Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA IIECF3212900Bahar Dönemi0+31,53
Ders Programı

( B ) Çarşamba 08:00-08:45

( B ) Çarşamba 09:00-09:45

( B ) Çarşamba 10:00-10:45

( B ) Cumartesi 08:00-08:45

( B ) Cumartesi 09:00-09:45

( B ) Cumartesi 10:00-10:45

( A ) Çarşamba 13:30-14:15

( A ) Çarşamba 14:30-15:15

( A ) Çarşamba 15:30-16:15

( A ) Cumartesi 11:00-11:45

( A ) Cumartesi 12:00-12:45

( A ) Cumartesi 12:45-13:30

( C ) Salı 09:00-09:45

( C ) Salı 10:00-10:45

( C ) Salı 11:00-11:45

( C ) Cumartesi 11:00-11:45

( C ) Cumartesi 12:00-12:45

( C ) Cumartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMikroskopik inceleme ile aktif maddeleri alkaloit olan bitkisel drogların tanınmasını, tıbbi bitkilerde bulunan alkaloitlerin elde edilmelerini, miktar tayinleri ve kimyasal yöntemlerle teşhisini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1- Demostrasyon,2- Drogların mikroskobik incelenmesi 1,3- Drogların mikroskobik incelenmesi 2,4- Genel alkaloit teşhis reaksiyonları ile alkaloit teşhisi,5-Alkaloit miktar tayini,6. Opium alkaloitlerinin teşhisi,7. Kafein elde edilmesi ve Müreksit deneyi,8-HPLC ile kafein miktar tayini,9-Kafein'in farmakope analizi,10. Kolorimetrik yöntem ile Solanaceae alkaloitlerinin miktar tayini,11- Alkaloitler için ince tabaka kromatografisi,12. Nem miktar tayini (Kurumada kayıp),13. Distilasyonla su miktar tayini,14. Telafi çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2. Kimyasal teşhis reaksiyonları yardımı bitkisel preparatlardaki alkaloitlerin kimyasal sınıflandırılmasını yapabilir.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 9A, D, E
2.1. Genel alkaloit teşhis reaktifleri ile droglarda alkaloit teşhisi yapar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
2.2. Vitali-Morin ve Müreksit gibi özel renk reaksiyonlarını kullanarak bitkisel drogda hangi sınıf alkaloit olduğunu teşhis eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 9A, D, E
3. Kromatografik ve spektrofotometrik teknikler yardımı ile bitki ve droglarda bulunan alkaloitlerin kalitatif ve kantitatif olarak analizlerini yapabilir.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1. Alkaloit droglarını mikroskop kullanarak teşhis edebilir.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1.1. Mikroskobik yapıları inceleyerek alkaloit droğunun kaynağını tespit eder. 10, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1.2. Mikroskobik yapıları inceleyerek alkaloit droğunun ofisinal türlerden hazırlanıp hazırlanmadığını tespit eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3.1. İnce Tabaka Kromatografisi yardımı ile droglardaki alkaloitleri inceler, belirteç yardımı ve şahit madde ile karşılaştırarak teşhis eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3.2. Bitkisel materyaldeki alkaloitlerin miktarını gravimetrik, volumetrik ve kolorimetrik yöntemler yardımı ile saptar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11- Demostrasyon1, 2, 3, 4, 5
22- Drogların mikroskobik incelenmesi 11, 2, 3, 4, 5
33- Drogların mikroskobik incelenmesi 21, 2, 3, 4, 5
44- Genel alkaloit teşhis reaksiyonları ile alkaloit teşhisi1, 2, 3, 4, 5
55-Alkaloit miktar tayini1, 2, 3, 4, 5
66. Opium alkaloitlerinin teşhisi1, 2, 3, 4, 5
87. Kafein elde edilmesi ve Müreksit deneyi1, 2, 3, 4, 5
88-HPLC ile kafein miktar tayini1, 5
99-Kafein'in farmakope analizi1, 5
1010. Kolorimetrik yöntem ile Solanaceae alkaloitlerinin miktar tayini1, 5
1111- Alkaloitler için ince tabaka kromatografisi1, 5
1212. Nem miktar tayini (Kurumada kayıp)1, 5
1313. Distilasyonla su miktar tayini1, 5
1414. Telafi çalışmaları1, 5
Kaynak
1- Farmakognozi Uygulama II Laboratuar Notları öğrencilere verilecektir. 2- Tanker, Nevin, Farmasötik Botanik: Bitkisel drogların makroskopik ve mikroskopik özellikleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, 2016. 3- Baytop, Asuman, Bitkisel drogların anatomik yapısı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1987. 4-Jackson, B. P., Snowdon, D. W. (2019) eBook Atlas of Microscopy of Medicinal Plants, Culinary Herbs and Spices CBS Publishers & Distributors. 5- Türk Farmakopesi, Avrupa Farmakopesi adaptasyonu, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı188
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(88/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA IIECF3212900Bahar Dönemi0+31,53
Ders Programı

( B ) Çarşamba 08:00-08:45

( B ) Çarşamba 09:00-09:45

( B ) Çarşamba 10:00-10:45

( B ) Cumartesi 08:00-08:45

( B ) Cumartesi 09:00-09:45

( B ) Cumartesi 10:00-10:45

( A ) Çarşamba 13:30-14:15

( A ) Çarşamba 14:30-15:15

( A ) Çarşamba 15:30-16:15

( A ) Cumartesi 11:00-11:45

( A ) Cumartesi 12:00-12:45

( A ) Cumartesi 12:45-13:30

( C ) Salı 09:00-09:45

( C ) Salı 10:00-10:45

( C ) Salı 11:00-11:45

( C ) Cumartesi 11:00-11:45

( C ) Cumartesi 12:00-12:45

( C ) Cumartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMikroskopik inceleme ile aktif maddeleri alkaloit olan bitkisel drogların tanınmasını, tıbbi bitkilerde bulunan alkaloitlerin elde edilmelerini, miktar tayinleri ve kimyasal yöntemlerle teşhisini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1- Demostrasyon,2- Drogların mikroskobik incelenmesi 1,3- Drogların mikroskobik incelenmesi 2,4- Genel alkaloit teşhis reaksiyonları ile alkaloit teşhisi,5-Alkaloit miktar tayini,6. Opium alkaloitlerinin teşhisi,7. Kafein elde edilmesi ve Müreksit deneyi,8-HPLC ile kafein miktar tayini,9-Kafein'in farmakope analizi,10. Kolorimetrik yöntem ile Solanaceae alkaloitlerinin miktar tayini,11- Alkaloitler için ince tabaka kromatografisi,12. Nem miktar tayini (Kurumada kayıp),13. Distilasyonla su miktar tayini,14. Telafi çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2. Kimyasal teşhis reaksiyonları yardımı bitkisel preparatlardaki alkaloitlerin kimyasal sınıflandırılmasını yapabilir.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 9A, D, E
2.1. Genel alkaloit teşhis reaktifleri ile droglarda alkaloit teşhisi yapar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
2.2. Vitali-Morin ve Müreksit gibi özel renk reaksiyonlarını kullanarak bitkisel drogda hangi sınıf alkaloit olduğunu teşhis eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 9A, D, E
3. Kromatografik ve spektrofotometrik teknikler yardımı ile bitki ve droglarda bulunan alkaloitlerin kalitatif ve kantitatif olarak analizlerini yapabilir.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1. Alkaloit droglarını mikroskop kullanarak teşhis edebilir.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1.1. Mikroskobik yapıları inceleyerek alkaloit droğunun kaynağını tespit eder. 10, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
1.2. Mikroskobik yapıları inceleyerek alkaloit droğunun ofisinal türlerden hazırlanıp hazırlanmadığını tespit eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3.1. İnce Tabaka Kromatografisi yardımı ile droglardaki alkaloitleri inceler, belirteç yardımı ve şahit madde ile karşılaştırarak teşhis eder.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
3.2. Bitkisel materyaldeki alkaloitlerin miktarını gravimetrik, volumetrik ve kolorimetrik yöntemler yardımı ile saptar.10, 12, 14, 16, 17, 19, 5, 8, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11- Demostrasyon1, 2, 3, 4, 5
22- Drogların mikroskobik incelenmesi 11, 2, 3, 4, 5
33- Drogların mikroskobik incelenmesi 21, 2, 3, 4, 5
44- Genel alkaloit teşhis reaksiyonları ile alkaloit teşhisi1, 2, 3, 4, 5
55-Alkaloit miktar tayini1, 2, 3, 4, 5
66. Opium alkaloitlerinin teşhisi1, 2, 3, 4, 5
87. Kafein elde edilmesi ve Müreksit deneyi1, 2, 3, 4, 5
88-HPLC ile kafein miktar tayini1, 5
99-Kafein'in farmakope analizi1, 5
1010. Kolorimetrik yöntem ile Solanaceae alkaloitlerinin miktar tayini1, 5
1111- Alkaloitler için ince tabaka kromatografisi1, 5
1212. Nem miktar tayini (Kurumada kayıp)1, 5
1313. Distilasyonla su miktar tayini1, 5
1414. Telafi çalışmaları1, 5
Kaynak
1- Farmakognozi Uygulama II Laboratuar Notları öğrencilere verilecektir. 2- Tanker, Nevin, Farmasötik Botanik: Bitkisel drogların makroskopik ve mikroskopik özellikleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, 2016. 3- Baytop, Asuman, Bitkisel drogların anatomik yapısı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1987. 4-Jackson, B. P., Snowdon, D. W. (2019) eBook Atlas of Microscopy of Medicinal Plants, Culinary Herbs and Spices CBS Publishers & Distributors. 5- Türk Farmakopesi, Avrupa Farmakopesi adaptasyonu, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00