Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KOZMETOLOJİECF5114135Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Öğr.Gör.Dr. Birgül Özden KASIMOĞULLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKozmetik ve dermokozmetik ürünler, bu ürünlerin hazırlanışı, güvenlik ve etkinlik testlerini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Tanım, Tarihçe, ulusal ve uluslararası yönetmelikler, kozmetiklerde iyi imalat uygulamaları,2. Derinin yapısı, özellikleri ve deriye uygulanan ürünler,3. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler,4. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler,5. Derinin yaşlanması, yaşlı derinin özellikleri ve dermokozmetik ürünler,6. Cildi beyazlatma, kahverengi lekelerin bertarafı ve dermokozmetik kullanımı,7. Kepek ve Alopesi, Güneşin etkileri ve güneş bakım ürünleri,8. Selulitin etyolojisi ve anti-selülit yaklaşımlar; ağız boşluğu, ağız kokusu ve ağız bakım ürünleri,9. Modern kozmetik taşıyıcı sistemler,10. Kozmetiklerin testleri: stabilite, güvenlik ve etkinlik testleri,11. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,12. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,13. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,14. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kozmetikte iyi imalat uygulamalarını ve kozmetik yönetmeliklerini değerlendirebilecektir.19, 9A
1.1. Kozmetik preparatların üretim koşullarını yorumlar.19, 9A
1.2. Ulusal ve uluslararası kozmetik yönetmeliklerini açıklar.13, 19, 9A
2. Deriyi ve derinin yapısını açıklayabilecektir.13, 19, 9A
2.1. Derinin katmalarını tanımlar.14, 19, 9A
2.2. Deriden emilimi etkileyen faktörleri ifade eder.17, 19, 9A
2.3. Deriye uygulanan ürünleri sınıflandırır.17, 19, 9A
3. Kozmetik hammaddeleri sınıflandırabilecektir.17, 19, 9A
3.1. Kozmetikte kullanılan hammaddeleri listeler.17, 19, 9A
3.2. Kozmetikte kullanılan hammaddeleri tanır.17, 19, 9A
4. Farklı amaçlarla kullanılan dermokozmetikleri hazırlayabilecektir.17, 19, 9A
4.1. Güneşten koruyucu ürünleri formüle eder.17, 19, 9A
4.2. Tedavide kullanılan dermokozmetik ürünleri tartışır.17, 19, 9A
4.3. Yeni formülasyon örneklerini yorumlar.17, 19, 9A
5. Kozmetik ürünlerin kalitelerini değerlendirebilecektir.17, 19, 9A
5.1. Kozmetik ürünlerin stabilitesini etkileyen faktörleri açıklar.17, 19, 9A
5.2. Kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinlik testlerini anlatır.17, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Tanım, Tarihçe, ulusal ve uluslararası yönetmelikler, kozmetiklerde iyi imalat uygulamaları1
22. Derinin yapısı, özellikleri ve deriye uygulanan ürünler1
33. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler1
44. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler1
55. Derinin yaşlanması, yaşlı derinin özellikleri ve dermokozmetik ürünler1
66. Cildi beyazlatma, kahverengi lekelerin bertarafı ve dermokozmetik kullanımı1
77. Kepek ve Alopesi, Güneşin etkileri ve güneş bakım ürünleri1
88. Selulitin etyolojisi ve anti-selülit yaklaşımlar; ağız boşluğu, ağız kokusu ve ağız bakım ürünleri1
99. Modern kozmetik taşıyıcı sistemler1
1010. Kozmetiklerin testleri: stabilite, güvenlik ve etkinlik testleri1
1111. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar1
1212. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar1
1313. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar1
1414. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar1
Kaynak
1-Ders notu derste öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KOZMETOLOJİECF5114135Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Öğr.Gör.Dr. Birgül Özden KASIMOĞULLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKozmetik ve dermokozmetik ürünler, bu ürünlerin hazırlanışı, güvenlik ve etkinlik testlerini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Tanım, Tarihçe, ulusal ve uluslararası yönetmelikler, kozmetiklerde iyi imalat uygulamaları,2. Derinin yapısı, özellikleri ve deriye uygulanan ürünler,3. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler,4. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler,5. Derinin yaşlanması, yaşlı derinin özellikleri ve dermokozmetik ürünler,6. Cildi beyazlatma, kahverengi lekelerin bertarafı ve dermokozmetik kullanımı,7. Kepek ve Alopesi, Güneşin etkileri ve güneş bakım ürünleri,8. Selulitin etyolojisi ve anti-selülit yaklaşımlar; ağız boşluğu, ağız kokusu ve ağız bakım ürünleri,9. Modern kozmetik taşıyıcı sistemler,10. Kozmetiklerin testleri: stabilite, güvenlik ve etkinlik testleri,11. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,12. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,13. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,14. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kozmetikte iyi imalat uygulamalarını ve kozmetik yönetmeliklerini değerlendirebilecektir.19, 9A
1.1. Kozmetik preparatların üretim koşullarını yorumlar.19, 9A
1.2. Ulusal ve uluslararası kozmetik yönetmeliklerini açıklar.13, 19, 9A
2. Deriyi ve derinin yapısını açıklayabilecektir.13, 19, 9A
2.1. Derinin katmalarını tanımlar.14, 19, 9A
2.2. Deriden emilimi etkileyen faktörleri ifade eder.17, 19, 9A
2.3. Deriye uygulanan ürünleri sınıflandırır.17, 19, 9A
3. Kozmetik hammaddeleri sınıflandırabilecektir.17, 19, 9A
3.1. Kozmetikte kullanılan hammaddeleri listeler.17, 19, 9A
3.2. Kozmetikte kullanılan hammaddeleri tanır.17, 19, 9A
4. Farklı amaçlarla kullanılan dermokozmetikleri hazırlayabilecektir.17, 19, 9A
4.1. Güneşten koruyucu ürünleri formüle eder.17, 19, 9A
4.2. Tedavide kullanılan dermokozmetik ürünleri tartışır.17, 19, 9A
4.3. Yeni formülasyon örneklerini yorumlar.17, 19, 9A
5. Kozmetik ürünlerin kalitelerini değerlendirebilecektir.17, 19, 9A
5.1. Kozmetik ürünlerin stabilitesini etkileyen faktörleri açıklar.17, 19, 9A
5.2. Kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinlik testlerini anlatır.17, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Tanım, Tarihçe, ulusal ve uluslararası yönetmelikler, kozmetiklerde iyi imalat uygulamaları1
22. Derinin yapısı, özellikleri ve deriye uygulanan ürünler1
33. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler1
44. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler1
55. Derinin yaşlanması, yaşlı derinin özellikleri ve dermokozmetik ürünler1
66. Cildi beyazlatma, kahverengi lekelerin bertarafı ve dermokozmetik kullanımı1
77. Kepek ve Alopesi, Güneşin etkileri ve güneş bakım ürünleri1
88. Selulitin etyolojisi ve anti-selülit yaklaşımlar; ağız boşluğu, ağız kokusu ve ağız bakım ürünleri1
99. Modern kozmetik taşıyıcı sistemler1
1010. Kozmetiklerin testleri: stabilite, güvenlik ve etkinlik testleri1
1111. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar1
1212. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar1
1313. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar1
1414. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar1
Kaynak
1-Ders notu derste öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00