Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ IIIECF4145900Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıLipitler, terpenoitler, lipid ve uçucu yağ taşıyan droglar Farmakognozi III dersinin konusunu oluşturmaktadır. Bu dersin amacı sabit yağlar ve uçucu yağların kimyasal yapısı, biyolojik etkileri ve kullanımları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Lipitler,2. Lipit taşıyan droglar,3. Terpenoitlerin tanımı, biyosentezi ve özellikleri,4. Monoterpen ve seskiterpenlerin yapısı ve doğal kaynaklardaki dağılımı,5. Uçucu yağların tanımı, fonksiyonları, fiziksel özellikleri ve kimyasal yapıları,6. Uçucu yağların elde ediliş yöntemleri ve uçucu yağ içeren drogların ve uçucu yağların kalite kontrol yöntemleri,7. Uçucu yağların ve uçucu yağ içeren drogların farmakolojik özellikleri ve kullanımları.,8. Asiklik monoterpen taşıyan droglar,9. Monosiklik monoterpen ve Bisiklik monoterpen taşıyan droglar,10. Seskiterpen taşıyan droglar,11. Aromatik bileşik taşıyan uçucu yağ drogları,12. Reçine, oleoresin, oleogomresin ve balsam taşıyan droglar,13. Diterpenler, Triterpenler ve Tetraterpenler-Karotenoidler,14. Aromaterapi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Lipit içeren başlıca drogları sınıflandırır.10, 16, 9A, D, E
1.1. Terpenoitlerin biyogenetik oluşumunu tanımlar.10, 16, 9A, D, E
1.2. Terpenik bileşikleri sınıflandırır.10, 16, 9A, D, E
1.3. Uçucu yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A, D, E
1.4. Uçucu yağların elde ediliş yöntemlerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
2. Uçucu yağ içeren drogların biyolojik etkilerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
2.1. Uçucu yağların farmakolojik etkilerini tartışır.10, 16, 9A, D, E
2.2. Uçucu yağların toksik etkilerini tanımlar.10, 16, 9A, D, E
2.3. Uçucu yağların kullanımlarını ifade eder.10, 16, 9A, D, E
3.1. Balsam droglarının biyolojik aktivitelerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
3.2. Reçine, oleorezin ve balzamların elde ediliş yöntemlerini yorumlar. 10, 16, 9A, D, E
3.3. Karotenoitlerin biyolojik aktivitesini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
3. Reçine droglarının biyolojik aktivitelerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Lipitler1, 2, 3, 4
22. Lipit taşıyan droglar1, 2, 3, 4
33. Terpenoitlerin tanımı, biyosentezi ve özellikleri1, 2, 3, 4
44. Monoterpen ve seskiterpenlerin yapısı ve doğal kaynaklardaki dağılımı1, 2, 3, 4
55. Uçucu yağların tanımı, fonksiyonları, fiziksel özellikleri ve kimyasal yapıları1, 2, 3, 4
66. Uçucu yağların elde ediliş yöntemleri ve uçucu yağ içeren drogların ve uçucu yağların kalite kontrol yöntemleri1, 2, 3, 4
77. Uçucu yağların ve uçucu yağ içeren drogların farmakolojik özellikleri ve kullanımları.1, 2, 3, 4
88. Asiklik monoterpen taşıyan droglar1, 2, 3, 4
99. Monosiklik monoterpen ve Bisiklik monoterpen taşıyan droglar1, 2, 3, 4
1010. Seskiterpen taşıyan droglar1, 2, 3, 4
1111. Aromatik bileşik taşıyan uçucu yağ drogları1, 2, 3, 4
1212. Reçine, oleoresin, oleogomresin ve balsam taşıyan droglar1, 2, 3, 4
1313. Diterpenler, Triterpenler ve Tetraterpenler-Karotenoidler1, 2, 3, 4
1414. Aromaterapi1, 2, 3, 4
Kaynak
Farmakognozi III ders notları öğrencilere verilecektir.
1. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, M. Heinrich, J. Barns, S. Gibbons, E.M. Williamson, Churchill Livingstone, London, 2004. 2. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, J. Bruneton, Lavousier Publishing, London, New York, 1999. 3. European Pharmacopoeia, 7.0. 4. Trease and Evans Pharmacognosy, William C. Evans, Elsevier, 16th Edition, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(108/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ IIIECF4145900Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıLipitler, terpenoitler, lipid ve uçucu yağ taşıyan droglar Farmakognozi III dersinin konusunu oluşturmaktadır. Bu dersin amacı sabit yağlar ve uçucu yağların kimyasal yapısı, biyolojik etkileri ve kullanımları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Lipitler,2. Lipit taşıyan droglar,3. Terpenoitlerin tanımı, biyosentezi ve özellikleri,4. Monoterpen ve seskiterpenlerin yapısı ve doğal kaynaklardaki dağılımı,5. Uçucu yağların tanımı, fonksiyonları, fiziksel özellikleri ve kimyasal yapıları,6. Uçucu yağların elde ediliş yöntemleri ve uçucu yağ içeren drogların ve uçucu yağların kalite kontrol yöntemleri,7. Uçucu yağların ve uçucu yağ içeren drogların farmakolojik özellikleri ve kullanımları.,8. Asiklik monoterpen taşıyan droglar,9. Monosiklik monoterpen ve Bisiklik monoterpen taşıyan droglar,10. Seskiterpen taşıyan droglar,11. Aromatik bileşik taşıyan uçucu yağ drogları,12. Reçine, oleoresin, oleogomresin ve balsam taşıyan droglar,13. Diterpenler, Triterpenler ve Tetraterpenler-Karotenoidler,14. Aromaterapi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Lipit içeren başlıca drogları sınıflandırır.10, 16, 9A, D, E
1.1. Terpenoitlerin biyogenetik oluşumunu tanımlar.10, 16, 9A, D, E
1.2. Terpenik bileşikleri sınıflandırır.10, 16, 9A, D, E
1.3. Uçucu yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A, D, E
1.4. Uçucu yağların elde ediliş yöntemlerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
2. Uçucu yağ içeren drogların biyolojik etkilerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
2.1. Uçucu yağların farmakolojik etkilerini tartışır.10, 16, 9A, D, E
2.2. Uçucu yağların toksik etkilerini tanımlar.10, 16, 9A, D, E
2.3. Uçucu yağların kullanımlarını ifade eder.10, 16, 9A, D, E
3.1. Balsam droglarının biyolojik aktivitelerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
3.2. Reçine, oleorezin ve balzamların elde ediliş yöntemlerini yorumlar. 10, 16, 9A, D, E
3.3. Karotenoitlerin biyolojik aktivitesini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
3. Reçine droglarının biyolojik aktivitelerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Lipitler1, 2, 3, 4
22. Lipit taşıyan droglar1, 2, 3, 4
33. Terpenoitlerin tanımı, biyosentezi ve özellikleri1, 2, 3, 4
44. Monoterpen ve seskiterpenlerin yapısı ve doğal kaynaklardaki dağılımı1, 2, 3, 4
55. Uçucu yağların tanımı, fonksiyonları, fiziksel özellikleri ve kimyasal yapıları1, 2, 3, 4
66. Uçucu yağların elde ediliş yöntemleri ve uçucu yağ içeren drogların ve uçucu yağların kalite kontrol yöntemleri1, 2, 3, 4
77. Uçucu yağların ve uçucu yağ içeren drogların farmakolojik özellikleri ve kullanımları.1, 2, 3, 4
88. Asiklik monoterpen taşıyan droglar1, 2, 3, 4
99. Monosiklik monoterpen ve Bisiklik monoterpen taşıyan droglar1, 2, 3, 4
1010. Seskiterpen taşıyan droglar1, 2, 3, 4
1111. Aromatik bileşik taşıyan uçucu yağ drogları1, 2, 3, 4
1212. Reçine, oleoresin, oleogomresin ve balsam taşıyan droglar1, 2, 3, 4
1313. Diterpenler, Triterpenler ve Tetraterpenler-Karotenoidler1, 2, 3, 4
1414. Aromaterapi1, 2, 3, 4
Kaynak
Farmakognozi III ders notları öğrencilere verilecektir.
1. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, M. Heinrich, J. Barns, S. Gibbons, E.M. Williamson, Churchill Livingstone, London, 2004. 2. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, J. Bruneton, Lavousier Publishing, London, New York, 1999. 3. European Pharmacopoeia, 7.0. 4. Trease and Evans Pharmacognosy, William C. Evans, Elsevier, 16th Edition, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00