Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA IVECF4246600Bahar Dönemi0+31,53
Ders Programı

( C ) Perşembe 11:00-11:45

( C ) Perşembe 12:00-12:45

( C ) Perşembe 12:45-13:30

( A ) Perşembe 08:00-08:45

( A ) Perşembe 09:00-09:45

( A ) Perşembe 10:00-10:45

( B ) Cuma 09:00-09:45

( B ) Cuma 10:00-10:45

( B ) Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seda ÜNSALAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Seda ÜNSALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİlaç etkin maddelerinin kalitatif analiz yöntemleri hakkında bilgi vermek ve uygulamalarını yaptırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. İlaç etkin maddelerinin kalitatif analizi (genel kavramlar),2. Fiziksel özelliklerin ve elementlerin saptanması,3. Fonksiyonel grupların saptanması.,4. Maddelere özel reaksiyonlar,5. Maddelere özel reaksiyonlar,6. Bilinmeyen numune analizi.,7. Bilinmeyen numune analizi,8. Bilinmeyen numune analizi,9. Bilinmeyen numune analizi,10. NMR Spektroskopik Yöntem,11. NMR Spektroskopik Yöntem,12. MS Spektroskopik Yöntem,13. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerinin çözümü,14. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerinin çözümü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İlaç etkin maddelerinin miktar tayini yöntemlerini karşılaştırabilecektir.12, 14, 17, 9A, D
1.1. İlaç etkin maddelerinin titrimetrik olarak miktar tayin yöntemlerini kullanır.12, 14, 17, 9A, D
1.2. İlaç etkin maddelerinin UV-Vis. Spektrofotometrik yöntemle tayin yöntemlerini uygular.12, 14, 17, 9A, D
1.3. İlaç etkin maddelerinin kantitatif analizinde kromatografik yöntemleri karşılaştırır.12, 14, 17, 9A, D
2. İlaçların farmakope analiz yöntemlerini çözümleyebilecektir.12, 14, 17, 9A, D
2.1. Farmakope analizleri için tanınma reaksiyonlarını uygular.12, 14, 17, 9A, D
2.2. Farmakope analizleri için kantitatif analiz yöntemlerini açıklar.12, 14, 17, 9A, D
2.3. Farmakope analizleri için aletli analiz yöntemlerini açıklar.12, 14, 17, 9A, D
2.3. Sentezlenen bileşiklerin NMR spektrumlarını değerlendirir.12, 14, 17, 9A, D
3. MS spektrumunu analiz eder12, 14, 17, 9A, D
3.1. MS parçalanma modellerini (kalıplarını) yorumlar.12, 14, 17, 9A, D
3.2. İlaç analizinde MS verilerini kullanır.12, 14, 17, 9A, D
3.3. Sentezlenmiş bileşiklerin MS spektrumlarını değerlendirir.12, 14, 17, 9A, D
4. UV. Vis, IR, NMR ve MS spektral tekniklerini kıyaslar.12, 14, 17, 9A, D
4.1. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerini yorumlar.12, 14, 17, 9A, D
4.2. İlaçların UV. Vis, IR, NMR ve MS spektral datalarını yorumlar.12, 14, 17, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. İlaç etkin maddelerinin kalitatif analizi (genel kavramlar)1
22. Fiziksel özelliklerin ve elementlerin saptanması1
33. Fonksiyonel grupların saptanması.1
44. Maddelere özel reaksiyonlar1
55. Maddelere özel reaksiyonlar1
66. Bilinmeyen numune analizi.1
77. Bilinmeyen numune analizi1
88. Bilinmeyen numune analizi1
99. Bilinmeyen numune analizi1
1010. NMR Spektroskopik Yöntem1
1111. NMR Spektroskopik Yöntem1
1212. MS Spektroskopik Yöntem1
1313. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerinin çözümü1
1414. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerinin çözümü1
Kaynak
1. Laboratuvar notları öğrencilere verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı133
Genel Sınav ve Hazırlığı133
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA IVECF4246600Bahar Dönemi0+31,53
Ders Programı

( C ) Perşembe 11:00-11:45

( C ) Perşembe 12:00-12:45

( C ) Perşembe 12:45-13:30

( A ) Perşembe 08:00-08:45

( A ) Perşembe 09:00-09:45

( A ) Perşembe 10:00-10:45

( B ) Cuma 09:00-09:45

( B ) Cuma 10:00-10:45

( B ) Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seda ÜNSALAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Seda ÜNSALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİlaç etkin maddelerinin kalitatif analiz yöntemleri hakkında bilgi vermek ve uygulamalarını yaptırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. İlaç etkin maddelerinin kalitatif analizi (genel kavramlar),2. Fiziksel özelliklerin ve elementlerin saptanması,3. Fonksiyonel grupların saptanması.,4. Maddelere özel reaksiyonlar,5. Maddelere özel reaksiyonlar,6. Bilinmeyen numune analizi.,7. Bilinmeyen numune analizi,8. Bilinmeyen numune analizi,9. Bilinmeyen numune analizi,10. NMR Spektroskopik Yöntem,11. NMR Spektroskopik Yöntem,12. MS Spektroskopik Yöntem,13. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerinin çözümü,14. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerinin çözümü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İlaç etkin maddelerinin miktar tayini yöntemlerini karşılaştırabilecektir.12, 14, 17, 9A, D
1.1. İlaç etkin maddelerinin titrimetrik olarak miktar tayin yöntemlerini kullanır.12, 14, 17, 9A, D
1.2. İlaç etkin maddelerinin UV-Vis. Spektrofotometrik yöntemle tayin yöntemlerini uygular.12, 14, 17, 9A, D
1.3. İlaç etkin maddelerinin kantitatif analizinde kromatografik yöntemleri karşılaştırır.12, 14, 17, 9A, D
2. İlaçların farmakope analiz yöntemlerini çözümleyebilecektir.12, 14, 17, 9A, D
2.1. Farmakope analizleri için tanınma reaksiyonlarını uygular.12, 14, 17, 9A, D
2.2. Farmakope analizleri için kantitatif analiz yöntemlerini açıklar.12, 14, 17, 9A, D
2.3. Farmakope analizleri için aletli analiz yöntemlerini açıklar.12, 14, 17, 9A, D
2.3. Sentezlenen bileşiklerin NMR spektrumlarını değerlendirir.12, 14, 17, 9A, D
3. MS spektrumunu analiz eder12, 14, 17, 9A, D
3.1. MS parçalanma modellerini (kalıplarını) yorumlar.12, 14, 17, 9A, D
3.2. İlaç analizinde MS verilerini kullanır.12, 14, 17, 9A, D
3.3. Sentezlenmiş bileşiklerin MS spektrumlarını değerlendirir.12, 14, 17, 9A, D
4. UV. Vis, IR, NMR ve MS spektral tekniklerini kıyaslar.12, 14, 17, 9A, D
4.1. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerini yorumlar.12, 14, 17, 9A, D
4.2. İlaçların UV. Vis, IR, NMR ve MS spektral datalarını yorumlar.12, 14, 17, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. İlaç etkin maddelerinin kalitatif analizi (genel kavramlar)1
22. Fiziksel özelliklerin ve elementlerin saptanması1
33. Fonksiyonel grupların saptanması.1
44. Maddelere özel reaksiyonlar1
55. Maddelere özel reaksiyonlar1
66. Bilinmeyen numune analizi.1
77. Bilinmeyen numune analizi1
88. Bilinmeyen numune analizi1
99. Bilinmeyen numune analizi1
1010. NMR Spektroskopik Yöntem1
1111. NMR Spektroskopik Yöntem1
1212. MS Spektroskopik Yöntem1
1313. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerinin çözümü1
1414. UV. Vis., IR, NMR ve MS spektral verilerinin çözümü1
Kaynak
1. Laboratuvar notları öğrencilere verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00