Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLAÇ ETKİLEŞMELERİECF5110169Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTedavi amacıyla kullanılan ilaçların dikkat edilmediği takdirde başka ilaçlar veya besinlerle etkileşerek istenen etkiyi sağlayamaması veya istenenden daha fazla etki göstermesi olarak kısaca tanımlayabileceğimiz ilaç etkileşmeleri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İlaç etkileşimlerinin mekanizması: Farmakokinetik ve Farmakodinamik etkileşmeler,CYP enzim ailesi ve CYP.leri indükleyen ve inhibe eden ilaçlar, İlaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç yan/advers etkilerinin bildiriminin önemi (farmakovijilans),Alkol etkileşimleri, besin- etkileşimleri,Antibakteriel ve antiviral ilaç etkileşimleri,Antihipertansif ilaç etkileşimleri,Antiaritmik ve dijital glikozid ilaç etkileşimleri,Antianjinal, Antikoagülan ilaç etkileşimleri,Analjezik ve non-steroid antiinflamatuar ilaç etkileşimleri,İmmünsupresif ilaç etkileşimleri,Antikonvülzan ilaç etkileşimleri,Nöroleptik, anksiyolitik ve hipnotik ilaç etkileşimleri,Antidepresan ve oral kontraseptif ilaç etkileşimleri,Herballerle etkileşimler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlaç etkileşme mekanizmalarını sınıflandırır16, 4, 9A
1.1. Farmakokinetik etkileşmeleri tanımlar16, 4, 9A
1.2. Farmakodinamik etkileşmeleri açıklar16, 4, 9A, G
2. Farmakovijilansın önemini açıklar16, 4, 9A
2.1. Türkiye Farmakovijilans Merkezi’nin görevlerini listeler16, 4, 9A
2.2. Advers etki, advers olay vb. kavramları tanımlar16, 4, 9A
2.3. Eczacının farmakovilinas konusundaki rolünü açıklar16, 4, 9A
3. İlaç-ilaç etkileşmelerini sınıflandırır16, 4, 9A
3.1. İlaç-ilaç etileşmelerini örneklendirir16, 4, 9A
3.2. İlaç-ilaç etkileşmelerinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususları listeler16, 4, 9A
3.3. İlaç- ilaç etkileşmelerinin önlenebilmesi için eczacının görevlerini listeler16, 4, 9A
4. İlaç-besin etkileşmelerini değerlendirir16, 4, 9A
4.1. İlaç-besin etkileşmelerini açıklar16, 4, 9A
4.2. İlaç-besin etkileşmelerinin önlenmesinde alınması gereken tedbirleri listeler16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İlaç etkileşimlerinin mekanizması: Farmakokinetik ve Farmakodinamik etkileşmeler1, 2, 3
2CYP enzim ailesi ve CYP.leri indükleyen ve inhibe eden ilaçlar1, 2, 3
3 İlaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç yan/advers etkilerinin bildiriminin önemi (farmakovijilans)1, 2, 3
4Alkol etkileşimleri, besin- etkileşimleri1, 2, 3
5Antibakteriel ve antiviral ilaç etkileşimleri1, 2, 3
6Antihipertansif ilaç etkileşimleri1, 2, 3
7Antiaritmik ve dijital glikozid ilaç etkileşimleri1, 2, 3
8Antianjinal, Antikoagülan ilaç etkileşimleri1, 2, 3
9Analjezik ve non-steroid antiinflamatuar ilaç etkileşimleri1, 2, 3
10İmmünsupresif ilaç etkileşimleri1, 2, 3
11Antikonvülzan ilaç etkileşimleri1, 2, 3
12Nöroleptik, anksiyolitik ve hipnotik ilaç etkileşimleri1, 2, 3
13Antidepresan ve oral kontraseptif ilaç etkileşimleri1, 2, 3
14Herballerle etkileşimler1, 2, 3
Kaynak
1. Ders notu 2. Kitap: Baxter K, Stockleys Drug Interactions (9th ed), Pharmaceutical Press (2010). 3. Online kaynak: uptodate.com
Medscape çevrimiçi ilaç bilgi sistemi TEB Rx ilaç bilgi sistemi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7214
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)86
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(86/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLAÇ ETKİLEŞMELERİECF5110169Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTedavi amacıyla kullanılan ilaçların dikkat edilmediği takdirde başka ilaçlar veya besinlerle etkileşerek istenen etkiyi sağlayamaması veya istenenden daha fazla etki göstermesi olarak kısaca tanımlayabileceğimiz ilaç etkileşmeleri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İlaç etkileşimlerinin mekanizması: Farmakokinetik ve Farmakodinamik etkileşmeler,CYP enzim ailesi ve CYP.leri indükleyen ve inhibe eden ilaçlar, İlaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç yan/advers etkilerinin bildiriminin önemi (farmakovijilans),Alkol etkileşimleri, besin- etkileşimleri,Antibakteriel ve antiviral ilaç etkileşimleri,Antihipertansif ilaç etkileşimleri,Antiaritmik ve dijital glikozid ilaç etkileşimleri,Antianjinal, Antikoagülan ilaç etkileşimleri,Analjezik ve non-steroid antiinflamatuar ilaç etkileşimleri,İmmünsupresif ilaç etkileşimleri,Antikonvülzan ilaç etkileşimleri,Nöroleptik, anksiyolitik ve hipnotik ilaç etkileşimleri,Antidepresan ve oral kontraseptif ilaç etkileşimleri,Herballerle etkileşimler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlaç etkileşme mekanizmalarını sınıflandırır16, 4, 9A
1.1. Farmakokinetik etkileşmeleri tanımlar16, 4, 9A
1.2. Farmakodinamik etkileşmeleri açıklar16, 4, 9A, G
2. Farmakovijilansın önemini açıklar16, 4, 9A
2.1. Türkiye Farmakovijilans Merkezi’nin görevlerini listeler16, 4, 9A
2.2. Advers etki, advers olay vb. kavramları tanımlar16, 4, 9A
2.3. Eczacının farmakovilinas konusundaki rolünü açıklar16, 4, 9A
3. İlaç-ilaç etkileşmelerini sınıflandırır16, 4, 9A
3.1. İlaç-ilaç etileşmelerini örneklendirir16, 4, 9A
3.2. İlaç-ilaç etkileşmelerinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususları listeler16, 4, 9A
3.3. İlaç- ilaç etkileşmelerinin önlenebilmesi için eczacının görevlerini listeler16, 4, 9A
4. İlaç-besin etkileşmelerini değerlendirir16, 4, 9A
4.1. İlaç-besin etkileşmelerini açıklar16, 4, 9A
4.2. İlaç-besin etkileşmelerinin önlenmesinde alınması gereken tedbirleri listeler16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İlaç etkileşimlerinin mekanizması: Farmakokinetik ve Farmakodinamik etkileşmeler1, 2, 3
2CYP enzim ailesi ve CYP.leri indükleyen ve inhibe eden ilaçlar1, 2, 3
3 İlaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç yan/advers etkilerinin bildiriminin önemi (farmakovijilans)1, 2, 3
4Alkol etkileşimleri, besin- etkileşimleri1, 2, 3
5Antibakteriel ve antiviral ilaç etkileşimleri1, 2, 3
6Antihipertansif ilaç etkileşimleri1, 2, 3
7Antiaritmik ve dijital glikozid ilaç etkileşimleri1, 2, 3
8Antianjinal, Antikoagülan ilaç etkileşimleri1, 2, 3
9Analjezik ve non-steroid antiinflamatuar ilaç etkileşimleri1, 2, 3
10İmmünsupresif ilaç etkileşimleri1, 2, 3
11Antikonvülzan ilaç etkileşimleri1, 2, 3
12Nöroleptik, anksiyolitik ve hipnotik ilaç etkileşimleri1, 2, 3
13Antidepresan ve oral kontraseptif ilaç etkileşimleri1, 2, 3
14Herballerle etkileşimler1, 2, 3
Kaynak
1. Ders notu 2. Kitap: Baxter K, Stockleys Drug Interactions (9th ed), Pharmaceutical Press (2010). 3. Online kaynak: uptodate.com
Medscape çevrimiçi ilaç bilgi sistemi TEB Rx ilaç bilgi sistemi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00