, 4
1010. İzokinolin Alkaloitleri-Monoterpen izokinolinler1, 2, 3, 4
1111. Purin bazları, Terpenoidal ve steroidal alkaloitler 1, 2, 3, 4
1212. Amino asitler, Lektinler, Protein yapısında doğal tatlandırıcılar 1, 2, 3, 4
1313. Enzimler, Probiyotikler ve prebiyotikler 1, 2, 3, 4
1414.Homeopati, Apiterapi, Hirudoterapi1, 2, 3, 4
Kaynak
1- Farmakognozi II Ders Notları öğrencilere verilecektir. 2- Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, Jean Bruneton, Intercept Ltd., 2nd Edition, 1999. 3- Trease and Evans Pharmacognosy, William C. Evans, Elsevier, 16th Edition, 2009. 4- Farmakognozi Cilt 2, M. Tanker ve N. Tanker, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın no. 65, 1990. 4- Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy, Churchill Livingstone/ Elsevier, Edinburgh, 2013, c2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(108/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ IIECF3212800Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitkilerden ve diğer doğal kaynaklardan elde edilen amino asitlerin, enzimlerin ve alkaloitlerin sınıflandırılmalarını, biyosentezlerini, biyolojik aktivitelerini ve kimyasal özelliklerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Alkaloitler, tanımı ve özellikleri,2. Protoalkaloitler,3. Piperidin ve Piridin Alkaloitleri,4. Tropan Alkaloitleri,5. Pirolizidin ve Kinolizidin Alkaloitleri,6. İndol Alkaloitleri-Ergolin alkaloitleri, monoterpenoid indol alkaloitleri,7. Kinolin Alkaloitleri,8. İzokinolin alkaloitleri-morfinan alkaloitleri,9. İzokinolin Alkaloitleri-Benziltetrahidroizokinolinler,10. İzokinolin Alkaloitleri-Monoterpen izokinolinler,11. Purin bazları, Terpenoidal ve steroidal alkaloitler ,12. Amino asitler, Lektinler, Protein yapısında doğal tatlandırıcılar ,13. Enzimler, Probiyotikler ve prebiyotikler ,14.Homeopati, Apiterapi, Hirudoterapi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Alkaloitleri tanımlar, genel özelliklerini ve kimyasal sınıflandırılmalarını tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
1.1 Alkaloitlerin farmakolojik etkilerini açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
1.2. Tropan alkaloitlerinin yapısını ve biyolojik aktivitesini tartışır 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
1.3. İmidazol alkaloitlerinin yapısını ve biyolojik aktivitesini tartışır 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
2. İndol, kinolin, izokinolin ve terpen alkaloitlerini tanımlar ve kimyasal sınıflandırılmalarını tartışır. 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
2.1. Ergo alkaloitlerinin biyolojik aktiviterini tartışır. 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
2.2. Kinolin, Izokinolin ve terpen alkaloitlerinin biyolojik aktiviterini tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
2.3. Bazı alkaloitlerin antikanser ajan olarak kullanılmalarını tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
3. Amino asitleri, protein ve lektinleri tanımlar. 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
3.1. Lektinlerin biyolojik etkilerini tartışır.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
3.2. Enzimlerin, probiyotik ve prebiyotiklerin sınıflandırılmasını, tedavide kullanılışlarını açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, D, E
3.3. Protein yapısındaki doğal tatlandırıcıları tartışır. 10, 14, 16, 19, 9A, D, E
4. Homeopati, Apiterapi ve hirudoterapi'yi tanımlar.10, 14, 16, 19, 9A, C, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Alkaloitler, tanımı ve özellikleri1, 2, 3, 4
22. Protoalkaloitler1, 2, 3, 4
33. Piperidin ve Piridin Alkaloitleri1, 2, 3, 4
44. Tropan Alkaloitleri1, 2, 3, 4
55. Pirolizidin ve Kinolizidin Alkaloitleri1, 2, 3, 4
66. İndol Alkaloitleri-Ergolin alkaloitleri, monoterpenoid indol alkaloitleri1, 2, 3, 4
77. Kinolin Alkaloitleri1, 2, 3, 4
88. İzokinolin alkaloitleri-morfinan alkaloitleri1, 2, 3, 4
99. İzokinolin Alkaloitleri-Benziltetrahidroizokinolinler1, 2, 3, 4
1010. İzokinolin Alkaloitleri-Monoterpen izokinolinler1, 2, 3, 4
1111. Purin bazları, Terpenoidal ve steroidal alkaloitler 1, 2, 3, 4
1212. Amino asitler, Lektinler, Protein yapısında doğal tatlandırıcılar 1, 2, 3, 4
1313. Enzimler, Probiyotikler ve prebiyotikler 1, 2, 3, 4
1414.Homeopati, Apiterapi, Hirudoterapi1, 2, 3, 4
Kaynak
1- Farmakognozi II Ders Notları öğrencilere verilecektir. 2- Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, Jean Bruneton, Intercept Ltd., 2nd Edition, 1999. 3- Trease and Evans Pharmacognosy, William C. Evans, Elsevier, 16th Edition, 2009. 4- Farmakognozi Cilt 2, M. Tanker ve N. Tanker, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın no. 65, 1990. 4- Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy, Churchill Livingstone/ Elsevier, Edinburgh, 2013, c2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00