Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLAÇ DIŞI ÜRÜNLERECF5210173Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrenciye mesleki yaşamında sık karşılaşabileceği; tıbbi cihaz ve tıbbi ürünler, itriyat ürünleri, zirai ve veterinerlikte kullanılan ilaç ve gereçleri ile alakalı kavramları, bilgi beceri, kullanım amacı, uygulama şekli ve bakımı ile ilgili bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mesleki tanımlar, tarihsel gelişim, uygulama alanları, amaç ve gereklilik,Genel tıbbi malzeme,yara ve hasta bakım ürünleri,Kadın doğum dahiliye çocuk solunum ve cerrahide kullanılan ürünler,Anne bebek sağlığı aile planlaması ve sterilizasyon dezenfeksiyon ürünleri,Diognastik ürünler, diyabet, tansiyon aletleri, steteskoplar ve ateş ölçerler,Fizik tedavi, egzersiz, yürüme araç ve gereçleri,İlk yardım ve iş güvenliği malzemeleri, tıbbi kıyafet ve terlikler,İtriyat ürünleri,Varis çorapları bandajlar ve ödem çözücüler,Hastane demirbaş ürünleri, teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar,Veteriner ilaçları (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar),Zirai ilaçlar (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar),Ortopedik ürünler,Tıbbi cihazlar ile ilgili ulusal mevzuat.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.11.Tıbbi kıyafet ve terlikleri özetler.16, 9A
3.İlaç dışı olup kimyasal madde içeren ürünleri sınıflandırır.16, 9A
1.1. İlaç dışı ürünlere ait terimleri açıklar.12, 16, 9A
1.2. Tıbbi cihaz ve tıbbi ürünlerin tarihsel gelişimini özetler.16, 9A
1.3. İlgili tıbbi cihaz ve tıbbi ürünlerin uygulama alanlarını örnekler.16, 9A
2. Tıbbi cihaz ve tıbbı ürünleri ayırt eder.16, 9A
2.1. Tıbbi cihazları tanımlar.16, 9A
2.2. Tıbbi ürünleri tanımlar.16, 9A
2.3. Anne bebek sağlığında kullanılan ürünleri listeler.16, 9A
2.4. İlk yardım ve iş güvenliği malzemelerini özetler.16, 9A
2.5. Fizik tedavide kullanılan gereçleri tanımlar.16, 9A
2.6. Hastanede kullanılan ekipmanları açıklar.16, 9A
2.7. Ortopedik ürünleri öğrenip işlevlerini sınıflar.16, 9A
2.8. Ayak sağlığında kullanılan ürünleri tanımlar.16, 9A
2.9. Varis çoraplarını tanımlar.16, 9A
210. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını açıklar.16, 9A
3.1. Diognastik ürünleri (şeker ölçüm cihazi, tansiyon aleti, steteskop, derece, otoskop ve oftalmaskop) tanımlar.16, 9A
3.2. İtriyat ürünlerini açıklar.16, 9A
3.3. Veteriner ilaçlarını özetler.16, 9A
3.4. Zirai ilaçları özetler.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mesleki tanımlar, tarihsel gelişim, uygulama alanları, amaç ve gereklilik1
2Genel tıbbi malzeme,yara ve hasta bakım ürünleri1
3Kadın doğum dahiliye çocuk solunum ve cerrahide kullanılan ürünler1
4Anne bebek sağlığı aile planlaması ve sterilizasyon dezenfeksiyon ürünleri1
5Diognastik ürünler, diyabet, tansiyon aletleri, steteskoplar ve ateş ölçerler1
6Fizik tedavi, egzersiz, yürüme araç ve gereçleri1
7İlk yardım ve iş güvenliği malzemeleri, tıbbi kıyafet ve terlikler1
8İtriyat ürünleri1
9Varis çorapları bandajlar ve ödem çözücüler1
10Hastane demirbaş ürünleri, teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar1
11Veteriner ilaçları (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar)1
12Zirai ilaçlar (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar)1
13Ortopedik ürünler1
14Tıbbi cihazlar ile ilgili ulusal mevzuat.1
Kaynak
1. Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLAÇ DIŞI ÜRÜNLERECF5210173Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrenciye mesleki yaşamında sık karşılaşabileceği; tıbbi cihaz ve tıbbi ürünler, itriyat ürünleri, zirai ve veterinerlikte kullanılan ilaç ve gereçleri ile alakalı kavramları, bilgi beceri, kullanım amacı, uygulama şekli ve bakımı ile ilgili bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mesleki tanımlar, tarihsel gelişim, uygulama alanları, amaç ve gereklilik,Genel tıbbi malzeme,yara ve hasta bakım ürünleri,Kadın doğum dahiliye çocuk solunum ve cerrahide kullanılan ürünler,Anne bebek sağlığı aile planlaması ve sterilizasyon dezenfeksiyon ürünleri,Diognastik ürünler, diyabet, tansiyon aletleri, steteskoplar ve ateş ölçerler,Fizik tedavi, egzersiz, yürüme araç ve gereçleri,İlk yardım ve iş güvenliği malzemeleri, tıbbi kıyafet ve terlikler,İtriyat ürünleri,Varis çorapları bandajlar ve ödem çözücüler,Hastane demirbaş ürünleri, teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar,Veteriner ilaçları (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar),Zirai ilaçlar (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar),Ortopedik ürünler,Tıbbi cihazlar ile ilgili ulusal mevzuat.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.11.Tıbbi kıyafet ve terlikleri özetler.16, 9A
3.İlaç dışı olup kimyasal madde içeren ürünleri sınıflandırır.16, 9A
1.1. İlaç dışı ürünlere ait terimleri açıklar.12, 16, 9A
1.2. Tıbbi cihaz ve tıbbi ürünlerin tarihsel gelişimini özetler.16, 9A
1.3. İlgili tıbbi cihaz ve tıbbi ürünlerin uygulama alanlarını örnekler.16, 9A
2. Tıbbi cihaz ve tıbbı ürünleri ayırt eder.16, 9A
2.1. Tıbbi cihazları tanımlar.16, 9A
2.2. Tıbbi ürünleri tanımlar.16, 9A
2.3. Anne bebek sağlığında kullanılan ürünleri listeler.16, 9A
2.4. İlk yardım ve iş güvenliği malzemelerini özetler.16, 9A
2.5. Fizik tedavide kullanılan gereçleri tanımlar.16, 9A
2.6. Hastanede kullanılan ekipmanları açıklar.16, 9A
2.7. Ortopedik ürünleri öğrenip işlevlerini sınıflar.16, 9A
2.8. Ayak sağlığında kullanılan ürünleri tanımlar.16, 9A
2.9. Varis çoraplarını tanımlar.16, 9A
210. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını açıklar.16, 9A
3.1. Diognastik ürünleri (şeker ölçüm cihazi, tansiyon aleti, steteskop, derece, otoskop ve oftalmaskop) tanımlar.16, 9A
3.2. İtriyat ürünlerini açıklar.16, 9A
3.3. Veteriner ilaçlarını özetler.16, 9A
3.4. Zirai ilaçları özetler.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mesleki tanımlar, tarihsel gelişim, uygulama alanları, amaç ve gereklilik1
2Genel tıbbi malzeme,yara ve hasta bakım ürünleri1
3Kadın doğum dahiliye çocuk solunum ve cerrahide kullanılan ürünler1
4Anne bebek sağlığı aile planlaması ve sterilizasyon dezenfeksiyon ürünleri1
5Diognastik ürünler, diyabet, tansiyon aletleri, steteskoplar ve ateş ölçerler1
6Fizik tedavi, egzersiz, yürüme araç ve gereçleri1
7İlk yardım ve iş güvenliği malzemeleri, tıbbi kıyafet ve terlikler1
8İtriyat ürünleri1
9Varis çorapları bandajlar ve ödem çözücüler1
10Hastane demirbaş ürünleri, teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar1
11Veteriner ilaçları (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar)1
12Zirai ilaçlar (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar)1
13Ortopedik ürünler1
14Tıbbi cihazlar ile ilgili ulusal mevzuat.1
Kaynak
1. Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00